Welke producteigenschappen zijn er

Wat is een product?

Wat een product is, is een vraag die door technici of productiemedewerkers waarschijnlijk heel anders wordt beantwoord dan door marketeers. Vanuit de marketing gezien is een product méér dan een fysiek voorwerp of een combinatie van chemische en technische eigenschappen. Consumenten (om wie het in de marketing draait!), zijn immers niet zozeer geïnteresseerd in de fysieke eigenschappen van een product als wel in de vraag of het aan hun wensen en behoeften tegemoetkomt. Het product is in feit 'wat het voor hen doet', en zij kopen het alleen zolang het hun een zekere mate van nut of voldoening verschaft. Vanuit deze visie definiëren we een product als een combinatie van materiële en immateriële eigenschappen waarmee een goed in een bepaalde behoefte voorziet. Omdat echter niet alle mensen dezelfde behoeften en voorkeuren hebben en sommigen bepaalde producteigenschappen belangrijkere vinden dan andere, leveren producten voor verschillende kopers uiteenlopende voordelen op.

Producteigenschappen

Bij het zoeken naar mogelijkheden om een product te verbeteren of aantrekkelijk te positioneren, maken we onderscheid tussen drie verschillende eigenschappen van het product: het fysieke product, het uitgebreide product en het totale product.

Fysiek product

Het fysieke product bestaat uit zijn fysieke eigenschappen, zoals het gewicht, de smaak en de geur. Dit zijn de meest objectieve en doorgaans voor iedereen herkenbare kenmerken die inherent zijn aan het product. Door de toenemende standaardisatie en concurrentie zijn er vaak weinig verschillen in deze eigenschappen, vergeleken met andere merken.

Uitgebreid product

We spreken van een uitgebreid product als we de rest van de marketingmix, die de onderneming aan het fysieke product meegeeft, erbij betrekken. Het gaat hierbij om toegevoegde eigenschappen, zoals thuisbezorging, kredietverlening en andere extra's voor de klant, zoals garantie, installatie en service. Als een onderneming besluit de marketinginstrumenten op een andere wijze in te zetten, verandert hiermee ook het uitgebreide product.

Totaal product

Als je de toegevoegde waarde meerekent, spreek je van een totaal product. Dit bestaat uit met uitgebreide product plus de door consumenten daaraan toegekende of daarvan afgeleide eigenschappen. Deze hebben te maken met de voordelen waarnaar consumenten op zoek zijn. Denk aan eigenschappen als het merkimago, gebruiksnut en de status die het product de koper verschaft. In feite is het totale product het product waarmee de afnemer uiteindelijk te maken heeft.

Marketingimplicaties

Het komt nogal eens voor dat leveranciers het belang van de technische kenmerken van een product overschatten. Het is echter belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de voordelen waarop de koper uit is. Bij een pc zijn dat bijvoorbeeld het gemak van de meegeleverde software, de gebruikershandleiding, de geboden service, het onderhoudscontract en het vertrouwen dat de leverancier wekt. Dat zijn de productattributen die bij veel aankopen doorslaggevend zijn. Daarop kan de marketingstrategie dan ook worden gericht. Een andere implicatie op marketinggebied is dat we met name in de communicatie met de klant niet het fysieke product moeten benadrukken, maar de reden waarom het moet worden gekocht. Veel kopers hechten waarde aan bepaalde ontastbare voordelen (zoals het imago en de associaties met andere dingen) van het product. Deze eigenschappen moeten dan ook duidelijk gecomuniceerd worden binnen de promotie omdat ze de bouwstenen van een succesvol productbeleid vormen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden