PHP en MySQL deel 2 - Gegevens invoegen

In het vorige artikel Deel 1 [http://leerwiki.nl/PHP_en_MySQL_deel_1_-_Verbinding_maken]" target="_blank" rel="nofollow">[http://leerwiki.nl/PHP_en_MySQL_deel_1_-_Verbinding_maken] heb ik uitgelegd hoe je verbinding maakt met een MySQL database, hoe je een tabel kan aanmaken om gegevens in op te slaan. Nu ga ik uitleggen hoe je in deze tabel gegevens kan gaan opslaan en hoe je gegevens die in je tabel staan kan aanpassen. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken als iemand een ander wachtwoord wil.

Gegevens invoegen

We beginnen met het toevoegen van nieuwe gegevens aan de database tabel. We gaan verder met het voorbeeld dat ik in deel 1 [http://leerwiki.nl/PHP_en_MySQL_deel_1_-_Verbinding_maken]" target="_blank" rel="nofollow">[http://leerwiki.nl/PHP_en_MySQL_deel_1_-_Verbinding_maken] ook gebruikt heb, dat was onderstaande tabel, genaamd gebruikers:

voornaam achternaam telefoon wachtwoord
Jan Jansen 06123456 Geheim
Piet Nogiets 03158449 Piet123

Hierin willen we nu een nieuwe persoon toevoegen. Om een rij toe te kunnen voegen moet je eerst voor zorgen dat je een verbinding hebt met de database en dat de tabel in de database toegevoegd is. Alles wat je nu moet doen is aangeven in welke tabel je gegevens wilt toevoegen, in dit geval de tabel gebruikers. Daarna geef je aan in welke rijen je gegevens wilt toevoegen (let ook op de volgorde) als je bijvoorbeeld geen telefoon nummer wilt invoegen laat je de rij telefoon weg. En als laatste geef je aan welke waardes er toegevoegd moeten worden, deze waardes moeten in de zelfde volgorde staan als dat de rij namen (zie vorige regel) zijn ingevuld.

mysql_query("INSERT INTO gebruikers (voornaam,achternaam,telefoon,wachtwoord)
VALUES ('Bill', 'Gates', '0612345678','apple')");

Zodra je dit uitvoert op je site zal de database tabel er als volgt uitzien.

voornaam achternaam telefoon wachtwoord
Jan Jansen 06123456 Geheim
Piet Nogiets 03158449 Piet123
Bill Gates 0612345678 apple

Je hebt nu succes vol gegevens aan je database toegevoegd.

Gegevens aanpassen

Je kan ook bestaande gegevens uit je tabel aanpassen, de manier waarop we dit doen lijkt redelijk veel op het toevoegen van een rij aan je database alleen de volgorde van gegevens is iets anders. Je begint hier ook met het aangeven in welke tabel je gegevens wilt gaan aanpassen. Hierna word er aangegeven welke waarde er aangepast moet worden. In dit voorbeeld zal ik het telefoon nummer aan passen naar 112 en het wachtwoord word leer-php.

mysql_query("UPDATE gebruikers SET telefoon = '112', wachtwoord ='leer-php' ");

Je database tabel zal er als volgt uit komen te zien:

voornaam achternaam telefoon wachtwoord
Jan Jansen 112 leer-php
Piet Nogiets 112 leer-php
Bill Gates 112 leer-php

Zoals je ziet worden nu alle telefoon nummers en wachtwoorden aangepast, vaak wil je alleen de gegevens van 1 rij (in dit geval gebruik) aanpassen. Dat doen we door een WHERE toe te voegen aan de query. Daarin geef je aan waar aan de rij moet voldoen die aangepast moet worden, hierin kan je dus aangeven dat de voornaam gelijk moet zijn met Bill, of juist niet.

mysql_query("UPDATE gebruikers SET telefoon = '0612345678', wachtwoord ='php-MySQL' WHERE voornaam = 'Bill' ");

Nu zal je database tabel er als volgt uitzien:

voornaam achternaam telefoon wachtwoord
Jan Jansen 112 leer-php
Piet Nogiets 112 leer-php
Bill Gates 0612345678 php-MySQL


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden