Als je het niet eens bent met het bezwaar van de belastingdienst

Inleiding

Wat te doen als je het niet eens bent met het bezwaar van de belastingdienst? Of als de inspecteur niet binnen de gestelde termijn uitspraak heeft gedaan van het bezwaarschrift. Gebeurt dit dan heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dit wordt het beroepschrift genoemd.

Het beroepschrift

Het beroepschrift volgt het bezwaarschrift op die als eerste verstuurd moet worden als je het niet eens bent met de aanslag die de inspecteur van de belastingdienst je heeft opgelegd. Dit beroepschrift dient binnen 6 weken (na de bekendmaking van het feit) naar de rechtbank gestuurd te worden bij de woon- of vestigingsplaats waar de belanghebbende woont. Nederland telt 19 rechtbanken alleen de volgende 5 rechtbanken doen uitspraak inzake belastingzaken oftewel rijksbelastingen: Breda, Den Haag, Den Bosch, Haarlem en Arnhem. Deze zitting vindt meestal achter gesloten deuren plaats. Dit betekent dat er geen kijkers bij de zitting aanwezig mogen zijn, alleen de beide partijen. Is er een beroep tegen een boete dan kan het voorkomen dat deze zaak openbaar wordt gemaakt. De rechtbank zal bij een mondelinge uitspraak meteen uitspraak doen, maar kan hoogstens 14 dagen worden verdaagd.

Tegen de volgende gevallen kan men een beroepschrift indienen

 • Voorlopige aanslag
 • Definitieve aanslag
 • Navorderingsaanslag
 • Naheffingsaanslag
 • Voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur.
 • Het bedrag dat op de aangifte is voldaan of afgedragen.
 • Het bedrag ingehouden door de inhoudingsplichtige.
 • Het niet tijdig nemen van een voor bezwaar vatbare beschikking.
 • De boetes die zijn opgelegd.

Bij het indienen van een bezwaar vervalt de betalingsverplichting, totdat de inspecteur schriftelijk heeft geschreven of het bezwaar terecht is of niet. Het bezwaar moet ook binnen 6 weken na ontvangst van hierboven genoemde gevallen binnen zijn bij de belastinginspecteur.

 Eisen aan bezwaar- en beroepschriften

 • Naam, adres en woonplaatsgegevens plus een handtekening.
 • Dagtekening van het bezwaar- of beroepschrift.
 • Omschrijving waartegen bezwaar wordt gemaakt
 • Omschrijving van de gronden van het bezwaar of beroep

Hier is een formulier van te downloaden op de site van de belastingdienst. Zodat je niks vergeet in te vullen voor het bezwaar- of beroepschrift.

 Hoger beroep

Als je het niet eens bent met deze uitspraak kan je in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Deze zal de feiten opnieuw gaan bekijken en geeft daarop een uitspraak. Het hoger beroep kan zowel door de belastingplichtige als de belastinginspecteur gedaan worden. Ook deze moet binnen 6 weken verstuurd worden en dient de gronden te bevatten waar het over gaat. De zaak zal in zijn geheel opnieuw worden beoordeeld.

In cassatie gaan

Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter in het hoger beroep bij het gerechtshof, dan kan je in cassatie gaan. In cassatie gaan wordt gedaan bij de Hoge Raad en een rechter zal uitspraak doen. Deze is bindend voor beide partijen, omdat er verder niets meer is. Ook deze moet binnen 6 weken na dagtekening verzonden worden naar de rechtbank.

Belastingrente

Zolang de zaak loopt hoef je de belasting niet te betalen. Ook de belastingdienst hoeft het geld niet uit te keren aan jou als jij er recht op hebt. Mocht er een uitspraak zijn waar beide partijen het mee eens zijn of in het uiterste geval de Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan, dan wordt er gekeken naar het bedrag. Het bedrag dat diegene onder zich heeft en toch aan de andere partij had moeten betalen. Diegene moet de andere partij belastingrente betalen. De partij die het geld eigenlijk al die tijd al had moeten hebben heeft rente misgelopen, omdat deze het geld niet kon uitgeven of op een bankrekening kon zetten. Voor de inkomensbelasting en de vennootschapsbelasting gaat deze rente in een halfjaar na het belastingjaar. Door deze regeling krijgt de belastingplichtige meestal geen rente terug, maar betaalt ook minder belastingrente aan de belastingdienst. 

Conclusie

Wil je een bezwaar maken of in beroep gaan doen, dan moet deze in alle gevallen binnen 6 weken na dagtekening binnen zijn. Eerst wordt er een bezwaar gemaakt, mocht je het hier niet mee eens zijn, dan kan je in beroep gaan. Je kan ook in beroep gaan als de inspecteur te laat heeft gereageerd. In beroep gaan kan zowel de belastingplichtige als de inspecteur. Houd er rekening mee dat degene die het geld onder zich heeft belastingrente moet betalen als deze toch geld moet betalen aan de andere partij.