Constantijn de Grote, eerste christelijke keizer

Alleenheerser Romeinse Rijk

Constantijn de Grote (volledige naam Flavius Valerius Aurelius Constantinus) was een keizer uit het Romeinse rijk die leefde van 280 tot 337 na Christus. Door zijn militaire overwinningen regeerde hij over steeds meer delen van het Romeinse Rijk tot hij vanaf 324 alleenheerser werd. Hij verdient ook veel bekendheid doordat hij de eerste Romeinse keizer was met een voorliefde voor het christendom.

Zoon uit concubinaat

Constantijn de Grote was de zoon van de Romeinse officier Constantius I Chlorus en een zekere Helena die van bescheiden afkomst was. Zij zou in een herberg hebben gewerkt. De relatie tussen Constantius en Helena was een concubinaat wat in het Romeinse Rijk een vorm van samenleven was die wel door de wet werd erkend maar niet gelijk stond met een huwelijk. Een huwelijk was bijvoorbeeld niet mogelijk als een van beiden een vrijgelatene was of een vreemdeling of een persoon zonder bruidschat. Uit een later huwelijk dat Constantius I Chlorus in 289 sloot met Flavia Maximiana Theodora kreeg Constantijn drie halfbroers en drie halfzussen. Aan Helena verleende Constantijn de titel Augusta. Het verkrijgen van die titel was zeer begerenswaardig en vergrootte het aanzien.

Ten strijde

Reeds op jonge leeftijd kreeg Constantijn in 306 het bevel over een van de grootste Romeinse legers aan de belangrijke Rijngrens en was vanaf dat jaar verantwoordelijk voor Britannia, Gallia en Hispania. Gedurende de tijd dat hij in Gallia verbleef was zijn voornaamste residentie Trier (Augusta Treverorum). Hij bracht van daaruit Gallia opnieuw tot bloei nadat het onder de crisis van de derde eeuw veel te lijden had gehad en sommige gebieden ontvolkt waren en steden tot ruïnes waren geworden.

Bekering tot christendom

Hoewel Constantijn in de eerste periode van zijn macht een reeks van militaire acties won, hield hij zich vooralsnog niet bezig met het politieke steekspel van Rome. In 311 veranderende dit en trok hij naar die stad waar hij een strijd voerde bij de Milviusbrug over de Tiber. Het is daar waar hij de avond voor de slag aan de hemel een kruis zag en waar hij de stem van God zou hebben gehoord die zie: “In hoc signo vinces” wat betekent: “In dit teken zal je overwinnen”. Hij won de strijd inderdaad en dat zou de directe aanleiding geweest zijn voor zijn bekering tot het christendom in navolging van zijn moeder Helena. Overigens was hij al vanaf zijn jeugd bekend met het geloof van Jezus Christus.

Edict van Milaan

Samen met Licinius, enige tijd medeheerser van het Romeinse Rijk, ondertekende hij in 313 het edict van Milaan dat een eind maakte aan de vervolging van de christenen, die onder Decius, Diocletianus en Galerius had plaatsgevonden. Door het edict waren de Romeinse burgers voortaan vrij hun religie te kiezen en te belijden. Het edict hield verder in dat alle bezittingen, grond en gebouwen teruggegeven moesten worden aan de christenen. Ook besloot hij dat de dag na de joodse sabbat, de zondag, niet gewerkt mocht worden. Toen na een burgeroorlog zijn rivaal Licinius werd geëxecuteerd werd Constantijn alleenheerser van het Romeinse Rijk.

Nova Roma

Een opzienbarende actie van Constantijn was dat hij het centrum van het Romeinse Rijk van Rome verplaatste naar het oostelijk gelegen Byzantium, welke stad in 330 werd omgedoopt naar Nova Roma en kort daarna de naam Constantinopel kreeg. De stad was aan drie kanten omringd door water waardoor zij makkelijk te verdedigen was en ze lag op een strategisch kruispunt van handelsroutes tussen Europa en Azië.

Opvolging met veel strijd

Vlak voordat hij in 337 tegen de Perzen ten strijde zou trekken werd hij ziek en overleed op Pinksteren. Zijn drie zonen volgden hem op wat uiteindelijk leidde tot veel strijd waar Constantijn al voor had gevreesd.


! Dit artikel is eigendom van de auteur Rickandie. Gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder toestemming van deze auteur. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie of neem contact op met de auteur.
Antwoord niet gevonden?
Aangepast zoeken
Gerelateerde artikelen
Beoordelen
+
Beoordeling
 • Criterium:De mate waarin de informatie:
  • VolledigheidAntwoord geeft op titel en inleiding
  • BetrouwbaarheidCorrect en betrouwbaar is
  • DiepgangDetails en diepgang bevat
  • LeesbaarheidLogisch en overtuigend is gestructureerd
  • TaalgebruikLeesbaar en taaltechnisch correct is
  • DesignGrafisch mooi oogt
Uw
waardering
?
-
Reacties
#
01-01-1970
01:00
De reactie zal worden weergegeven na goedkeuring.
Er zijn nog geen reacties. Wij nodigen u graag uit op dit artikel te reageren.
Reageren
 • Velden met * zijn verplicht.
 • Uw emailadres zal niet openbaar worden gemaakt