Hoe goed of slecht zijn energiedrankjes voor kinderen

Inleiding

Eens in de zoveel tijd laait de discussie op over energiedrankjes zoals Red Bull en Bullit. Veel kinderen, jongeren en volwassenen genieten van deze zoete drankjes. Er komen echter geregeld geluiden op van bezorgde wetenschappers die zeggen dat deze energiedrankjes erg ongezond zijn voor met name kinderen en dat het erg onverantwoord is dat kinderen energiedrankjes drinken. Dit is ook wat mensen in het algemeen geloven: energiedrankjes zijn slecht. Maar is dit wel zo? Zijn energiedrankjes eigenlijk wel zo slecht voor kinderen als beweerd wordt?

Wat zit er in energiedrankjes?

Energiedrankjes leveren energie, dat is logisch. Veel mensen weten dat deze energie geleverd wordt door de grote hoeveelheden suiker die in de meeste energiedrinks zitten. Dit is één van de niet zo gezonde ingrediënten in de drankjes. In de drankjes zit namelijk ook nog erg veel cafeïne, gemiddeld ruim 300mg per liter, dat is dus zo’n 80 mg per blikje. De maximale aanbevolen hoeveelheid cafeïne voor een volwassene is 400mg per dag. Voor kinderen ligt deze hoeveelheid veel lager. Kinderen van rond de 10-12 mogen maar 85mg cafeïne per dag binnenkrijgen. Cafeïne heeft zowel positieve als negatieve effecten. Het geeft aan de ene kant namelijk energie, maar aan de andere kant kunnen te grote hoeveelheden cafeïne zorgen voor dingen als rusteloosheid en kan het ook hart en bloedvaten beschadigen. Nog even ter vergelijking: een kopje koffie bevat gemiddeld zo’n 70mg cafeïne. Hoe sterker de koffie, hoe groter de hoeveelheid cafeïne. Koffie bevat gemiddeld dus minder cafeïne dan energiedrankjes.

Naast cafeïne zit er ook veel water in energiedrankjes, evenals toegevoegde smaakstoffen, kleurstoffen en ginseng. Dit laatste verbetert je concentratie. De werking van energiedrinks wordt echter grotendeels door cafeïne bepaald. Daarom worden aan energiedrankjes vaak ook nog andere stoffen toegevoegd die deze werking versterken.  

Goed of slecht voor kinderen?

Zoals gezegd is cafeïne het belangrijkste ingrediënt van energiedrankjes. Het zorgt voor de meeste positieve effecten, zoals energie, maar tegelijkertijd ook voor de meeste negatieve effecten. Er is altijd veel onderzoek geweest naar de invloed en uitwerking van energiedrankjes op de gezondheid van kinderen. Uit al deze onderzoeken komt gewoonlijk een eenduidig resultaat: energiedrankjes zijn slecht voor kinderen. Klachten als slapeloosheid, rusteloos, maagklachten en hyperactiviteit zouden door energiedrankjes veroorzaakt worden, maar ook ergere klachten zoals hartkloppingen. Bovendien zijn energiedrankjes net als alcohol erg verslavend. Hierbij moet wel gezegd worden dat deze klachten pas veroorzaakt worden wanneer de energiedrankjes in te grote hoeveelheden worden genuttigd. Net als bij alle andere voedingsmiddelen geldt hier dus: overmaat is ongezond.

Commotie

Geregeld steekt de discussie over energiedrankjes en kinderen weer de kop op. Bezorgde wetenschappers, huisartsen en ouders proberen te voorkomen dat hun kinderen te veel energiedrankjes drinken. Dit lijkt echter weinig te helpen. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut is namelijk gebleken dat zo’n 60% van de 13-jarigen maandelijks energiedrankjes drinkt. Bij basisschoolscholieren ligt dit percentage rond 25%. Waar veel volwassenen zich ook zorgen om maken zijn jongeren die energiedrankjes mixen met alcohol. Dit versterkt de werking van beide dranken en kan dus veel negatieve zaken tot gevolg hebben. Om deze ellende te voorkomen, heeft de GGD al eens geprobeerd een verbod op energiedrankjes te bewerkstelligen. Dit is echter nooit gelukt.

Adviezen

Nu het niet gelukt is energiedrankjes te verbieden, zijn er verschillende instanties die dringende adviezen geven aan kinderen over hoeveel energiedrankjes ze maximaal zouden moeten drinken. Het Voedingscentrum adviseert kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar niet meer dan één drankje te nemen per dag. Ook andere kwetsbaardere groepen zoals vrouwen die zwanger zijn zouden het ’t best kunnen houden bij slechts één energiedrankje per dag. Een ander advies van het Voedingscentrum is dat kinderen die jonger zijn dan 13 jaar nog helemaal geen energiedrankjes moeten drinken.

Conclusie

Energiedrankjes bevatten ingrediënten als suiker en cafeïne. Deze zijn over het algemeen niet goed voor je gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat energiedrankjes hierdoor erg slecht zijn voor kinderen. Klachten zoals slapeloosheid en hartkloppingen zouden namelijk veroorzaakt kunnen worden door het (overmatig) gebruik van energiedrankjes. Hierdoor zijn er veel instanties die waarschuwen voor het gebruik van energiedrinks. Jongeren zouden maximaal één blikje per dag moeten drinken. 

Bronnen afbeelding: Wikimedia Commons, Carioca

Reacties (1)

Reageer
Top reageerde 7 jaar geleden
03 Nov 14:12
top