Erfenis en ergernis!

Erfenis

Als u in België erft, wil de overheid graag een graantje meepikken. U moet immers successierechten betalen op een nalatenschap. Successierecht is ingewikkelde materie en u vraagt best altijd advies aan deskundigen ter zake, zoals een notaris, advocaat of bij uw bank. Dit artikel bevat daarom alleen maar algemene informatie, met name: wie erft en hoeveel successie betaalt u daarover.
 

Algemene Belgische erfenistoestand

 • U betaalt erfenisrechten naargelang uw verwantschap met de overledene: hoe nauwer deze verwantschap, hoe minder u moet afdragen. Erfgenamen in rechte lijn zijn de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ouders, grootouders en overgrootouders. Zij betalen het laagste tarief. Dit minimum tarief geldt ook voor echtgenoten.
 • Ook kinderen buiten het huwelijk hebben dezelfde rechten.
 • Anderzijds: schoondochter of –zoon komen dus niet in aanmerking voor erfenisrechten. Hij of zij wordt beschouwd als ‘vreemde’ en als u toch wilt dat hij of zij erft (bijvoorbeeld bij testament), betalen zij het hoogste tarief.

Samenwonenden: een verhaal apart!

 • Zoals iedereen intussen wel weet, bent u wettelijk samenwonend als u in uw gemeente een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd. Deed u dit niet dan bent u feitelijk samenwonend en dit maakt een aanzienlijk verschil in uw situatie.
 • Zo krijgt (erft) de langstlevende wettelijk samenwonende partner het vruchtgebruik van de eigen woning en inboedel. Dit wil zeggen: u mag het goed gebruiken maar bent niet de eigenaar.
 • De wet (2009) bepaalt nog steeds dat een samenwonende alleen maar kan erven van zijn of haar partner bij testament, zelfs als u als wettelijk samenwonend bent geregistreerd.

Tarieven

De tarieven worden bepaald op basis van uw verwantschap met de overledene. Er zijn 3 mogelijkheden:

1. Erft u in rechte lijn:

Bedrag Tarief Maximum te betalen Tot EUR 50.000: 3% EUR 1.500 Van EUR 50.000 tot EUR 250.000: 9% EUR 19.500 Meer dan EUR 250.000: 27%

2. Erfenis tussen broers/zussen:

Bedrag Tarief Maximum te betalen Tot EUR 75.000: 30% EUR 22.500 Van EUR 75.000 tot EUR 125.000: 55% EUR 50.000 Meer dan EUR 125.000: 65%

3. Erfenis tussen anderen:

Bedrag Tarief Maximum te betalen Tot EUR 75.000: 45% EUR 33.750 Van EUR 75.000 tot EUR 125.000: 55% EUR 61.250 Meer dan EUR 125.000: 65%

Tabellen en percentages zeggen niet alles!

In deze tabellen is geen rekening gehouden met de verminderingen die nog worden toegepast.

 • Deze vermindering is in de eerste plaats afhankelijk van de grootte van het erfenisbedrag: hoe groter het bedrag, hoe kleiner de vermindering helaas.
 • Erft u jonger dan 21 jaar dan zorgt elk jaar tot uw 21ste voor een mindering van EUR 75.
 • De vermindering voor de langstlevende huwelijkspartner of samenwonende partner is afhankelijk van de totale vermindering van de kinderen.

Conclusie: ergernis om een erfenis is nooit de moeite waard!

Geen rozen zonder doornen: u kunt zich als erfgena(a)m(e) bont en blauw ergeren aan deze toestand maar dan bekijkt u de zaken van de verkeerde kant: had u niets geërfd, dan moet u ook niks betalen en nu heeft u aan het einde van de rekening toch een extraatje, hoe klein dan ook.

 

notaris (9)
erfgenamen (5)
! Dit artikel is eigendom van de auteur OXO. Gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder toestemming van deze auteur. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie of neem contact op met de auteur.
Antwoord niet gevonden?
Aangepast zoeken
Gerelateerde artikelen
Beoordelen
+
Beoordeling
 • Criterium:De mate waarin de informatie:
  • VolledigheidAntwoord geeft op titel en inleiding
  • BetrouwbaarheidCorrect en betrouwbaar is
  • DiepgangDetails en diepgang bevat
  • LeesbaarheidLogisch en overtuigend is gestructureerd
  • TaalgebruikLeesbaar en taaltechnisch correct is
  • DesignGrafisch mooi oogt
Uw
waardering
?
-
Reacties
#
01-01-1970
01:00
De reactie zal worden weergegeven na goedkeuring.
Er zijn nog geen reacties. Wij nodigen u graag uit op dit artikel te reageren.
Reageren
 • Velden met * zijn verplicht.
 • Uw emailadres zal niet openbaar worden gemaakt