Wat zijn psalmen

Inleiding

Op de wereld wordt veel gezongen. Iedereen kent liedjes en iedere week worden er weer nieuwe hits gescoord. Zingen is op deze wereld een heel oud ambacht. Vanaf het begin van tijden weten we dat mensen gezongen hebben. Tot de oudste liederen die we kennen behoren de psalmen.

Psalmen

Dit is een boek in de Bijbel waarin 150 liederen onberijmd staan beschreven. De psalmen werden oorspronkelijk ook onberijmd gebruikt. Het woord psalm is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord mizmoor dat spreekgezang betekend. De psalmen zijn in de tijd van de Bijbel ontstaan door verschillende auteurs. De belangrijkste auteurs van de psalmen zijn Koning David, Asaf, de kinderen van Korach, Ethan en Mozes. De onberijmde psalmen zijn te verdelen in 5 grote stukken.

Deel 1: Psalm 1 t/m 41

Wordt afgesloten met: Geloofd zij de HEERE, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen ja amen.

Deel 2: Psalm 42 t/m 72

Wordt afgesloten met: En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen ja amen.

Deel 3: Psalm 73 t/m 89

Wordt afgesloten met: Geloofd zij de Heere in eeuwigheid! Amen ja amen.

Deel 4: Psalm 90 t/m 106

Wordt afgesloten met: Geloofd zij de HEERE, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid; en al het volk zegge: Amen, Halleluja!

Deel 5: Psalm 107 t/m 150

Wordt afgesloten met: Alles wat adem heeft love den Heere! Halleluja!

We zien dat ieder deel wordt afgesloten met een eerbetoon aan God. Dit noemen we een doxologie. De psalmen 120–135 worden het Groot Hallel genoemd, de psalmen 113–118 het Halleel,. Deze psalmen worden gezongen bij de drie grote Joodse feesten.

Berijming

De psalmen zijn in Nederland voor het eerst berijmd door Petrus Datheen. Deze berijming wordt in veel kerken nog steeds gezongen en is bekend als de berijming van Datheen. In 1773 zijn de psalmen opnieuw berijmd door Johannes Eusebius Voet, Hendrik Gijssen en het genootschap Laus Deo Salus Populo. Deze berijmde psalmen worden in bijna alle christelijke kerken in Nederland nog gebruikt hoewel er een nieuwe vertaling is onder de naam ‘psalmen voor nu’ die inmiddels (anno 2010) 6 volle cd’s aan nieuwe psalmen telt. Verwacht wordt dat er nog zo’n 5 cd’s bijkomen om 149 nieuwe berijmingen te maken. Geen 150 want psalm 42 en 43 worden samengevoegd.

Kerken

De traditionele kerken in Nederland hebben een voorkeur voor de berijming uit 1773 of die van Datheen. Sommige kerken zoals de hervormden, ofwel PKN, zingen deze psalmen ritmisch. Andere kerken zoals Gereformeerde Gemeenten etc. zingen deze psalmen op hele noten. Deze gemeenten zijn ook zeer sceptisch t.o.v. de psalmen voor nu. Er wordt geleerd dat de nieuwe vertalingen niet kloppen en dat het soort muziek (+ muziekinstrumenten) niet past bij heilige psalmen om de heilige God eer te geven. Andere vrijere kerken zoals gereformeerd vrijgemaakte, evangelische gemeenten etc. zingen voornamelijk de psalmen voor nu.

Conclusie

Kern van de psalmen draait om het lof en eer geven aan God. God wordt aanbeden, God wordt groot gemaakt. De psalmen hebben ook een massaal element gekregen sinds zij berijmd worden gezongen in de kerken, massale gemeentezang geheten. De psalmen bieden voor velen een bron van troost en licht in een donkere tijd.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden