Wat is de Europese begroting

Inleiding

De meningen in Nederland en Europa zijn er over verdeeld. Overal zijn er voor- en tegenstanders is het nu goed of slecht dat we bij Europa horen. Nederland betaalt een hoop geld aan Brussel om andere landen in de Europa te helpen als ze het moeilijk hebben. Dat is de laatste tijd nogal eens het geval. In principe betaalt elk land geld aan Brussel alleen het ene land ontvangt meer uit Brussel dan ze betalen. 

Europese begroting

Net als elk land in de wereld moet er een begroting worden gemaakt. Hoeveel geld komt er binnen en hoeveel geld gaat eruit. Het Europese Parlement is gevestigd in Brussel. Met Brussel wordt dan niet de stad Brussel zelf bedoeld maar de Europese Commissie of het Parlement (de meeste Europese zaken zijn gevestigd in Brussel).

In Nederland zijn er om de 4 jaar verkiezingen van een nieuw kabinet en om deze reden wordt er ook een begroting gemaakt voor de aankomende 4 jaar. De begroting van Europa wordt gemaakt om de 7 jaar (nu voor de jaren 2014 - 2020). De belangrijkste inkomstenbron voor de begroting is de afdracht van de verschillende 27 Europese lidstaten. Je zult dus begrijpen dat in de tijd van crisis de 'gezonde' landen zoals: Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland zich zullen verzetten.

Deze landen moet meer gaan betalen om de probleemlanden overeind te kunnen helpen als het niet goed lijkt te gaan. De 'arme' landen zullen juist aandringen op meer afdracht van de 'rijke' landen. Rond deze tijd wordt de Europese begroting opgesteld door de 27 verschillende Europese leiders. Deze begroting is overigens niet te verwarren met de miljarden die gestoken moeten worden in landen die failliet dreigen te gaan of geld voor het noodfonds. Er zit een klein deel verwerkt in deze afdracht maar het meeste is bedoeld voor zaken zoals: subsidies, lonen en onderhoud aan gebouwen die van Europa zijn (het gebouw waar de ECB en het Europese Parlement onder andere zijn gevestigd. 

De Europese leiders zijn er deze week (week 46) niet uitgekomen om tot een goedkeurde begroting te komen met de 27 Europese lidstaten. Het volgende overleg staat nu gepland begin 2013. 

De verdeling van de Europese miljarden

De Europese Commissie heeft voor de periode van 2014 - 2020 bepaald dat de uitgave zullen uitkomen op 1009 miljard Euro (1.009.000.000.000). Om het maar meteen even te vermelden Griekenland is niet het land die het meeste ontvangt vanuit Brussel. Het land dat het meeste ontvangt is Polen (10 miljard Euro per jaar de kosten van betaling zijn hier dan al vanaf gehaald). Griekenland staat op de tweede plaats met een ontvangst van 4,6 miljard Euro per jaar. Het land dat het meeste betaalt is Duitsland (9 miljard Euro per jaar) en 

De verdeling van de landen die het meeste ontvangen en betalen lees je in het volgende artikel: welke landen ontvangen het meeste geld uit Europa.

Landen die meer afdragen dan dat ze vanuit Brussel ontvangen voor subsidies of andere zaken, worden nettobetalers genoemd. Landen die meer subsidies ontvangen en die in werkelijkheid weinig afdragen worden de ontvangers genoemd. Omdat de meeste landen het geld niet op de plank hebben liggen moeten de landen die moeten betalen naar de kapitaalmarkt om geld te lenen. In feite betaal je dus 2 maal, eerst voor de afdracht aan Europa en daarna nog eens voor de rente die je moet betalen over het geleende geld. De landen vinden ook dat Europa (commissie, Parlement, raad, hof en de agentschappen) moet bezuinigen op de 55.000 medewerkers die werken voor Brussel. 

Omschrijving Bedrag
Duurzame subsidie (subsidies voor infrastructuur en duurzame energie)  503 miljard
Landbouw (verschillende subsidies voor boeren) 390 miljard
Buitenlands beleid (steun aanbuurlanden en diplomatieke dienst) 72 miljard
Diversen 66 miljard
Lonen en onderhoud gebouwen 63 miljard

Conclusie

Om de zeven jaar wordt de begroting opgesteld in Brussel. De rijke en arme landen van de 27 Europese lidstaten staan dan lijnrecht tegenover elkaar. De Europese leiders van elk van de 27 Europese lidstaten moeten samen de begroting opstellen en bekijken welk land hoeveel moet gaan afdragen aan Brussel. Het geld wordt vooral gebruikt voor subsidies die landen kunnen ontvangen. Verder worden de lonen uitbetaald aan de mensen die er werken (bijvoorbeeld het Europese Parlement en de Commissie). Landen die meer afdragen dan dat ze ontvangen vanuit Brussel worden nettobetalers genoemd. De rijke landen willen door middel van de afspraken korting ontvangen op de betaling. Dit houdt in feite in dat ze minder willen en hoeven af te dragen aan Brussel.