Commerciele versus non-profit organisaties

Inleiding

De definitie van een non-profit organisatie is bedrijfsvoering die niet gericht is op het maken van winst. De tegenhanger hiervan is de commerciële organisatie waarbij winst wel het uitgangspunt.

Commercieel versus non-profit organisatie

Het doel van elke profit of non-profit organisatie is continuïteit. Hiervoor moeten deze organisaties kosten dekken en ten minste break even draaien. 

Een organisatie met winstoogmerk zal verder gaan dan break even. Zij willen vaak meer winst maken. Dat betekent dat je geen winst maar ook geen verlies draait. 

Kosten

Beide organisaties hebben te maken met allerlei soorten kosten. Hierbij verschillen beide bedrijven niet. De ene organisatie kan meer verschillende kosten hebben dan de ander. Voorbeelden zijn:

  • personeelskosten
  • huur pand
  • aflossing leningen
  • interestkosten
  • gas & elektra kosten 

Winstdeling

Een Vennootschap onder Firma en een eenmanszaak maken winst omdat de eigenaren leven van de winst. De winst is als het waren hun inkomen en wordt deels gebruikt om te kunnen groeien en als voorzieningen weggeschreven. Een BV heeft dan weer aandeelhouders en die willen maar een ding zien groei en winst. De groei is belangrijk om een hogere winst te krijgen. De aandeelhouders stoppen geld in de onderneming en krijgen daar dividend voor terug.

Voorbeelden van non-profit organisaties

Bij non-profit organisaties moet je denken aan bedrijven van de overheid, semi-overheid instellingen, verenigingen en sommige stichtingen met leden. Zij verkopen producten of verlenen diensten, maar niet met het doel om 'echt een grote' winst te maken. Hun doel is zoveel mogelijk kwaliteit of diensten te lenen voor het budget dat ze krijgen (vanuit de overheid of hun leden). Belangrijk is wel dat ze hun financiële huishouding op orde hebben. Ook zij moeten namelijk kiet draaien om niet failliet te gaan, net als commerciële bedrijven. Het is dus in tegenstelling wat vele van jullie denken dat deze organisaties geen winst maken. Het is misschien niet de hoofd moot van de bedrijfsvoering maar het is zeker wel waar. Een non-profit organisatie moet op een manier iets meer geld binnen krijgen dan dat het uitgeeft (of wat de bedrijfsvoering kost). Een aantal voorbeelden van non-profit organisaties zijn:

  • Voedingscentrum
  • GGD
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Vele goede doelen zoals: Plan Nederland, Oxfam Novib, Mybody, Save the Children en Free choice.

Conclusie

De commerciele organisaties zijn met hun bedrijfsvoering voornamelijk uit op winst en doen hier ook meer voor. Maar elke organisatie, ook de non-profit organisaties, moeten in ieder geval een beetje winst maken. Anders bestaat er een kans dat de organisatie niet meer aan haar financiele verplichtingen kan voldoen en dus verhoogd risico op faillissement zal hebben. Dit is in strijd met het streven naar continuïteit en zal waar mogelijk zoveel mogelijk vermeden worden.