Voorbeeld exploitatiebegroting

Voorbeeld exploitatiebegroting

Bij economische studies zal je ongetwijfeld eens een exploitatiebegroting moeten maken. Maar ook op je werk kun je ermee te maken krijgen. Hieronder staat een voorbeeld exploitatiebegroting inclusief uitleg van de berekeningen om je op weg te helpen.

Voorbeeld exploitatiebegroting

Exploitatiebudget 2007

Omzet ex. BTW

 1. 800.000 Euro

100%

Inkoopwaarde v.d. omzet

 1. 240.000 Euro

80%

 

Brutowinst

560.000    Euro

20%

 

Exploitatiekosten

Personeelskosten

168.000    Euro

6,00%

Huisvestingskosten

58.800      Euro

2,10%

Verkoopkosten

28.000      Euro

1,00%

Algemene kosten

70.000      Euro

2,50%

Rente

42.000      Euro

1,50%

Afschrijvingen

22.400      Euro

0,80%

 

Totale exploitatiekosten

389.200    Euro

13,90%

Nettoresultaat

170.800    Euro

6,10%

 

 Je hebt de volgende gegevens tot je beschikking:

Er wordt verwacht dat de personeelskosten in 2008 met 1,25% zullen stijgen en dat de omzet met 2,5% zal stijgen. Verder is bekend dat de brutowinst 21,5% van de verkoopprijs is.

Hoe ga je te werk?

 • De omzet verhoog je met 2,5 %.
 • De omzet van 2007, was 2.800.000 Euro. Je vermenigvuldigt het bedrag van €2.800.000 met 1,025. De uitkomst was €2.870.000. Dit is de verwachte omzet voor het jaar 2008.   
 • De brutowinst van 2008 is 21,5% van 2.870.000 Euro.
 • Dit bereken je op dezelfde manier en dan kom je uit op het bedrag van €617.050.
 • De inkoopwaarde v.d. omzet bereken je door de Brutowinst van de Omzet af te trekken.
 • De uitkomst hiervan is €2.252.950. 100% - 21,5% = 78,5%.
 • Verder weet je ook nog dat de personeelskosten waarschijnlijk met 1,25% zullen stijgen in het jaar 2008.
 • De personeelskosten van 2007, waren €168.000. €168.000 x 1,0125 = €170.100.
 • In 2007 waren de personeelskosten 6% van de omzet. Het percentage van 2008 kun je bijvoorbeeld door middel van een kruistabel (hulpmiddel) uitrekenen. Dan kom je uit op 5,93%. Alle overige percentages kun je op dezelfde manier uitrekenen. Rond ze af tot op 2 getallen achter de komma.
 • Daarna bereken je de totale exploitatiekosten. Je telt de volgende bedragen bij elkaar op: personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, algemene kosten, rente en afschrijvingen. je komt uit op het bedrag van  €391.300. Vervolgens tel je de percentages van alle kosten bij elkaar op. Je komt uit op het percentage van 13,64%. 
 • Dit is lager dan het percentage van 2007, namelijk 13,90%. Dit komt doordat de omzet zal stijgen, hierdoor worden de kosten in verhouding iets lager.
 • Uiteindelijk wil je uiteraard het Nettoresultaat weten. Dit bereken je  door de Totale Exploitatiekosten van de Brutowinst af te trekken. €617.050 - €391.300  = €225.750.
 • Het nettoresultaat van 2007, was 170.800 Euro en het nettoresultaat van 2008, wordt volgens deze schatting €225.750. Dit betekent dat het nettoresultaat naar verwachting met maar liefst 32,17% zal stijgen.

 

 

Exploitatiebudget 2008

Omzet ex. BTW

 1. 870.000 Euro

100%

Inkoopwaarde v.d. omzet

 1. 252.950 Euro

78,50%

 

Brutowinst

617.050    Euro

21,50%

 

Exploitatiekosten

Personeelskosten

170.100    Euro

5,93%

Huisvestingskosten

58.800      Euro

2,05%

Verkoopkosten

28.000      Euro

0,98%

Algemene kosten

70.000      Euro

2,44%

Rente

42.000      Euro

1,46%

Afschrijvingen

22.400      Euro

0,78%

 

Totale exploitatiekosten

391.300    Euro

13,64%

Nettoresultaat

225.750    Euro

7,87%

Waarom een exploitatiebegroting?

 • Een uitgangspunt voor het exploitatiebudget is de omzetberekening. Daarvan trek je alle kosten af en dan kom je uit op het nettoresultaat. Uit een exploitatiebudget kun je dus afleiden of de omzet kostendekkend is en of er genoeg over blijft om leningen af te lossen en voor privé-uitgaven.
 • Een exploitatiebudget is een handig middel om in te kunnen schatten of een bedrijf rendabel is.
 • Ook is het een uitstekende manier om de resultaten van een bepaald jaar te vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren of met de resultaten die een bedrijf in de toekomst verwacht te behalen.

De cijfers worden in percentages weergegeven zodat je in onmiddellijk ziet of de inkomsten en uitgaven in balans zijn en of bepaalde kosten niet te hoog zijn.

Tip: Ook online geld verdienen met artikelen schrijven?

Heb je ook interesse in extra inkomsten door artikelen te schrijven op het internet? Of wil je weten wat andere mogelijkheden zijn om online geld te verdienen? Bezoek dan de website www.snelonlineinkomen.nl voor de beste tips.

! Dit artikel is eigendom van de auteur Nataliya. Gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder toestemming van deze auteur. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie of neem contact op met de auteur.
Antwoord niet gevonden?
Aangepast zoeken
Gerelateerde artikelen
Beoordelen
+
Beoordeling
 • Criterium:De mate waarin de informatie:
  • VolledigheidAntwoord geeft op titel en inleiding
  • BetrouwbaarheidCorrect en betrouwbaar is
  • DiepgangDetails en diepgang bevat
  • LeesbaarheidLogisch en overtuigend is gestructureerd
  • TaalgebruikLeesbaar en taaltechnisch correct is
  • DesignGrafisch mooi oogt
Uw
waardering
?
-
Reacties
#
01-01-1970
01:00
De reactie zal worden weergegeven na goedkeuring.
#1
jan
06-01-2013
13:54
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
snap er nog steeds geen bal van:(
#2
Wesley
06-01-2013
22:07
De reactie is goedgekeurd en staat nu online.
Ik ook niet. Hoe bereken je bijvoorbeeld de percentatages. Ik kom uit op 70 en 30 procent. Kan je uitleggen hoe je aan de percentages komt.
Reageren
 • Velden met * zijn verplicht.
 • Uw emailadres zal niet openbaar worden gemaakt