Oorzaken en gevolgen van een lage dekkingsgraad bij pensioenen

Wat is pensioen?

Vroeger als je 65 jaar was geworden had je recht op pensioen. Het geld werd gespaard door de werknemer en je werkgever. Op je 65ste kon je stoppen met werken en rondkomen van de maandelijkse uitkering, die je had opgebouwd bij het pensioenfonds. 
De meeste werknemers bouwen een pensioen op via een werkgever. Het geld wat door de werkgever en werknemer wordt gespaard, is in beheer bij een pensioenfonds. De pensioenleeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2023.
 

Wat houdt de dekkingsgraad in?

Wat je in al die jaren aan pensioen hebt opgebouwd, moet een keer uitbetaald worden door het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds die verplichtingen kan nakomen. De verhouding tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de waarde van alle opgebouwde pensioenen op een bepaalde datum.
 
De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen staan er niet goed voor. De meeste pensioenfondsen hebben een dekkingsgraad die onder de 100% ligt. Bij een dekkingsgraad van 100% kan een pensioenfonds aan al zijn verplichtingen voldoen. Volgens de wet moeten pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van 105%, zodat ze genoeg geld hebben om onvoorzienbare klappen te kunnen opvangen. Volgens economen moet een goed pensioenfonds een dekkingsgraad hebben van 125%.
 

De dekkingsgraad te laag, wat nu?

Bij de meeste grote pensioenfondsen is dit nu het geval. In zo’n geval moeten de pensioenfondsen een plan bedenken in indienen bij De Nederlandse Bank (DNB). In het plan moet beschreven worden hoe het tekort teruggedrongen kan worden (in maximaal 3 jaar).  In de meeste gevallen wordt de premie verhoogd. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van indexatie. Hierbij worden de pensioenen verhoogd aan de hand van de loonstijging in de desbetreffende sector waarin wordt uitgekeerd. 
Verder zijn de beleggingen een belangrijk deel van het plan. Hoe beter de beleggingen ervoor staan hoe meer geld het pensioenfonds in kas heeft.
 

Waar is het fout gegaan?

Uit een recent verschenen rapportage van De Nederlandse Bank blijkt, dat er inmiddels 103 pensioenfondsen in grote problemen verkeren. Zij moeten vanaf 2013 gaan korten op de pensioenen. Door deze maatregel (wat het precies in gaat houden is nog niet duidelijk) worden in totaal 7,5 miljoen Nederlanders geraakt (gepensioneerden of actieve deelnemers).
 
De meeste pensioenfondsen gaan een korting van 2,3% doorvoeren, maar 34 fondsen hebben aangegeven meer dan 7% te moeten korten. 
 
Volgens het Nibud, betekent een korting van 7% voor iemand met een pensioen van 500 euro een verlaging van 1,4% op het netto  pensioeninkomen.
 

Belangrijkste oorzaken

 • De levensverwachting van de inwoners ligt hoger dan vroeger het geval was, hierdoor moet er langer pensioen uitgekeerd worden.
 • De dalende opbrengsten op de beuren. 
 • De dalende rente: hierdoor moeten de pensioenfondsen meer geld in kas hebben, maar verdienen ze door de rente minder.
 • Pensioenfondsen zijn te laat in actie gekomen de problemen waren al eerder zichtbaar.

Aantal cijfers

 • ABP: 0,5% te korten in 2013.
 • PME: 6% te korten in 2013.
 • PMT: 7% te korten in 2013.
 • Alkor-Draka: 7% - 11,9% te gaan korten.
 • CapGemini, Data well, Ricoh en Dutch Space zullen waarschijnlijk ook meer dan 7% moeten korten op de pensioenen.
Via deze link kunt u bekijken, welke korting uw pensioenfonds gaat doorvoeren: http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Pers/Lijst_Pensioenfederatie_reacties_pensioenfondsen_herstelplannen.pdf
 

De gevolgen

 • Pensioenfondsen mogen vanaf nu alleen de pensioenuitkering aan de inflatie linken, als duidelijk is dat ze over voldoende middelen beschikken. 
 • Meer duidelijk over de toekomstige lastenverdeling tussen jong en oud. 
 • De pensioenoverzichten moeten meer inzicht geven over de toekomstige verwachtingen en risico’s.
 • Er wordt deze zomer een nieuwe rekenrente bekendgemaakt, waar de pensioenfondsen mee mogen rekenen.
 • Langer doorwerken: door de pensioenleeftijd te verhogen betaal je langer voor je pensioen, ook hoeft het pensioenfonds je later uit te betalen (was 65 jaar nu 67 jaar).
 
In september 2012 zal er over deze zaken en het pensioen meer duidelijkheid komen en worden nieuwe voorstellen gedaan aan het kabinet.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden