Hoeveel kan je belastingvrij verdienen

Moet ik belasting betalen met de loonheffingskorting, belastingtarieven en heffingskortingen 2015, 2014, 2013

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaat

Belasting ontwijken kan u met de huidige belastingtarieven veel geld opleveren. Voor de meesten van ons geldt dat we niet meer belasting willen betalen dan strikt noodzakelijk is. Niet zo gek, want we moeten vaak hard voor ons inkomen werken. Gelukkig is het in ons land toch mogelijk om ook belastingvrij geld te verdienen (thuiswerk, overwerk) en als er belasting moet worden betaald, zijn er allerlei aftrekposten en heffingskortingen. Wanneer moet u eigenlijk belasting betalen? Hoeveel inkomen mag u dus belastingvrij verdienen. Wat is een loonheffingskorting? Wat mag een student belastingvrij bijverdienen? Ik zal het u uitleggen. Op de belasting kunt u ook veel besparen door een slimme hypotheek te nemen. Ontwijk zo het betalen van te veel belasting. Zie hier hoe hoog het belastingvrij inkomen 2012 en 2013 is. Ook in 2014 en 2015 kunt u belastingvrij geld verdienen. Als u toch belasting betaalt, kunt u vaak belasting terugvragen. Door de hogere arbeidskorting 2016 kunt u in 2016 nog meer belastingvrij verdienen dan in 2015.

Hoeveel mag een student maximaal bijverdienen in 2012, 2013 of 2015?

Een student met studiefinanciering mag tot een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat de extra verdiensten in mindering komen op de studiefinanciering. Dit heet de bijverdiengrens voor de studiefinanciering. In 2011 bedraagt deze bijverdiengrens € 13.215,83, hetzelfde als in 2010. In 2012 en 2013 ligt de bijverdiengrens op € 13.530,90. In 2014 loopt dit verder op tot € 13.729,80, en in 2015 naar € 13.856.

Hoeveel is het modaal inkomen in 2014 en 2015?

Het modaal inkomen in 2014 en 2015 bedraagt ongeveer 34.000 euro bruto per jaar. Zonder aftrekposten blijft hier netto ongeveer 23.000 euro van over.

Wanneer moet ik vennootschapsbelasting betalen over de winst?

Bedrijven, ondernemingen, vennootschappen vallen voor de belastingheffing onder vennootschapsbelasting. Deze vennootschapsbelasting wordt geheven over de belastbare winst. Tot een belastbare winst van 200.000 euro bedraagt de heffing 20% en boven de 200.000 euro 25,5%. De kern zit hier in het begrip belastbare winst: wie door het opvoeren van de juiste aftrekposten de winst tot nul weet te reduceren, betaalt ook geen belasting. En wie in een jaar verlies maakt, kan de verliezen in een bepaald jaar verrekenen met winsten uit verleden en toekomst. Vooruit verrekenen heet Carry Forward en verrekenen met winsten uit het verleden heet Carry Back. Wie dit goed doet en de belastbare winst laag houdt, betaalt geen of nauwelijks vennootschapsbelasting, vpb. Bijna belastingvrij dus.

Wanneer moet ik inkomstenbelasting betalen? Hoogte belastingvrij inkomen

De Wet Inkomstenbelasting is in 2001 grondig gewijzigd. Met deze wijzigingen deden ook de zogenaamde heffingskortingen hun intrede. Een heffingskorting is een bedrag dat u in mindering mag brengen op de belasting die u moet betalen. Dat bedrag kan per individu verschillen als men voor meerdere heffingskortingen in aanmerking komt. Zo heeft iedereen in ons land recht op de algemene heffingskorting van ruim 2.000 euro per persoon, wanneer men jonger is dan 65 jaar en 975 euro voor wie ouder is dan 65 jaar. Wie in 2010, 2011 of 2012 een bedrag van circa 6.000 euro in een jaar verdient, verdient dit belastingvrij omdat de te betalen belasting wegvalt tegen de algemene heffingskorting van circa 2.000 euro voor wie jonger is dan 65 jaar en de heffingskorting van 910 euro voor wie 65 jaar of ouder is. De belastingtarieven bedragen in 2011 dan 33% respectievelijk 15,1%. In 2013 is het bedrag lager, namelijk 5.400 euro. In 2016 is dit ongeveer 6150 euro.

Wat is een loonheffingskorting?

Zo lijkt het aantal heffingskortingen jaarlijks toe te nemen. Er is de arbeidskorting voor wie werkt, de doorwerkbonus en zo verder. Hoe meer heffingskortingen er in uw situatie gelden, hoe meer u belastingvrij kunt verdienen. U mag dan namelijk de verschillende heffingskortingen bij elkaar optellen. Zo kunt u ook bepalen hoeveel u maximaal mag verdienen en bijverdienen met een tweede baan. De verschillende heffingskortingen zijn in onderstaande tabellen weergegeven voor belastingjaar 2010, 2011 en 2012.

Wat is mijn loonheffingskorting in belastingjaar 2010?

Algemene heffingskortingen 2010
Heffingskortingen Jonger dan 65 jaar: Ouder dan 65 jaar
Algemene heffingskorting € 1.987 € 925
Arbeidskorting (maximaal) € 2.273 € 1.057
Doorwerkbonus (maximaal) € 4.679 € 936
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) € 1.859 € 865
Alleenstaande-ouderkorting € 945 € 440
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal) € 1.513 € 704
Jonggehandicaptenkorting € 691 n.v.t.
Ouderenkorting n.v.t. € 684
Alleenstaande-ouderenkorting n.v.t. € 418
Levensloopverlofkorting € 199 n.v.t.
Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) € 4,07 n.v.t.
Maatschappelijke beleggingen 1,3% van de vrijstelling in box 3 1,3% van de vrijstelling in box 3
Directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 1,3% van de vrijstelling in box 3 1,3% van de vrijstelling in box 3

Wat is mijn loonheffingskorting in belastingjaar 2010 en 2011?

Heffingskorting 2010 2011
Algemene heffingskorting € 1.987 € 1.987
idem, 65+ € 925 € 910
Arbeidskorting maximaal € 1.489 maximaal € 1.574
Alleenstaande-ouderkorting € 945 € 931
Ouderenkorting € 684 € 739
Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 1.859 € 1.871
Alleenstaande ouderenkorting € 418 € 410
Jonggehandicaptenkorting € 691 € 696
Levensloopverlofkorting € 199 € 201

Wat is mijn loonheffingskorting in belastingjaar 2012?

Algemene heffingskortingen 2012
Heffingskortingen Jonger dan 65 jaar: Ouder dan 65 jaar
Algemene heffingskorting € 2.033 € 934
Arbeidskorting (maximaal) € 1.611 € 740
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) € 1.010 € 980
Alleenstaande-ouderkorting € 947 € 435
Maatschappelijke beleggingen 0,7% van de vrijstelling in box 3 0,7% van de vrijstelling in box 3
Directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 0,7% van de vrijstelling in box 3 0,7% van de vrijstelling in box 3

Wat is mijn loonheffingskorting in belastingjaar 2013?

De algemene heffingskorting bedraagt 2001 euro in 2013 wat tegen het geldende belastingtarief een belastingvrij inkomen betekent van ongeveer 5400 euro in 2013:

Algemene heffingskortingen 2013
Heffingskortingen: Jonger dan 65 jaar: Ouder dan 65 jaar:
Algemene heffingskorting € 2.001 € 1034
Arbeidskorting (maximaal) € 1.723 € 890
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) € 1.024 € 1.002
Alleenstaande-ouderkorting € 1.172 € 947
Groen beleggen, maatschappelijke beleggingen 0,7% van de vrijstelling in box 3 0,7% van de vrijstelling in box 3

Wat is mijn loonheffingskorting in belastingjaar 2014?

De algemene heffingskorting bedraagt 2103 euro in 2014 wat tegen het geldende belastingtarief een belastingvrij inkomen betekent van ongeveer 5800 euro in 2014, 400 euro meer dan in 2013. 

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken in 2013, 2012, 2011 of 2010

U kunt ook belastingvrij inkomen verwerven via een schenking. Een schenking wordt door de inkomstenbelasting niet als inkomen gezien. Wanneer uw ouders u geld schenken, kunnen ze in 2010 probleemloos elk jaar € 5.000 belastingvrij aan u overmaken en eenmalig zelfs een bedrag van € 24.000 belastingvrij, wanneer u tussen de 18 en 35 jaar oud bent. Een andere persoon mag u per jaar € 2.000 belastingvrij schenken. Belastingvrij inkomen dus. En als u een huis gaat kopen of een dure studie gaat doen, mogen uw ouders u tot een leeftijd van 35 jaar maar liefst 50.000 euro belastingvrij schenken. Voor 2012 en 2011 gelden de volgende bedragen:

Belastingvrij schenken in 2012 en 2011:

Kind 5.030 euro jaarlijks
Kind tussen 18 en 35 jaar eenmalig 24.144 tot 50.300 euro
Anderen 2.012 euro

In 2014 kan zelfs een ton euro's worden geschonken zonder belasting te betalen. In 2015 gelden weer de normale vrijstellingen.

Belastingvrij schenken in 2015:

Kind 5.277 euro jaarlijks
Kind tussen 18 en 40 jaar eenmalig 25.322 tot 52.752 euro
Anderen 2.111 euro

De algemene heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, maar de inkomsten moeten wel hoog genoeg zijn om deze heffingskorting uit te betalen. U kunt immers niet meer krijgen dan u aan belasting betaalt. Bijverdienen doet daar niets aan af. Als u onvoldoende inkomsten hebt en wel een fiscale partner hebt, kunt u via een gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting uw algemene heffingskorting via uw partner laten uitbetalen.

Hoe hoog is de belasting over inkomen uit vermogen 2013, 2014, 2015, 2016

Zo lang uw vermogen niet meer bedraagt 20.661 euro per partner, betaalt u over uw vermogen geen belasting. Uw rente inkomsten zijn dan in feite belastingvrij. Als u bovendien kinderen heeft, wordt deze vrijstelling nog vergroot met 2.762 euro per kind in 2010. In 2011 zijn de bedragen iets hoger:

wie vrijstelling 2011
volwassene per persoon 20.785 euro
toeslag per minderjarig kind 2.779 euro

De belangrijkste wijziging voor 2012 is dat de extra vrijstelling per minderjarig kind, de kinderkorting, verdwijnt:

wie vrijstelling 2012, 2013 en 2014 vrijstelling 2015 vrijstelling 2016
volwassene per persoon 21.139 euro 21.330 euro 24.437 euro
toeslag per minderjarig kind 0 euro 0 euro 0 euro

Vraag van een lezer van dit artikel

De vraag luidde: "Momenteel heb ik geen werk, mijn partner is kostwinner en we hebben 2 kinderen (2 jaar en 6 mnd) Vraag: hoeveel mag ik bijverdienen zonder dat ik word gekort op het bedrag wat ik nu aan algemene heffingskorting ontvang?".

Het antwoord hierop is dat u niet wordt gekort op de algemene heffingskorting: die is van u als u of uw partner genoeg verdienen. Over uw verdienste betaalt u tot ruim 6.000 euro per persoon dan geen belasting en tot 18.000 euro per jaar 33,45 procent belasting.

Link

Belastingadvies inwinnen

Belastingvrij verdienen kan dus wel degelijk. Wie niet te veel belasting wil betalen, doet er dan ook goed aan om advies in te winnen. Naast alle belastingvrije sommen is er ook nog veel winst te behalen door gebruik te maken van de vele aftrekposten in de inkomstenbelasting. Maar ook deze zullen per individu en gezin anders uitpakken. Er eens goed voor gaan zitten voordat u uw belastingaangifte zendt naar de belastingdienst, is dan zeker een aanrader.

belasting (13)
loonbelasting (8)
belastingvrij (5)
! Dit artikel is eigendom van de auteur Wiki4you. Gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder toestemming van deze auteur. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie of neem contact op met de auteur.
Antwoord niet gevonden?
Aangepast zoeken
Gerelateerde artikelen
Beoordelen
+
Beoordeling
 • Criterium:De mate waarin de informatie:
  • VolledigheidAntwoord geeft op titel en inleiding
  • BetrouwbaarheidCorrect en betrouwbaar is
  • DiepgangDetails en diepgang bevat
  • LeesbaarheidLogisch en overtuigend is gestructureerd
  • TaalgebruikLeesbaar en taaltechnisch correct is
  • DesignGrafisch mooi oogt
Uw
waardering
?
-
Reacties
#
01-01-1970
01:00
De reactie zal worden weergegeven na goedkeuring.
#1
anne
02-10-2012
16:09
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Door muziekles te geven verdien ik zo'n 200euro op een jaar bij. Moet dit opgegeven worden bij de belasting? Zo niet, wat is de bijverdiengrens? En zo ja, wat voor invloed heeft dit op ons kindgebondenbudget, zorgtoeslag en de toeslag die ik als ouder krijg omdat ik niet werk?
#2
wiki4you
03-10-2012
15:14
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Als u verder geen inkomen hebt, is die 200 euro belastingvrij. Als u in 2012 meer dan 6050 euro aan inkomen hebt, betaalt u hierover wel belasting via uw aangifte inkomstenbelasting.
#3
Naomi
08-11-2012
09:56
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik ben 16 en verkoop iPhone hoesjes, hierbij verdien ik vanaf 20 tot max 200 per maand moet ik belasting betalen en me inschrijven voor de KvK?

Ik verkoop ze op marktplaats
#4
wiki4you
08-11-2012
13:31
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi Naomi,
Om hoesjes te verkopen op Marktplaats hoef je niet ingeschreven te staan in de KvK. Bovendien gaat dat niet zo maar als je nog geen 18 jaar bent (gaat of via ouders of voogd, of via toestemming rechter).
#5
Nynke
29-11-2012
22:33
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
als ik wat handeltjes inkoop, waar moet ik dan op letten en tot welke prijs mag ik verdienen per jaar, zonder dat ik er problemen mee krijg? doe dit naast enkele uren in de week werken (parttime dus), om wat extra bij de verdienen.
ik ben 22jaar, als dat er ook mee te maken heeft, en studeer niet meer.
#6
Berend
04-12-2012
19:28
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik heb een baan en verdien modaal. Als hobby verzamel ik spullen die ik op straat vind of via marktplaats. Deze spullen verkoop ik door. Soms hou ik de spullen zelf en na enkele jaren en verkoop ik het weer door. Verkoop doe ik via marktplaats of mijn blog. Moet ik iets regelen?
#7
Joeri
04-12-2012
20:45
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik ben student en krijg studiefinanciering. nu heb ik dit jaar eenmalig een bedrag gekregen voor werkzaamheden die ik gedaan heb, dit bedrag is € 1800,- incl btw ik moest hiervoor een factuur sturen. Moet ik dit opgeven bij de belasting? Want die persoon heeft die factuur wel via zijn bedrijf meegenomen en moet ik dan ook btw betalen? En hoe doe ik dat allemaal?

Ik hoor graag van u
#8
wiki4you
06-12-2012
12:46
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Nynke,
Zodra een handeltje verkopen meer wordt dan een hobby en het daarmee een bron van inkomsten wordt, ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Het is wel zo dat dit in 2012 tot ongeveer 6.500 euro (jaarinkomen) belastingvrij is.
#9
vanKaam
12-12-2012
08:33
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo!

Ik verdien ongeveer €250 in de maand aan het uitlaten van hondjes.
Ik heb verder geen inkomen en ben 24 jaar. Moet ik het opgeven bij de belasting?

Ik hoop van u horen.

Groetjes, Desiree.
#10
wiki4you
12-12-2012
16:51
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Van Kaam,
Met een inkomen van 3000 euro bent u geen belasting verschuldigd omdat dit uw enige inkomen is. Dat betekent dat u onder de grens van 14 euro te betalen belasting blijft. Als u bovendien geen aangiftebiljet ontvangt, hoeft u ook geen belastingaangifte te doen.
#11
wesley
12-12-2012
17:36
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Je moet al je verdiensten wel opgeven. Je hoeft uiteindelijk misschien niks te betalen maar je moet het wel opgeven. Ook het verkopen van de telefoonhoesje moet opgegeven worden of hem moet zich in schrijven bij de KVK. Je bedrijft namelijk een onderneming. Je koopt in en verkoopt en maakt winst. Je moet hiervoor een KvKnr hebben
#12
wiki4you
14-12-2012
10:28
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Wesley,
Als je als particulier meer dan 14 euro belasting terugkrijgt of belasting moet betalen, moet je belastingaangifte doen. Voor een onderneming is dat inderdaad anders.
#13
Ima
15-12-2012
16:22
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
In zomer word ik gepensioneerd. mag ik wat bijverdienen?
#14
wiki4you
17-12-2012
13:38
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Ima,
Bijverdienen gaat niet ten koste van uw AOW-uitkering of pensioen. U betaalt over uw bijverdiensten gewoon loonbelasting.
#15
TV
22-12-2012
14:30
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste wiki4you,
Ik heb een stagevergoeding gestort gekregen van 2325 euro. Daarbij was ik niet in dienst bij de vergoeder. Klopt het dat ik dit bedrag nu onder ROW (resultaat overige werkzaamheden)moet vermelden bij de belastingaangifte? En zal de belastingdienst dan over dit bedrag nog btw vragen (i.a.w. moet ik een gedeelte van dit geld inleveren)?
Alvast bedankt,

Groet TV
#16
wiki4you
23-12-2012
15:05
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Tv
1. Een stagevergoeding voor wie niet in loondienst is, valt inderdaad onder de post resultaat overige werkzaamheden. Ik zou er wel de gemaakte kosten vanaf trekken.
2. U hoeft geen btw af te dragen.
#17
richard
09-01-2013
07:50
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
hoi ik heb een vraag wij werken allebij maar me vriendin verdiend niet genoeg hoe veel mag ze bij verdienen met thuiswerk zonder belasting te hoeven betalen hoor graag vanu
#18
wiki4you
10-01-2013
21:15
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Richard,
In 2013 is 5.400 euro aan inkomen uit thuiswerk (geen loondienst)belastingvrij.
#19
Linda
15-02-2013
11:24
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,
Ik verdien ongeveer 7500 per jaar.
nu heb ik een bijbaan bij een uitzendbureau als schoonmaakster.
daar trekken ze de loonheffing van mijn salaris af.
hoeveel mag ik belasting vrij bij verdienen?
#20
wiki4you
15-02-2013
11:43
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Linda,
Met een jaarinkomen van 7500 euro ben je de grens van belastingvrij bijverdienen met een baan al voorbij.
#21
Chuck
27-02-2013
08:22
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,
Het is mij nog niet helemaal duidelijk...

Ik heb een fulltime baan en mijn vrouw verdient wat bij in de horeca. Nu verdient ze nog minder dan 5500 euro per jaar (dus belastingvrij), maar ze kan/wil meer dagen werken.

Stel ze verdient straks 8000 euro per jaar. Betekent dit dat je belasting betaalt voor alles boven de 5500 of meteen over het hele bedrag en dus netto minder verdient?
#22
wiki4you
02-03-2013
17:37
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Chuck,
1. De vrijstelling van grofweg 5500 euro in 2013 geldt per persoon. Over het meerdere betaal je inkomstenbelasting.
2. Als je minder dan 5500 euro verdient, kan een werkgever toch loonbelasting inhouden, maar die kun je dan bij de belastingdienst terug vragen.
#23
B
05-03-2013
16:41
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Afgelopen jaar heb ik als student 7500,- verdiend bij twee opdrachtgevers. Daarnaast voor ruim 2000,- aan muziekles gegeven. Moet dit laatste bedrag ook opgegeven worden of valt dit onder de € 13.362,53 wat een student mag bijverdienen?
#24
wiki4you
11-03-2013
17:16
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste B,
Dit bedrag dat je maximaal mag bijverdienen heeft betrekking op de studiefinanciering, maar staat los van de loon- en inkomstenbelasting. Die moet wel gewoon betaald worden.
#25
Liza
16-04-2013
18:47
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik werk bij een chat als operator hiervoor krijg ik betaald per bericht. Ik verdien een 400 euro per maand hier gaat geen loonheffing vanaf ik wordt per week met een factuur uitbetaald. Dit is mijn enige inkomsten bron. Dit moet ik opgeven bij resultaat uit overige inkomsten, maar moet ik hierover belasting betalen? Of mag ik dit belastingvrij behouden als bedrag?
#26
wiki4you
17-04-2013
16:18
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Liza,
Als je twaalf maanden 400 euro verdient, kom je aan 4800 euro in een jaar. De bruto belasting die je zou moeten betalen valt dan volledig weg tegen de algemene heffingskorting waarop je ook recht hebt (2000 euro).
#27
Willem
19-04-2013
13:12
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik vind e.e.a. verwarrend? Een vraag luidde: "Momenteel heb ik geen werk, mijn partner is kostwinner en we hebben 2 kinderen (2 jaar en 6 mnd) Vraag: hoeveel mag ik bijverdienen zonder dat ik word gekort op het bedrag wat ik nu aan algemene heffingskorting ontvang?".

Het antwoord hierop is dat u niet wordt gekort op de algemene heffingskorting: die is van u als u of uw partner genoeg verdienen. Over uw verdienste betaalt u tot ruim 6.000 euro per persoon dan geen belasting en tot 18.000 euro per jaar 33,45 procent belasting.

Hieruit begrijp ik dat je de algemene heffingskorting altijd krijgt, maar bij het laatste nr. 26 antwoord begrijp ik dat inkomsten weggestreept worden:
Beste Liza,
Als je twaalf maanden 400 euro verdient, kom je aan 4800 euro in een jaar. De bruto belasting die je zou moeten betalen valt dan volledig weg tegen de algemene heffingskorting waarop je ook recht hebt (2000 euro).

Mijn vraag is :Ik ben kostwinner en mijn vrouw ontvangt algemene heffingskorting van € 1468, omdat zij geen inkomsten heeft. Misschien kan zij nu een baan krijgen voor 8 u/w en/of krijgt inkomsten vanwege het pensioen van haar ex-partner. Wat gebeurt er in dat geval met de alg. heffingskorting?
#28
wiki4you
20-04-2013
12:11
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Willem,
1. De algemene heffingskorting is een belastingmaatregel die inhoud dat tot een bepaald inkomen per saldo geen belasting hoeft te worden betaald. Per saldo, want de te betalen belasting valt weg tegen de korting.
2. Als iemand geen of weinig inkomen heeft, kan hij of zij de algemene heffingskorting ook uitbetaald krijgen als het inkomen van de partner hoog genoeg is. Die partner krijgt dan de korting van de belastingdienst terug en heeft zo een extra korting die bedoeld is voor de minst verdienende partner.
3. Als je de volledige algemene heffingskorting via de partner terug krijgt en zelf wat gaat verdienen, wordt de algemene heffingskorting verrekend bij de minst verdienende partner voor zover dat gegeven de hoogte van het inkomen mogelijk is en blijft het restant lopen via de andere partner.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#29
apple
23-04-2013
13:39
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik heb in 2012 een paar modellenklusjes gedaan en ermee 10,000 euro verdient.
Hierop werd door het bureau geen loonbelasting ingehouden.
hoeveel moet ik hierop betalen en hoe betaal ik die belasting?

#30
wiki4you
23-04-2013
15:41
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Apple,
Als er verder geen inkomsten zijn, betaalt u na aftrek van de algemene heffingskorting 1277 euro aan inkomstenbelasting. Hiervoor moet u dan wel aangifte inkomstenbelasting doen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#31
Mystique
18-06-2013
13:16
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Allereerst heel erg fijn dat deze site er is en dat jullie zo snel antwoord geven.

Dan nu mijn vraag:
Ik doe invalwerk in het onderwijs en de kinderopvang en ik krijg aanvullend een uitkering. Hiernaast wil ik een eigen bedrijfje gaan opstarten in het geven van bijles.

Ik heb begrepen dat ik als ik tot 5400 euro per jaar zou bijverdienen ik hier geen belasting over hoef te betalen (toch?), maar stel dat ik tussen de 20.000 euro en 25.00 euro per jaar zou bijverdienen, hoeveel belasting moet ik daar dan over betalen? (Dus niet van mijn invalwerk, maar puur en alleen van mijn eigen bedrijfje).
Dit verschilt per bedrag toch? Hoe zit het precies met die schalen?

Alvast heel erg bedankt voor uw reactie!
#32
wiki4you
21-06-2013
13:17
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Mystique,

1. De eerste 5400 euro is belastingvrij door de algemene heffingskorting. Waar je dus voor moet oppassen als je meerdere inkomens hebt is dat niet telkens de algemene heffingskorting wordt verrekend want je hebt er maar één keer recht op.

2. Tot € 19.645 betaal je in 2013 37% belasting over het meerdere dan 5400 euro. Vervolgens over het meerdere tot € 33.363 42%. Daarna 52%.

Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#33
Jan
25-06-2013
20:34
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Mijn partner kan invalwerk gaan doen in het onderwijs. Nu krijgen we voor haar via een voorlopige teruggaaf de heffingskorting maandelijks gestort. Is het belastingtechnisch nu wel interessant om dit te doen of ga je dan voor de belasting werken? Het gaat waarschijnlijk om maar 1 dag per maand of minder.
Alvast bedankt voor de reactie
#34
wiki4you
28-06-2013
09:42
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Jan,
Dat hangt er een beetje vanaf hoeveel heffingskorting ze krijgt. Als dat het volledige bedrag is, betaalt ze over haar invalwerk in 2013 37% belasting. Dan blijft nog altijd 63% over.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#35
chatje
04-08-2013
16:37
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
hallo,

Ik heb een fulltime baan met een salaris van 32000 per jaar. Daarbij verdien ik ook als chatoperator een beetje bij. Hoe moet ik dit precies aangeven en wat verlies je erop?
#36
wiki4you
09-08-2013
16:33
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,
Als de inkomsten als chatoperator in loondienst zijn, valt dit onder het loon en anders valt het onder inkomsten uit overige werkzaamheden.

Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#37
Ingrid
13-08-2013
10:25
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Één ding is mij nog niet helemaal duidelijk. Mijn vriend is een student, maar heeft afgelopen half jaar veel gewerkt. Hij heeft geen loonheffingskorting, dus per loon gaat er 33% naar de belastingdienst. Totaal gezien heeft hij de €5400 overschreven (ongeveer €8000). Krijgt hij die 33% van de eerste €5400 nu wel terug van de belastingdienst en hoeft hij alleen inkomensbelasting te betalen over de overige €2600? Of moet hij over de gehele €8000 inkomensbelasting betalen?

Met vriendelijke groet,

Ingrid
#38
wiki4you
18-08-2013
08:02
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Ingrid,
Je vriend betaalt per saldo alleen over de €2600 inkomstenbelasting en krijgt de rest terug. Dat kan via de aangifte inkomstenbelasting worden geregeld. Dan wordt wel met de heffingskortingen rekening gehouden.
mvg,
Wiki4you
#39
moris
29-08-2013
00:04
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Wiki4you
ik heb een vraag waar ik graag andwoord op wil krijgen heb overal gezocht kon nix vinden ik ben 18 en verdien een loon van 1200 euro bruto wat houd ik schoon over? hoop van u te horen

Groet moris
#40
wiki4you
31-08-2013
13:10
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Moris,
Het hangt ervan af wat je dit jaar al verdiend hebt. Als je twaalf maanden 1200 euro bruto ontvangt, is dat netto gemiddeld ongeveer 950 euro per maand. De eerste maanden wordt minder belasting ingehouden en houdt je netto meer over. De latere maanden blijft er netto minder over omdat de heffingskorting dan is verbruikt.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#41
Fleur
31-08-2013
20:10
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi Wiki4you,

Ik heb een parttime baan van 32 uur per week en verdien ong 33.000 per jaar. Een vriendin en ik hebben een hobby in het maken van decoratieve voorwerpen. We zouden dit ook graag willen verkopen om zo wat bij te verdienen. Voordat we hiermee beginnen even wat vraagjes...
Wanneer is het noodzakelijk dat ik dit opgeef bij de belasting? Want ik lees dat je tot ong 5500 naast je baan mag 'bijverdienen'. Moet je het alsnog opgeven ook al zou je er geen belasting over moeten betalen?

Mvg,

Fleur
#42
Beckx
01-09-2013
09:55
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Nuttig artikel!
#43
wiki4you
03-09-2013
09:35
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi Fleur,
Voor de belastingheffing inkomstenbelasting geldt het jaarinkomen als basis. Als je dus ook een ander inkomen hebt en zo boven de vrijstelling uitkomt, moet je het wel opgegeven. Anders maak je twee keer gebruik van dezelfde vrijstelling en dan moet je straks belasting terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#44
jacob
10-09-2013
14:22
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik heb een vaste baan en daarbuiten schrijf ik boeken die ik, via eigen beheer in de verkoop doe. Hoe zit het met de belastingen die ik er over moet gaan betalen? Moet ik daarvan ook inkomstenbelasting van gaan betalen? Ik heb iets gehoord van 6% belastingen omdat het over de verkoop gaat van 'eigen gedachtengoed'? Als het storm gaat lopen met de verkoop moet ik me dan gaan aanmelden bij de KVK?
#45
Dave
10-09-2013
20:31
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Wiki4you,

Ik werk 40 uur in de week het hele jaar. Daarnaast heb ik tot nu toe op provisiebasis 15.000 euro bijverdiend met mijn website (overige inkomsten).
Mijn vriendin werkt 24 uur per week. Heb ik recht op een belastingvrije som of moet ik over dat hele bedrag gewoon belasting betalen?
Ik heb geen belasting- en kvk nummer.

Mvg
Dave
#46
wiki4you
13-09-2013
11:13
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Dave,
De belastingvrijstellingen gelden voor het totale jaarinkomen. Daarbij wordt geen verschil gemaakt tussen looninkomen of overig inkomen uit arbeid. Het is wel zo dat als je als ondernemer wordt aangemerkt, dat er extra heffingskortingen zijn. Maar gegeven die 40 uur elders, lijkt daar geen ruimte voor aanwezig.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#47
wiki4you
13-09-2013
11:19
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Jacob,
De vrijstelling bij eigen gedachtengoed is de btw vrijstelling en niet een vrijstelling inkomstenbelasting. Bij boeken in eigen beheer kan een onderneming starten zinvol zijn, omdat dan de zakelijk kosten aftrekbaar zijn en er extra aftrekposten bestaan.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#48
Twan
13-10-2013
22:04
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Wiki4you,

Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd en heb dit jaar slechts (5*450euro) 2250 euro belastbaar inkomen verdient, hierover heb ik al loonheffingskorting gehad en heb dit netto ontvangen. Als ik nu fulltime ga werken voor 2300 euro bruto/maand hoeveel belasting moet ik dan betalen en hoeveel loonheffingskorting krijg ik dan nog?

Ik hoop op het volgende: Ik werk november en december op contract, dus ik verdien dit jaar maar 2250 + 2*2300 = 6850 euro. Moet ik hierover dan 33& belasting betalen of slechts 33% over de 850 euro?

Alvast bedankt!
#49
wiki4you
15-10-2013
12:08
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Twan,
1. De eerste 2250 euro waren dus belastingvrij.
2. De totale algemene algemene heffingskorting bedraagt 2001 euro in 2013 wat overeenkomt met een belastingvrij inkomen van 5400 euro. Dat betekent dat er nog 3150 euro belastingvrij over is voor november en december.
3. Dan betaal je 37% over de extra 1450 euro (4600-3150), ofwel 536 euro. Eigenlijk nog iets minder in ver band met twee maanden arbeidskorting.
mvg,
Wiki4you
#50
Joey
31-10-2013
12:10
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik ben topsporter en verdien daar 275 euro per maand mee als vaste loon. Daarnaast verdien ik ook nog met premies maar dit is een onzekere factor (mate van presteren). Moet ik dit aangeven bij de belasting? en moet ik hier belasting over betalen?
Daarnaast werk ik niet maar krijg ik nog wel een stagevergoeding wat zo'n 750 euro is in 10 maanden.
Groetjes
#51
wiki4you
03-11-2013
10:00
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi Joey,
Als de stagevergoeding aan jou wordt uitbetaald, is dat loon bovenop het vaste loon van 275 euro per maand. Daarmee komt het totaal in een jaar uit op 4050 euro. Op zich is dat nog belastingvrij, maar het kan zijn dat de club belasting inhoudt. In dat geval kun je belasting terug vragen.
mvg,
Wiki4you
#52
Ruben
25-11-2013
20:44
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo wiki4you,
Ik en mijn vriendin zijn fiscaalpartners, ik heb een fulltime baan en mijn vriendin een parttime. Als ik het goed begrijp mag je door verkoop van spullen via bijv. marktplaats enz. hier in 2013 €5400,- zonder aangifte te doen "bijverdienen". Is dit per persoon?

mvg,
R
#53
wiki4you
26-11-2013
08:07
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi Ruben,
Die vrijstelling geldt per persoon (particulier), maar is van toepassing op je totale inkomen. Dus inclusief eventuele verkoopopbrengsten op marktplaats.
mvg,
Wiki4you
#54
Hendrik
30-12-2013
19:48
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Wiki4you
ik ben een bovenmodaal verdiener.
Mijn vrouw verdiend €2050 per jaar bij.
Zij laat haar heffingskorting maandelijks uitkeren.
Moet ze daarnaast nog belasting betalen?
Ik kom er zelf niet uit maar weet wel dat ze jaarlijks €700 belasting betaald.
Is dit terecht?
#55
wiki4you
01-01-2014
09:18
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Hendrik,
Het hangt helemaal van de omvang van de teruggave van de algemene heffingskorting af of er nog belasting moet worden betaald. Wordt de rest via u uitgekeerd?
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#56
yousef
03-01-2014
12:36
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
ik had een vraagje ik heb dit jaar 8100 euro verdien en er is al 1040 euro aan loonheffing ingehouden. dus mijn vraag krijg ik dit jaar dus 2013 geld terug of moet ik nog bij betalen.
#57
wiki4you
27-01-2014
11:23
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Joesef,
Dan heb je nog recht op een teruggave van grofweg 50 euro.
mvg,
Wiki4you
#58
L
10-02-2014
20:02
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

ook ik heb een vraag over bijverdienen.
ik heb een volledige baan, ( bruto loon 3022 p/m )
in 2013 heb ik netto 2250 bijverdient via MP

als ik die 2250 opgeef, gaat daar dan 42 % belasting af? of valt dat onder die 5500 wat je belastingvrij mag bijverdienen en hoef ik dus geen belasting te betalen?

Al vast bedankt voor de reactie
#59
wiki4you
13-02-2014
10:47
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo L,
De vrijstelling geldt voor uw totale inkomen. Als bij uw "normale" loon al met de vrijstellingen wordt rekening gehouden, betaalt u over het extra werk inderdaad het belastingtarief.
#60
Tim
23-02-2014
00:37
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste,

Over 2013 heb ik naast een inkomen van ongeveer 400 euro per maand, 500 euro via sporttrainingen per maand verdient. Moet ik dit opgeven bij de belastingdienst (zo ja, als wat voor inkomsten?) en moet de club belasting betalen en/of ik?
#61
wiki4you
23-02-2014
12:31
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Tim,
Is de sportschool uw werkgever, dan dient die de loonbelasting in te houden. U moet het vervolgens als inkomsten opgeven.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#62
eda
04-03-2014
20:34
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
hallo,

mijn man heeft jaarlijks inkomen van € 40.000.
ik krijg per maand de algemene heffingskorting.
echter wil ik als hobby kinderkleding verkopen en zo wat bijverdienen. ik schat wel dat ik maximaal 5500 per jaar zal verdienen. dan hoef ik geen belasting te betalen.
ik ben nog niet uit of ik wel of niet verplicht aangifte moet doen over deze 5500. En, als ik wel aangifte doe, heb ik dan nog recht op de algemene heffingskorting die ik krijg omdat ik huisvrouw ben.

moet ik me trouwens wel bij kvk inschrijven, ik zal belastingvrij verdienen.
#63
wiki4you
05-03-2014
11:55
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Als u meer dan 14 euro belasting moet bijbetalen of een bericht van de belastingdienst ontvangt dat u belastingaangifte moet doen, bent u verplicht om aangifte te doen. Als u zelf inkomen hebt, ontvangt u uw eigen algemene heffingskorting die hoger kan zijn dan die van een huisvrouw (minstverdienende partner). U krijgt niet beide.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#64
Marijke
11-03-2014
11:11
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Mijn man is musicus en geeft prive les aan zo'n 20 leerlingen. 18 daarvan zijn minderjarig. Hoeft hij de inkomsten (ca. € 6000 p.j.) hiervan niet op te geven bij de belasting?
#65
wiki4you
11-03-2014
11:13
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Marijke,
In dat geval bestaat er geen btw-plicht, maar zijn het wel inkomsten voor de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#66
Corine
19-03-2014
11:10
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik hen hen in 2013 €2100,- verdient met werken als alfahulp.
Hier is geen loonbelasting van af gehouden en dus moet ik deze nu betalen na het invullen van de aangifte over 2013.
De rest van mijn inkomsten zijn aangevuld door de sociale
Dienst. Dus ik heb geen hoog inkomen gehad.
Echter als ik deze aangifte invul krijg ik een te betalen bedrag van €1000,-
Kan het wel kloppen dat als je een minimum aan inkomen hebt gehad dat je zoveel belasting moet betalen?

#67
K
20-03-2014
17:24
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi,

Ik heb in 2013 per ongeluk bij 2 baantjes de loonheffingskorting toegepast. Ik dacht dat het zo was dat dat niet uitmaakt als je maar met het totale bedrag onder een bepaalde grens bleef, klopt dit? En weet je misschien wat die grens is? Ik studeer en ben 22 jaar.
Groetjes, K
#68
wiki4you
25-03-2014
17:28
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Corine,
Dat hangt er helemaal vanaf hoeveel belasting er door de sociale dienst is ingehouden en hoeveel het totale inkomen is. Die 2100 euro alphahulp kan je 777 euro aan belasting kosten.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#69
wiki4you
25-03-2014
17:32
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste K,
Er is een maximumbedrag aan algemene heffingskorting van 2001 euro in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#70
TvM
01-04-2014
23:36
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi,

ik heb een goede baan en verdien zon 50.000 bruto per jaar. Mijn vrouw (fiscaal partner) is thuisbij de kinderen en krijgt per jaar 1467 euro aan heffingskorting. Is het financieelnu wel interessant als ze een paar uur per week gaat werken ? Ik zou bij de berekening uit willen gaan van max 5000 bruto per jaar ?
#71
wiki4you
02-04-2014
10:21
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi TvM,
Uw vrouw ontvangt (via u) al een algemene heffingskorting, dus lijkt het optisch of er veel wordt ingehouden. Maar als uw vrouw werkt heeft ze ook recht op de arbeidskorting en een iets hogere algemene heffingsgkorting. Bovenop de 1450 euro houdt ze van 5000 euro waarschijnlijk 3675 euro over.
mvg,
Wiki4you
#72
Ted
07-04-2014
13:51
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik ben dit jaar ontslagen met een ontslagvergoeding en krijg pas per juni ww, vanwege deze ontslagvergoeding. Ik verdien extra bij met thuiswerken, maar dat is gemiddeld € 50,00 per maand ( een paar uurtjes per week) Hoeveel mag ik dan volgens de belastingdienst belastingvrij bijverdienen, als ik halverwege het jaar ww krijg, maar per aangifte 2014 straks wel mijn ontslagvergoeding meegerekend wordt, plus de ww voor een half jaar? Kan ik dan niet beter stoppen vanwege de ww straks met mijn bijverdienste?
#73
wiki4you
08-04-2014
12:10
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Ted,
Van extra inkomsten houdt u na aftrek van de belasting altijd een behoorlijk deel over. Let er wel op dat de ontslagvergoeding als inkomen wordt gezien en dus bij uw ww wordt opgeteld om de belasting over 2014 te bepalen.
mvg,
Wiki4you
#74
M
12-05-2014
16:52
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
hoi.

Vraagje, de afgelopen jaren heb ik met mijn niet nadenkende hoofd op al mijn inkomsten ( uitkering en loon) loonheffingskorting toegepast. Mijn inkomsten wisselen sterk en worden dan dus met ww aangevuld waar nodig.

Maandelijks verschilt het dus van wie ik het meest uitbetaald krijg, soms bijv geen ww omdat ik voldoende gewerkt heb die maand.
( kijken ze nou naar een heel jaar, of bijv naar een maand op zich, want dan kan het zijn dat ik uiteindelijk maar 1 inkomstenbron had die maand )

Nu snap ik dat ik door het toepassen van loonheffingskorting op al mijn inkomstenbronnen, ik straks belasting zal moeten terug betalen.
Ik word alleen niks wijzer. ( wil graag een beetje weten wat me te wachten staat )

Mijn totale inkomsten van 2013 volgens de verschillende jaaropgaven zijn ong 15000, hierover is dus geen loonheffing betaald.

Daarnaast is m'n fiscaal partner een goed verdienend zelfstandige, in welk opzicht heeft dit invloed op mijn belasting?
#75
wiki4you
14-05-2014
12:37
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hoi M,
Bij een eigen jaarinkomen van 15000 euro in 2013 moet ongeveer 4800 euro aan inkomstenbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#76
Martijn
02-06-2014
19:39
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
ik ga stage lopen en krijg een vergoeding van 500euro bruto. daarnaast werk ik bij de albert heijn waar ik zo'n 400 netto verdien. hoe of waar kan ik berekenen hoeveel ik overhoud van mijn stage vergoeding? en kan ik dat terug vragen aan t einde van t jaar bij de belasting dienst?
Ik ontvang ook studiefinanciering maar dat wordt gestort op mijn vader zijn rekening. bedraagt 96 euro p.m.
#77
wiki4you
08-06-2014
13:54
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Martijn,
Over de stagevergoeding betaal je loonbelasting. Hoeveel je hier van terugkrijgt van de belastingdienst, hangt van je jaarinkomen af. Denk eraan dat je voor je stufi niet meer dan ruim 13.700 euro mag bijverdienen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#78
wilma
15-06-2014
11:05
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
mij man heeft in 2013 voor een uitzendburo gewerkt en als hij geen werk had van het uwv omdat wij anders niet rond kunnen komen werk ik voor het sandd post heb hier in
2013 2678 mee verdient krijg 2001 per jaar terug mij vraag hoeveel mag ik bij ver dienen
#79
wiki4you
17-06-2014
10:23
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Wilma,
Die 2678 euro is belastingvrij en als er loonbelasting is ingehouden kunt u die terugvragen. In 2014 ligt de grens bij 5800 euro. Het hangt van de soort uitkering van het UWV af of uw inkomen ook van invloed is op de hoogte van de uitkering van het UWV aan uw man.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#80
HPM
28-06-2014
13:19
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Wiki4you,
Ik heb een full time baan boven modaal.
Naast mijn baan heb ik consultancy inkosten die per maand in hoogte varieren.
Moet ik een eenmanszaak openen met een btw nummer of kan ik dit gewoon prive factureren naar opdrachtgever?
en met welke en hoeveel % belasting moet ik rekening houden?
Alvast bedankt,
HPM
#81
wiki4you
29-06-2014
09:56
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste HPM,
Zodra uw consultancy een zakelijk karakter gaat krijgen (meer dan af en toe een opdracht bovenop uw full time baan), kunt u een eenmanszaak (of bv) oprichten. Dan kunt u ook een btw nummer aanvragen, btw in rekening brengen en terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#82
Melanie
02-07-2014
21:15
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Leerwiki,

Ik werk sinds kort als chatoperator wordt betaald per bericht (ik ben niet in loondienst) Moet ik ook btw afdragen of alleen inkomstenbelasting ?

Groetjes Melanie
#83
wiki4you
06-07-2014
11:12
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Melanie,
Zolang je geen eigen bedrijf hebt, alleen loonbelasting (boven een zeker bedrag).
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#84
Priscilla
14-07-2014
11:47
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Ik heb even een vraag.
Ik ben student en naast de studiefinanciering die ik krijg verdien ik bij als moderator op een chatsite. Hiermee verdien ik tussen de 55-150 per week. Ongeveer rond de 220-420 per maand. Het ligt er maar net aan of ik er genoeg tijd voor heb, zoals in de vakanties kan ik meer werken.
Dit doe ik sinds een aantal maanden en ik zal dus volgend jaar belastingsaangifte moeten doen. Ik heb een beetje hetzelfde als Liza hier beschrijft op de site.
Moet ik dan belasting betalen? Hoeveel moet ik ongeveer per maand verdiende opzij zetten zodat ik niet voor verrassingen kom te staan?

Ik hoop dat u mij hierbij kunt helpen.

Met vriendelijke groet,
Priscilla
#85
wiki4you
14-07-2014
15:08
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Priscilla,
In 2014 ligt de grens dat je per saldo belasting moet betalen op ongeveer 5800 euro. Ga je daar overheen dan moet je bijbetalen, blijf je eronder dan krijg je de eventueel ingehouden loonbelasting en premies bij je aangifte inkomstenbelasting weer terug.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#86
Maxim
15-07-2014
14:43
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste wiki4you,

Ik ben een 19-jarige student en heb een vast contract van 8 uur (bijbaan). Ik heb hier loonheffingskorting op toe laten passen. Door mijn snel veranderende studie-uren kan ik niet meer uren vast werken, maar ik werk zeker gemiddeld zo'n 30 uur per maand extra.

Nu werk ik ook als 2e baan heel af en toe (gemiddeld 10 uur per 2 maanden) bij een uitzendbureau met een 0 uren contract, hier heb ik geen loonheffingskorting op toe laten passen. Er werd mij verteld dat dit maar bij 1 werkgever mag en dat ik het ingehouden loon van deze 2e baan gerust terug kan krijgen bij de belasting d.m.v. aangifte (dit klopt?).

Nu ga ik in september 2014 stage lopen en krijg ik hier een vergoeding van 225,- per maand voor. Ook hier moest ik een overeenkomst tekenen (ik ben hier dus blijkbaar voor in loondienst) en werd er gevraagd of ik de loonheffing wil laten toepassen.


Nu heb ik 5 vragen:
1. Ik werk de laatste tijd meer extra dagen bij mijn 1e baan, maar verdien hier relatief minder mee. Kan het zijn dat mijn uren niet goed zijn geregistreerd of wordt er gewoon 35% (de loonheffing aangezien het overuren zijn) ingehouden per gewerkt uur?

2. Kan ik de loonheffingskorting ook toe laten passen op mijn stagevergoeding mits ik samen met mijn andere 2 inkomsten onder de 5800 blijf? Anders blijft er maar een karige 150,- over van de 225,- stagevergoeding en daar zit ik niet op te wachten.

3. Mocht ik de loonheffingskorting op mijn stagevergoeding niet laten toepassen, kan ik het ingehouden bedrag dan in januari 2015 terugkrijgen d.m.v. een aangifte?

4. Is het sowieso noodzaak om van alle 3 de inkomsten aangifte te doen om op deze manier zo veel mogelijk terug te krijgen?

5. Via een kennis hoorde ik dat ik ook grote aankopen m.b.t. mijn studie (zoals een laptop) mag aftrekken van de belasting. Ik ben van plan dit jaar een nieuwe laptop aan te schaffen van ca. 1000 euro. Hoe gaat dit in zijn werk?

Alvast bedankt voor al uw antwoorden.


Met vriendelijke groet,

Maxim
#87
wiki4you
20-07-2014
14:31
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Maxim,
1. Gedurende het jaar wordt loonheffing ingehouden en wordt waar je dat vraagt rekening gehouden met de algemene heffingskorting.
2. Bij meerdere werkgevers gelijktijdig vragen om rekening te houden met deze heffingskorting is onverstandig, omdat je dan te weinig loonbelasting kunt betalen en straks dus moet bijbetalen. Het is altijd fijner om geld terug te krijgen van de Belastingdienst.
3. Het komt allemaal weer goed bij je aangifte inkomstenbelasting waarin je alle inkomens opgeeft plus wat aan belasting is betaald. Daaruit rolt vervolgens of je geld terugkrijgt of moet bijbetalen.
4. Het aftrekken van de laptop als studiekosten kan tegenwoordig niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#88
Greet
30-07-2014
11:40
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Goedemorgen,

Mjn man verdient boven modaal inkomen en ik wil nu 16 uur per week gaan werken voor een zorginstelling. Wij zijn getrouwd, wonen samen en zijn tegen de 50 jaar. Wordt er op wat voor manier dan ook gekort op mijn mans inkomen doordat ik ook wat ga verdienen? (je hoort vaak dat het geen zin heeft om dan te gaan werken).

Hartelijke groet, Greet
#89
Gietje
01-08-2014
12:48
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste wiki4you,
Ik ben gepensioneerde en alleenstaande, en maandelijks krijg ik rond de 1340 euro netto aan pensioen. Nu verdien ik sinds juli 2014 bij met telefonisch thuiswerk in hulpverlening (freelance contract). Het inkomen wat ik hiermee kan genereren varieert tussen 700 euro en 1200 euro per maand (is de verwachting). Is de eerste verdiende 10.000 euro dan belastingvrij in mijn situatie, of moet ik inkomstenbelasting gaan betalen? Met andere woorden, is het ook verstandig om maandelijks een deel (hoeveel dan?) van het verdiende loon te reserveren voor inkomstenbelasting? Ik ben 65 jaar. Dank u voor al uw advies,
Met vriendelijke groet,
Gietje
#90
wiki4you
04-08-2014
13:12
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Goedemorgen Greet,
Er wordt niet gekort op het inkomen van uw man. Uw inkomen is uw inkomen. Wel is het zo dat als u toeslagen ontvangt, die kunnen komen te vervallen of lager uitvallen omdat het gezamenlijke inkomen hoger wordt.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#91
wiki4you
04-08-2014
13:19
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Gietje,
Ja u moet belasting betalen. Wat telt is uw totale inkomen en omdat uw pensioen hoger is dan de jaarlijkse vrijstelling is ook het extra inkomen uit telefonisch thuiswerk belast. Met hoeveel is afhankelijk van uw eventuele AOW, ander inkomen en aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#92
T
30-09-2014
20:46
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste,
beste Wiki4you,

Als ik in het jaar 2013 net iets meer dan de 6230 euro heb verdiend bijvoorbeeld 6300 moet ik dan over het gehele bedrag belasting gaan betalen of alleen maar over de 70 euro?

Gr

T
#93
T
01-10-2014
19:29
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste wiki4you,

Stel dat ik 6300 euro heb bij verdiend met 2 baantjes, moet ik dan over het geheel belasting betalen of alleen over het overschrijdende deel? Anders kan ik beter minder werken en onder de 6230 blijven.

Groet T
#94
wiki4you
05-10-2014
10:15
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste T,
Dan betaalt u alleen over het meerdere belasting.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#95
wiki4you
05-10-2014
10:18
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste T,
Het maakt niet uit hoeveel banen u hebt. Wat telt is uw totale inkomen per jaar. Als over de eerste 6230 euro door een werkgever toch belasting en premies worden ingehouden, kunt u die bij de Belastingdienst terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#96
C
27-11-2014
15:41
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Naast mijn 32 urige baan (€14.000 netto per jaar) heb ik ook af en toe een opdracht als grafisch ontwerper. Ik schat dat dit per jaar ongeveer € 2000,- extra oplevert. Moet ik me nu inschrijven bij de kvk en belasting over die € 2000,- betalen?

Gr C
#97
wiki4you
03-12-2014
12:26
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo C,
Je hoeft je niet per se in te schrijven bij de KvK, maar het is wel inkomen waarover belasting moet worden betaald. Zodra je een bedrijf opricht, moet die wel worden ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#98
S
10-12-2014
21:50
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,
Ik verdien dit jaar 5344 euro met een bijbaantje. Hiernaast heb ik 2 maanden thuiswerk gedaan en heb hier zo 2 maanden thuiswerk gedaan en heb hierbij 185 euro verdient. Moet ik over het geld van thuiswerk belasting betalen en zo ja hoeveel ongeveer?
En moet ik dit bedrag doorgeven ook al. Als ik er geen belasting over hoef te betale ?
Vriendelijke groeten, S.
#99
wiki4you
12-12-2014
11:48
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo S,
Als je niet van de Belastingdienst een aanschrijven krijgt dat je belastingaangifte moet doen en geen belasting hoeft bij te betalen, hoef je geen belastingaangifte inkomstenbelasting te doen. De grens ligt in 2014 bij een jaarinkomen van ongeveer 5800 euro.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#100
J
20-01-2015
11:03
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Ik heb plannen om een eigen praktijk te starten . Op dit moment behandel ik alleen nog maar vrienden en kennissen voor de hobby. Stel dat ik hier een klein bedrag voor ga vragen. Hoeveel mag ik dan belastingvrij bijverdienenen per jaar? Zo ja , mag ik dan ook een website bouwen, zonder problemen te krijgen met de belastigdienst? Hoop dat mijn vraag duidelijk is.
Groet, J .
#101
wiki4you
26-01-2015
12:23
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo J,
Ik weet niet of je een onderneming start of dit er gewoon bijdoet. Als je het er gewoon bijdoet, kun je tot grofweg 6000 euro belastingvrij verdienen. Is je jaarinkomen hoger, dan ga je belasting betalen. Als ondernemer gelden er andere vrijstellingen, is er een btw plicht en zo verder. De Belastingdienst kan altijd om een uitleg vragen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#102
IPB
29-01-2015
10:30
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo, Ik werk in de kinderopvang. Hiernaast werk ik 1 dag per week bij een gezin via een gastouderbureau. Is dit loon uit overige? en hoeveel belasting ga ik hierover betalen? Alvast bedankt voor uw reactie.
#103
wiki4you
29-01-2015
11:47
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste IPB,
Als u niet in loondienst bent, zijn dit het inkomsten uit overige werkzaamheden. Dit deel komt bij uw totale jaarinkomen waarover u inkomstenbelasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#104
Thomas
10-02-2015
10:55
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Ik heb even een kort vraagje, ik studeer nog en zit nu in mijn laatste jaar. Nu heb ik in het begin van het jaar een bijbaan gehad en daar rond de 300 euro per maand mee verdient. Nu moet ik stage lopen waardoor ik niet meer kan werken, alleen krijg ik nu wel stagevergoeding. Mag ik bij beide "bedrijven"de loonheffingskorting toepassen? alvast bedankt
#105
wiki4you
18-02-2015
10:24
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Thomas,
Dat mag wel maar let er op dat het totaal aan kortingen dat u zo krijgt niet hoger is dan wat maximaal is toegestaan.
Met vriendelijke groeten
Wiki4you
#106
Margie
22-02-2015
08:03
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Mijn man kan voor een koeriersbedrijf gaan werken. Hij heeft nu geen werk, ook geen WW. Maar we leven nog een paar maanden van een stamrechtuitkering. Ik ben een beetje huiverig want hij krijgt daar nietnecht een contract. Ik wil eerst weten wat de consequenties zijn voor de belasting. Kunnen jullie mij dat antwoord op geven
#107
wiki4you
26-02-2015
18:21
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Margie,
Jullie betalen inkomstenbelasting over de stamrechtuitkering. Het loon als koerier is extra inkomen waarover ook loonbelasting moet worden betaald. Als het totale jaarinkomen (stamrecht + koerierswerk) van uw man hoger is dan grofweg 6500 euro, betaalt hij in 2015 over het meerdere tot € 19.822 36,5%, daarna 42% of 52%. Het extra inkomen heeft ook gevolgen voor de toeslagen (extra inkomen).
Met vriendelijke groeten
Wiki4you
#108
Syl
15-03-2015
20:42
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

ik verdien met een parttimebaantje circa 500 per maand netto, loonheffingskorting wordt door werkgever toegepast. Nu wil ik hiernaast freelance werk gaan doen, waarmee ik circa 10.000 per jaar zal verdienen. Betaal ik over de freelancewerkzaamheden alleen belasting over het bedrag boven de grens van 6000? Dus alleen over 4000 euro? Normaal zou dit wel zo zijn begrijp ik, maar ik weet niet of mijn parttime baantje hierop invloed heeft.

Alvast bedankt!

Groeten
Syl
#109
wiki4you
18-03-2015
15:24
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Syl,
Als je het freelance werk erbij doet gaat de vrijstelling van de heffingskorting op aan de 6000 euro van de parttimebaan (12x500) en zijn de 10.000 euro volledig belast met 36,5%.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#110
ruud
19-03-2015
22:36
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Zojuist heb ik een bedrijf opgericht.

Ik verwacht 14.000 euro per jaar te werken. Ongeveer 700 declarabele uren en 600 uur voor mijn website, promotie en andere zaken die tijd kosten om mijn onderneming op te zetten.

Ik denk dat ik in aanmerking kom voor de urencriterium voor ondernemers. Is het voor mij beter om als part-time zelfstandige (dus onder de urencriterium) te zitten of juist erboven? En hoeveel belasting scheelt het?
#111
wiki4you
21-03-2015
12:39
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Ruud,
Het grote voordeel van aan het urencriterium voldoen is dat er ook zelfstandigenaftrek is (€ 7.280) en mogelijk een startersaftrek (€ 2.123).
mvg,
Wiki4you
#112
M.D.JP.
24-04-2015
23:38
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Wiki4you,

Het is mij niet duidelijk of ik bij het doen van belasting aangifte geld moet gaan terug betalen. Ik wordt per 1 mei in dienst genomen als persoonlijk begeleider aan huis voor een kind. Ik krijg per maand bruto 487,50 uit betaald. Moet ik elke maand geld apart leggen? zo ja hoeveel? zodat ik niet ineens uit het niets geld moet ophoesten omdat ik geen belastingen etc heb betaald omdat het bruto is? verder geen loonheffing etc.. Ik ben het spoor een beetje bijster. Heeft u tips / info wat ik het best kan doen?
#113
Irena
27-04-2015
20:05
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Mijn vriend en ik zijn fiscale partners ivm ons kindje. Hoe zit het met het inkomen? Wordt dit beide bijelkaar opgeteld? Of elk apart? Ik werk nl als chatoperator en verdien ongeveer 5000 euro. Meer inkomen heb ik niet. mijn vriend heeft een bovenmodaal inkomen.

Ik hoor het heel graag.

Groetjes
#114
wiki4you
28-04-2015
10:31
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste M.D.JP,
Als u acht maanden dit loon ontvangt, is dat dat 3900 euro in 2015. Dat betekent een bruto belastingheffing van ongeveer 1400 euro. Dat is minder dan de algemene heffingskorting waarop u ook recht hebt, waardoor u per saldo geen belasting hoeft te betalen.
mvg,
Wiki4you
#115
wiki4you
28-04-2015
10:33
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Irena,
Jullie inkomens worden niet bij elkaar opgeteld voor de belastingheffing, wel voor de toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag.
mvg,
Wiki4you
#116
Ellen
26-05-2015
15:28
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo. Ik werk parttime voor een uitzendbureau als taxichauffeur en heb in 2014 ongeveer 10.000 euro verdient. loonheffing is op deze baan van toepassing. Nu heb ik een bijbaantje als postbezorger en heb in 2014 ongeveer 2700 euro bijverdient. Heb aangifte gedaan en moet nu een bedrag van 899 euro inkomstenbelasting terug betalen en 138 euro inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. In totaal meer dan 1000 euro terugbetalen !!!!! Heeft het hebben van een bijbaantje nog wel zin als je zoveel belasting moet betalen of kan ik nog belasting terugkrijgen ? Zie uw antwoord tegemoet. Alvast bedankt! Groet Ellen.
#117
wiki4you
26-05-2015
21:33
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Ellen,
In de eerste belastingschijf betaalt u ruim 36% aan belasting er premies. Over 2700 euro extra is dat bijna 1000 euro. Het goede nieuws en schrale troost is dat u netto ruim 1700 euro overhoudt en dat zou zonder bijverdienste nul zijn geweest. U hebt in ieder geval recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Als er jonge kinderen zijn (tot 12 jaar) zijn er meer heffingskortingen beschikbaar.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#118
Jace
28-05-2015
22:11
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hi ik heb even een vraagje ik wil graag wat kleding verkopen op Internet wat nieuw is dus een soort van bij verdiensten
Heeft dat nadelen op mijn loon dat van m'n partner en ons koophuis en wat mag ik belastingvrij verdienen moet ik dit aangeven bij de belasting voordat ik daarmee ga beginnen?
#119
wiki4you
29-05-2015
11:36
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hi Jace,
Deze extra inkomsten komen boven op je andere inkomen en hebben geen gevolgen voor het inkomen van de partner of koophuis. De belastingvrije bedragen gelden per persoon voor een heel jaar. Het is de vraag hoe groot je het wil gaan aanpakken of je als ondernemer door het leven wilt gaan met een btw-plicht of dat je af en toe een paar dingen wilt verkopen. Als ondernemer moet je je aanmelden bij de Belastingdienst, als particulier geef je de inkomsten straks op als inkomen uit overige werkzaamheden.
mvg,
Wiki4you
#120
Nicole
02-08-2015
14:26
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
hallo,
Ik verdien ca. 50.000 euro per jaar. Heeft mijn man, die geen inkomen heeft recht op de algemene heffingskorting? Zo ja, is de hoogte daarvan afhankelijk van mijn inkomen?
Vriendelijke groet, Nicole
#121
wiki4you
03-08-2015
11:13
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Nicole,
Ook uw man heeft recht op de algemene heffingskorting. De hoogte hiervan is niet afhankelijk van uw inkomen maar van de leeftijd van uw man. Zie bijvoorbeeld het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/144565-aanrechtsubsidie-2015-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#122
Joyce
14-08-2015
21:14
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
hoi
Ik wil als chatoperator gaan werken.
Ik heb nu een WW uitkering .
Mijn vraag is, ben ik dan mijn uitkering kwijt en wanneer moet ik dit aan de belasting doorgeven
#123
wiki4you
15-08-2015
08:27
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Joyce,
Eigen inkomen hoort u binnen een maand (formulier inkomensopgave UWV) aan het UWV door te geven waarna wordt berekend wat het effect is op uw uitkering. Deze hoeft niet volledig te vervallen en kan ook tijdelijk lager zijn. Deze inkomsten komen ook terug bij uw aangifte inkomstenbelasting (voorjaar 2016).
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#124
Mark
21-09-2015
00:47
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hello,
Ik verdien ongeveer 28.000 netto per jaar, moet ik dan einde van het jaar aan inkomstenbelasting betalen
#125
wiki4you
22-09-2015
11:45
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hello Mark,
Ongeveer 6420 euro aan belastingen en premies.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#126
azur
04-10-2015
05:19
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Wiki,
Ik ben pas 65 geworden en ontvang AOW en een klein pensioen,
Voorheen was ik zzp er en beeldend kunstenaar.
Ik wil met 'pensioen"als ondernemer, me uit laten schrijven en van die btw opgaves af.
Als dat is gebeurt kan ik dan een incidentele verkoop van een schilderij als bijverdienste opgeven?
Groet,
A
#127
wiki4you
04-10-2015
12:09
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Azur,
Zodra u bent uitgeschreven, bent u geen ondernemer meer maar een particulier. Een enkele schilderij verkopen hoeft u dan nog niet op te geven, wel als als het een wat structureler karakter gaat krijgen en u het doet om aantoonbaar bij te verdienen. Zo hoeft ook het af en toe wat verkopen op Marktplaats niet te worden opgegeven, maar wel als men dit regelmatig doet en het begint aan te tikken.
Met vriendelijke groeten,
Wik4you
#128
sjaakie
10-10-2015
05:34
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
mijn vriendin verdient ongeveer 10.000 euro bruto per jaar als alfahulp hoeveel moet zij dan belasting betalen
#129
wiki4you
11-10-2015
10:26
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Sjaakie,
Daar blijft ongeveer 9.000 euro netto van over.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#130
sjaakie
13-10-2015
02:39
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
de eerste 5800 euro is toch belasting vrij als ik het goed begrijp hoeveel moet zij belasing betalen
#131
wiki4you
13-10-2015
18:26
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Daar komt nog een beetje arbeidskorting bij. Over de rest betaalt ze 36,5% belasting.
mvg,
Wiki4you
#132
sjaakie
14-10-2015
11:32
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
ze verdient met alphahulp 9500 euro per jaar bruto maar ze hebben gezegd dat ze ook belastingvrij wat mag verdienen hierover nu is mijn vraag hoeveel moet zij dan belasting betalen met alles eraf
#133
manuela
14-10-2015
22:34
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik ben gedeeltelijk afgekeurd,40% wga en krijg nog ww .
Mijn vraag is ik ga werken voor sandd post binnenkort ga daar tussen de 150 a 260 per maand brutto verdienen,het is verschillend krijg ik dan ook loonheffingskorting uitbetaald. En hoeveel hou ik maandelijks over, want hier heb ik natuurlijk geen heffing bij aangevraagd.
#134
wiki4you
16-10-2015
11:21
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Sjaakie,
De eerste 6000 euro per jaar is belastingvrij. Over het meerdere betaalt ze op jaarbasis ruim 1000 euro. Die 1000 euro kan door de werkgever over alle maanden worden uitgesmeerd. Dan houdt ze van 790 euro bruto per maand ongeveer 712 euro netto per maand over.
mvg,
Wiki4you
#135
wiki4you
16-10-2015
11:24
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Manuela,
Als je naast een uitkering ook werkt, kom je ook in aanmerking voor de arbeidskorting. Dat zal betekenen dat je bij de aangifte inkomstenbelasting geld terug krijgt als de werkgever hiermee nog geen rekening heeft gehouden.
mvg,
Wiki4you
#136
Wilmo
08-11-2015
11:39
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik ben met prepensioen een inkomsten van 920 euro netto per maand, maar heb ook een bijverdienste van bruto 3600
euro per jaar, hoeveel belasting moet ik betalen voor
mijn bijbaan.
Alvast dank.
#137
wiki4you
09-11-2015
14:36
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Wilmo,
Eigenlijk zou ik het bruto prepensioen moeten weten, maar ik denk dat u met die 3.600 euro binnen schijf 1 blijft en dus hierover 1.315 euro belasting en premies betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#138
sisje
07-02-2016
06:46
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste,

Ik heb een bijstandsuitkering. Nu verdien ik elke maand wat bij. Niet in loondienst. Maar kosten uit vergoedingen. (overig werk) nu word ik elke maand wel gekort met wat ik verdien. Ik heb 3500 verdiend uit het overige werk en daarnaast dan die aanvulling uit de bijstand gekregen tot minimum loon.. Moet ik nu ook belasting over die 3500€ betalen?
Alvast bedankt.
#139
Vanessa
11-02-2016
09:48
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik verdien elk maand 400 euro en hoeveel belasting geld moet ik jaarlijks betalen?
#140
wiki4you
12-02-2016
11:45
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Sisje,
Omdat de bijstandsuitkering netto wordt uitbetaald (belastingen, heffingskortingen en premies zijn er vanaf), zul je over het extra inkomen nog belasting moeten betalen. Pas aan het eind van het jaar wordt duidelijk of je dan nog moet bijbetalen of geld terug krijgt.
mvg,
Wiki4you
#141
wiki4you
12-02-2016
11:49
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Vanessa,
Bij een jaarinkomen van 4.800 euro betaal je geen belasting. Als de werkgever toch belasting en premies inhoudt, kun je dat geld weer van de Belastingdienst terugkrijgen.
mvg,
Wiki4you
#142
Jax
22-02-2016
22:39
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo,

Ik ben een studente en zit sinds september 2015 in het nieuwe leenstelsel. Ik heb over het jaar 2015 14.162euro loon voor alle heffingen ontvangen,1.813 euro aan loonheffing betaald en 1.104 euro arbeidskorting. Kan ik dan iets terug vragen/krijgen?

Gr.
#143
wiki4you
23-02-2016
10:02
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Jax,
Dan is ook al met de algemene heffingskorting gerekend en is er dus geen teruggave. Eigenlijk zou je 1862 euro aan loonheffing moeten betalen.
mvg,
Wiki4you
#144
Ton
08-03-2016
13:47
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo wiki4you,
mijn vrouw werkt 1 x in de 14 dagen bij een kennis voor huishoudelijk werk, inkomsten € 50,-- hiervoor moet zij wel 110 kilometer per keer rijden.
moet zij dit opgeven bij de belastingdienst?
Verder heeft zij geen inkomsten.
vriendelijke groet Ton
#145
wiki4you
20-03-2016
16:41
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Ton,
Als dit elke maand zo is, bedraagt het jaarinkomen een 5000 euro. Als dit haar enige inkomen is, is dit belastingvrij. Als ze ook een uitkering ontvangt, moet dit wel inkomen worden doorgegeven.
#146
Cynthia
22-08-2016
09:04
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo wiki4you,

Wat is de grens in 2016 om belastingvrij te verdienen? Ik heb werk uit overige inkomsten en trek al mijn kostenposten af, maar vroeg me af. En ga je dan alleen belasting betalen over het bedrag boven die grens?

Alvast bedankt!

Groet Cynthia
#147
wikii4you
22-08-2016
15:49
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Ron,
In 2016 is dat per saldo ongeveer 6150 euro in een jaar. Er zal bij een uitkering van 5000 euro wel loonheffing worden ingehouden, maar die krijg je dan terug bij je aangifte inkomstenbelasting.
mvg,
Wiki4you
#148
Vivian
06-12-2016
15:26
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Wiki,

Ik verdien ongeveer 6500euro dit jaar (2016). Hoeveel belasting moet ik dan betalen? En wat is de maximale belastingvrije bijverdien in 2017?

Groetjes,
Vivian
#149
Ton 2
09-12-2016
22:12
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo

Ik heb Aow samen met mijn vrouw. Als de huur etc etc is betaald heb ik bijna niets over om van te leven. Gelukkig kan ik nu mijn bankspaarrekening aanspreken. Ik zit te denken om het in 10 jaar te doen zodat ik vlgs. de berekening van de bank 950 euro bruto per maand erbij kan krijgen. Ga ik hier nog veel belasting van betalen? Destijds was de koopsom aftrekbaar dus nu belast heb ik begrepen.
#150
wiki4you
16-12-2016
08:41
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Hallo Vivian,
Bij een inkomen van 6500 euro in 2016 zul je geen of nauwelijks inkomstenbelasting betalen. Boven dit bedrag wel.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#151
wiki4you
16-12-2016
08:46
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Ton2,
De bank is verplicht om een hoog percentage in te houden (tot 52% of meer). Dat tarief zal hoger zijn dan wat u over uw AOW betaalt en daarom worden de verschillen in heffing bij uw aangifte inkomstenbelasting vereffend, zodat u de te veel ingehouden belasting na uw belastingaangifte inkomstenbelasting terug zult krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#152
Renzo
27-12-2016
21:15
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Naast mijn aow en pensioen bezorg ik ook folders. Ik krijg voor het bezorgen van de folders een bruto vergoeding. Ik weet dat ik dit moet invullen bij mijn belastingaangifte bij inkomsten uit overig werk. Maar mijn vraag is of er ook aftrekposten zijn bij deze inkomsten
#153
wiki4you
28-12-2016
11:34
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Renzo,
Voor een particulier (ik neem aan dat u geen onderneming hebt) zijn de beroepskosten niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
#154
Paul
20-01-2017
13:00
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Wiki,
ik zou in mijn eenmanszaak voor administratieve taken de hulp van een student willen vragen voor ongeveer 3 uur per week. Kan dit op freelancebasis of moet ik de student verlonen?
Vriendelijke groet, Paul
#155
wiki4you
30-01-2017
11:53
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Beste Paul,
Dat kan op freelance basis of voor bijvoorbeeld een vast bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Reageren
 • Velden met * zijn verplicht.
 • Uw emailadres zal niet openbaar worden gemaakt