Wat zijn de beste vormen van leningen en kredieten

Geld lenen kan via verschillende vormen van leningen

Zoals een ieder weet zijn er verschillende manieren om geld te lenen. Vele kredietverstrekkers bieden vele vormen van leningen aan. Zo bestaan er onder andere de volgende vormen van leningen:

In dit artikel worden de beste en populairste drie vormen van leningen besproken.

Naast de voordelen van desbetreffende lening worden ook de nadelen bij het lenen van geld besproken.

Geld of onroerend goed achter de hand: Hypotheek / Lenen met onderpand

Een gunstige vorm van lenen als bij u terugbetaling niet in het geding is, is de hypotheek, oftewel een lening met een onderpand (huis, kapitaalverzekering, effectenportefeuille, etc) Hierbij krijgt u de laagste rente. Het lenen in deze vorm is alleen interessant bij grote bedragen. Op deze manier kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen, mits natuurlijk een bepaald percentage van de waarde van het onderpand niet wordt overschreden.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening spreekt u het leenbedrag af met daarbij het rentetarief en de looptijd van de lening. Vervolgens krijgt u het geld op uw rekening gestort en betaalt u maandelijks een vast bedrag aan aflossing en rente.

Voordelen Persoonlijke lening

 • Vast rentepercentage
 • Vaste looptijd, dus u weet precies het moment waarop uw lening is afgelost
 • Elke maand wordt een deel van de lening afgelost
 • Mogelijkheid tot afstemmen van de looptijd van de lening op de levensduur van het gekochte product.

Nadelen Persoonlijke lening

 • U kunt vaak niet meer of minder aflossen
 • Bij een rentedaling hoeft u niet minder rente te betalen

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet spreekt u een maximum bedrag om te lenen af (kredietlimiet). Vervolgens kunt u te allen tijde geld opnemen en geld aflossen. Dit kan handig zijn als u niet precies weet hoeveel geld u nodig hebt (verbouwing, tuinaanleg, etc).

Voordelen doorlopend krediet

 • de rente doorlopend krediet is variabel, dus bij een lage rentestand betaalt u minder rente
 • opnemen en aflossen wanneer u wilt
 • (vaak) boetevrij aflossen

Nadelen doorlopend krediet

 • rente is variabel, dus bij een hoge rentestand betaalt u meer rente
 • minimaal 2% van de kredietlimiet moet iedere maand betaald worden (aan rente en aflossing). Opmerking: Dit afgeloste geld kunt u vervolgens wel gewoon weer opnemen.


! Dit artikel is eigendom van de auteur Roderik. Gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder toestemming van deze auteur. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie of neem contact op met de auteur.
Antwoord niet gevonden?
Aangepast zoeken
Gerelateerde artikelen
Beoordelen
+
Beoordeling
 • Criterium:De mate waarin de informatie:
  • VolledigheidAntwoord geeft op titel en inleiding
  • BetrouwbaarheidCorrect en betrouwbaar is
  • DiepgangDetails en diepgang bevat
  • LeesbaarheidLogisch en overtuigend is gestructureerd
  • TaalgebruikLeesbaar en taaltechnisch correct is
  • DesignGrafisch mooi oogt
Uw
waardering
?
-
Reacties
#
01-01-1970
01:00
De reactie zal worden weergegeven na goedkeuring.
Er zijn nog geen reacties. Wij nodigen u graag uit op dit artikel te reageren.
Reageren
 • Velden met * zijn verplicht.
 • Uw emailadres zal niet openbaar worden gemaakt