De zorgstage voor eerstejaars geneeskundestudenten (verpleeghulpstage of praktijkstage zorg)

Studenten geneeskunde beginnen tegenwoordig direct in hun studie al met patiëntcontacten. Veel universiteiten geven zogeheten patiëntcolleges. Daarnaast lopen de eerstejaars geneeskundestudenten ook al een stage. Vroeger werd dit de verpleeghulpstage genoemd, maar tegenwoordig noemt met het zorgstage.

Stage

Bij de Amsterdamse universiteiten Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) , gaan de eerstejaars studenten aan het einde van het eerste studiejaar meteen de praktijk verkennen.

Echte dokters zijn deze studenten natuurlijk nog niet. Dat is ook niet de insteek van de stage. De studenten hebben nog te weinig ervaring en medische kennis op gedaan om echte medische handelingen, zoals bloedprikken en infuus aanleggen, te verrichten. Voor velen is het ook de eerste kennismaking met de medische praktijk. == Leerdoelen==

Aan de hand van leerdoelen gaat de student in de stage ervaringen en kennis opdoen. Een aantal leerdoelen die de VU aan de studenten meegeeft zijn bijvoorbeeld:

  • De student kan omgaan met patiënten/collega's.
  • De student kan omgaan met zichzelf.
  • De student kan een gesprek aangaan met patiënten.
  • De student kan de gevolgen van ziekten benoemen.
  • De student heeft inzicht in de verwachtingen en behoeften van de patiënt.
  • De student heeft inzicht in de belasting van aanvullend onderzoek voor de patiënt.
  • De student heeft inzicht in de werkwijze van verpleegkundigen en de samenwerking met paramedici en artsen.

Moeilijke situaties

Studenten moeten leren omgaan met de medische praktijk en de leuke en nare kanten daarvan. Het is dus van belang ook te reflecteren op jezelf. Hoe ga je zelf met gebeurtenissen om? Want leren uit een moeilijk leerboek is 1, maar als de leuke meneer op je zorgstage-afdeling opeens overlijdt, wordt het vaak toch al een ander verhaal. En wat doet het met je als je merkt dat die oude dame, die toch erg veel op je oma lijkt ineens erg achteruit gaat. Of als je geconfronteerd wordt met een leeftijdsgenootje met een terminale vorm van kanker?

Praktijk

De zorgstage was vroeger meer vrijblijvend een maand meelopen op een afdeling in een ziekenhuis of een verpleeghuis. Nu zijn er leerdoelen en stellen de opleidingen meer eisen aan de studenten en aan de stage-instellingen. Zo kunnen de studenten van de Vrije Universiteit niet zelf meer een stageplaats zoeken, maar moeten zij zich inschrijven voor een aantal door de universiteit geselecteerde plekken. Het voordeel is dat er goede afspraken zijn over stagebegeleiding. Nadeel is dat studenten soms verder van hun woonplaats stage moeten lopen dan zij willen, en dat de jaargroep in tweeën wordt gesplitst omdat het aantal stageplekken niet voldoende blijkt te zijn in de praktijk. Nu is er een groep studenten die in juni stage loopt, en een groep die in juni vakantie heeft, maar dan in juli alsnog stage moet lopen.

Tijdens de stage wordt ook aan praktijkopdrachten gewerkt. De opdrachten gaan onder andere over communicatie met patiënten, inzicht krijgen in de medische praktijk en reflecteren op het eigen gedrag. Als de stage als onvoldoende wordt afgetekend, krijgt de student geen studiepunten en is voor het onderdeel gezakt en zal de stage overnieuw moeten doen.

Dit overkomt niet veel studenten. Geneeskunde studenten blijken de stage achteraf meestal leuk en interessant gevonden te hebben. Vooraf wordt wel eens gedacht dat je een maand ouderen moet wassen in een verpleeghuis. Met de praktijkoefeningen is de stage afwisselender geworden. Het contact met de patiënten en verpleegkundigen wordt meestal ook als erg prettig ervaren. Deze eerste kennismaking is van groot belang en achteraf zien de studenten dit zelf ook in.

De student zal zich natuurlijk moeten inzetten, maar met voldoende inzet is de zorgstage-maand een bijzonder en nuttig deel van het curriculum. Het biedt een goede voorbereiding op de co-schappen in latere jaren, omdat je niet meteen in het diepe wordt gegooid met patiëntencontact. Ook zijn er veel voorbereidende practica, die erg nuttig blijken te zijn.

Bijbaan in de zorg?

Wat veel studenten niet weten, is dat je na je verpleeghulpstage bij de thuiszorg of in het verpleeghuis een bijbaan kan nemen als verpleeghulp. Zonder de verpleeghulpstage kan je bij de thuiszorg alleen alpha-hulp (huishoudelijk medewerker) worden. Met de afgeronde stage, mag je meer taken uitvoeren en krijg je dus ook meer betaald. Vooral bij werk in een verpleeghuis kan je door onregelmatigheidstoeslagen een leuk zakcentje bijverdienen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden