Wat gaat er veranderen met de studiefinanciering in het leenstelsel

Inleiding

De studiefinanciering veranderd vanaf het schooljaar 2015-2016 veranderen. Deze verandering geldt voor alle nieuwe studenten die voor het eerst studiefinanciering gaan ontvangen voor een opleiding aan het hbo of de universiteit. Vanaf 1 september 2015 komen er ook veranderingen voor studenten die al studiefinanciering ontvingen voor de periode van 2015-2016. Hier is tot nu toe nog niets over bekend.

De oude situatie

In de oude situatie kreeg elke student aan het hbo of de universiteit een basisbeurs en een ov- chipkaart (het studenten reisproduct). Met de ov- chipkaart konden studenten gratis reizen (behalve op feestdagen en in de zomervakantie). Studenten waarvan de ouders het financieel moeilijk hadden, waren in de mogelijkheid een aanvullende beurs aanvragen. Afhankelijk van het verzamelinkomen van je ouders kreeg je een aanvullende beurs bovenop de basisbeurs aan te vragen. Haalde je je diploma binnen 10 jaar dan werden zowel de basisbeurs, als de aanvullende beurs en de ov- chipkaart een gift van de overheid. Haalde je binnen deze periode geen diploma, moest je alles inclusief rente terugbetalen. Woonde je op jezelf dan kreeg je een uitwonende beurs in plaats van een aanvullende beurs.

Situatie voor mbo'ers

Voor het mbo kregen de studenten een basisbeurs en een eventuele aanvullende beurs. Was je ouder dan 18 jaar dan had je recht op een ov-chipkaart waarmee je dan gratis kon reizen. In de nieuwe situatie blijven de studenten van het mbo de basisbeurs en de eventuele aanvullende beurs behouden. Wat er veranderd is dat studenten jonger dan 18 jaar vanaf 2017 (mogelijk al eerder) een gratis ov-chipkaart krijgen.

De nieuwe situatie voor het hbo en universiteit

Deze nieuwe maatregelen gaan dus in per 1 september 2015 en gelden zowel voor hbo- studenten als voor universiteits studenten die nog niet eerder een studiefinanciering ontvingen. De basisbeurs wordt afgeschaft. Je kan het bedrag lenen bij het DUO. DUO was de maatschappij die voorheen de uitbetaling deed van de studiefinanciering. Het verschil in financiering tussen uitwonend of thuiswonend vervalt.

De aanvullende beurs: is bestemd voor studenten waarvan de ouders minder te besteden hebben. Deze beurs gaat zelfs ruim € 100,00 meer worden in de nieuwe situatie.

Studenten reisproduct: ov-chipkaart blijft bestaan in zijn huidige vorm

Bijverdienen: studenten mogen in het nieuwe leenstelsel onbeperkt bijverdienen. Deze maatregel gaat pas in vanaf 1 september 2015

Studieschuld aflossen: het aflossen van de studieschuld gaat van 15 naar 35 jaar

Studievertraging: Loop je studievertraging op wegens een medische reden en je haalt je diploma binnen 10 jaar, dan kan je een kwijtschelding aanvragen bij je schooldecaan. De kwijtschelding kan oplopen tot maximaal € 1.200,00. Kijk voor meer informatie op de site van DUO aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Tegoed bon: start je je studie in de periode van 2015-2016 tot en met 2018-2019, dan heb je recht op een tegoed bon. Deze kan je inleveren als je je diploma binnen 10 jaar hebt gehaald en heeft een waarde van € 2.000,00. Je kan deze dan gebruiken na je diploma. Dat bedrag kun je bijvoorbeeld gebruiken voor bijscholing.

Op www.duo.nl kan je een test doen om te kijken of je onder deze nieuwe voorwaarden valt als je een oude student bent.

Conclusie

Voor studenten die per 1 september 2015 een studie gaan volgen aan het hbo of aan de universiteit krijgen te maken met het leenstelsel. Voor de oude studenten gaat het een en ander wel veranderen maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Voor het mbo veranderd er niet veel alleen studenten die jonger dan 18 jaar zijn, krijgen eerder een ov-chipkaart dan 18 jaar.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden