Wie was Gautama Boeddha

Inleiding

Steeds meer mensen hebben thuis een schilderij of beeldje van een dikke man in een hele relaxte houding: Gautama Boeddha, de stichter van het boeddhisme. De beeldjes en schilderijen zijn vaak in het tuincentrum of bloemenwinkel te koop. Niet veel mensen beseffen echter dat dit beeldje voor sommige mensen een hele religieuze betekenis heeft. Boeddha was (en is) namelijk een heel belangrijk figuur in het boeddhisme. Maar wie was Gautama Boeddha?

Gautama Boeddha

Gautama Boeddha, soms ook wel Siddhartha Gautama Boeddha genoemd, was een zeer spirituele leider in het boeddhisme. Hij leefde volgens bronnen van ongeveer 450 voor Christus tot 370 voor Christus. Zijn woonplaats was in India: een gebied waar je tegenwoordig nog heel erg veel boeddhisme tegen komt. Boeddha werd 80 jaar oud. Hij bereikte volledige verlichting, dit is ook de reden waarom hij zo bekend is. Deze volledige verlichting heet het Boeddhaschap. Zijn oorspronkelijke naam, de naam waarmee hij geboren is, Siddharta Gautama, betekent “hij, wiens doel is volbracht” of “van wie elke iedere wens vervuld is.” Maar omdat hij veruit de bekendste Boeddha is, wordt Siddharta Gautama vaak alleen “Boeddha” of “de Boeddha” genoemd. Hij is ook degene die afgebeeld staat op alle beeldjes. Maar Gautama Boeddha was dus niet de eerste Boeddha, waarschijnlijk waren er achtentwintig mensen voor hem. De titel “Boeddha” wordt gegeven aan een persoon die zonder hulp van een leermeester de verlichting bereikt. 

Jeugd van Boeddha

Gautama Boeddha werd geboren rond het jaar 450 voor Christus in Nepal, om precies te zijn in het plaatsje Lumbini. Hij werd op een bijzondere manier geboren: met zijn ene wijsvinger wees hij naar de grond en met zijn andere wijsvinger wees hij naar de hemel. Boeddha is volgens de overleveringen van adellijke afkomst: hij moet een prins geweest zijn. Zijn ouders hadden volgens verschillende profetieën te horen gekregen dat hun zoon óf erg veel macht zou hebben óf afstand zou doen van al het aardse en de verlichting zou bereiken. De vader van Gautama Boeddha prefereerde de eerste profetie, daarom had Boeddha veel goederen. De gedachte van de vader hierachter was dat Boeddha niet ongelukkig zou zijn en daardoor geen afstand zou doen van zijn goederen. Op zestienjarige leeftijd stapte Boeddha in het huwelijksbootje en samen met zijn even oude vrouw Yasodhara kreeg hij een zoon genaamd Rahula.

Boeddha als leermeester

Op zijn negenentwintigste ging Boeddha echter erg veel nadenken over het leven en wilde hij de wereld buiten zijn rijkdommen, buiten zijn paleis leren kennen. Hij ging ’s nachts naar de stad, zonder dat zijn ouders het wisten. Daar maakte hij kennis met de nare kanten van het leven, bijvoorbeeld dat iedereen ouder wordt, zieker en zwakker wordt en uiteindelijk sterft. Dit kende Boeddha niet, omdat hij niet met dat soort kennis was opgegroeid.

Ook kwam Boeddha een monnik tegen. Hij raakte daar zo door geïnspireerd dat hij zijn vrouw en kind kort daarna verliet en als monnik ging leven. Hij begon een periode van zelfkastijding (zelfpijniging), om te proberen van het lijden dat hij doormaakte af te komen. Na een erg lange periode van zes jaar kwam Boeddha erachter dat zelfpijniging niet de oplossing is en hij besloot te gaan mediteren. Hij deed dit zo lang totdat hij óf de verlichting zou bereiken óf zou sterven. Na een dag mediteren bereikte hij op vijfendertigjarige leeftijd de verlichting. Vanaf dat moment was hij dé Boeddha. De rest van zijn leven reisde hij door het land om zijn nieuwe inzichten en leer onder de mensen te verspreiden. Hij werd een erg bekende, spirituele leider en een groot voorbeeld voor veel mensen. Op tachtigjarige leeftijd overleed Boeddha.

Conclusie

Gautama Boeddha is een spirituele leider in het boeddhisme. Hij heeft de verlichting bereikt zonder leermeester en wordt daarom Boeddha genoemd. De eerste jaren van zijn leven leefde hij in rijkdom en weelde en kreeg hij samen met zijn vrouw een kind. Daarna kreeg hij steeds meer interesse in het leven buiten zijn paleis en werd hij geconfronteerd met de nare kanten van het leven. Hij zonderde zich af en ging als monnik leven, om op 35-jarige leeftijd de verlichting te bereiken. De rest van zijn leven trok hij het land rond om zijn inzichten en leer te verspreiden. 

Bron afbeelding: Wikimedia Commons, Dbenbenn

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden