Wat zijn de Tien Geboden

Inleiding

Het Christelijke geloof bestaat uit enorm veel onderdelen en aspecten. Zo zijn er verschillende feestdagen, verhalen over Jezus Christus, de bouw van talloze kerken over de hele wereld en niet te vergeten de Bijbel. De Bijbel bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zijn weer onderverdeeld in verschillende boeken, zoals de Exodus. Hierin staat het verhaal van de Tien door God gegeven Geboden. Wat zijn deze precies?

Het Bijbelverhaal

Het verhaal over de Tien Geboden is bij de meeste mensen het bekendst uit de Bijbel, hoewel het verhaal, zij het in een andere versie, ook in de Thora te lezen is. De Thora is het heilige boek van de Joden.

De profeet Mozes stond bovenop een berg in de Sinaïwoestijn in Egypte. Hij was hier samen met zijn volk beland nadat hij uit de steden van Egypte was gevlucht. Hij en zijn mensen werden daar namelijk als slaven gehouden en moesten werken onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Na de nodige hulp van God, onder andere het sturen van 10 verschrikkelijke plagen voor het Egyptische volk, werd het volk van Mozes vrijgelaten. De jaren die daarop volgden waren ook niet makkelijk. De mensen trokken namelijk door de woestijn heen.

Uiteindelijk belandde Mozes dus op de desbetreffende berg. Vanaf daar begint het verhaal over de Tien Geboden. Dit is te lezen in Exodus 20:1. God verschijnt aan Mozes en vertelt hem 10 zaken waar hij en zijn volk zich vanaf dan voor altijd aan moeten houden. 10 manieren waarop zij moeten gaan leven. Dit moeten zij als dank voor de hulp die God heeft gegeven. Onder de Tien Geboden vallen dingen als: vereer niemand anders dan God, ga niet vreemd en steel niks.

In de Bijbel wordt verder nog over de Tien Geboden verteld dat Mozes twee grote stenen platen krijgt waar de Geboden in zijn gegraveerd. Hij gooit er echter één van kapot. De reactie van God is dat hij een nieuwe plaat moet maken en ook de Geboden er weer in moet schrijven.

De Tien Geboden volgens…

Er zijn verschillende ‘’soorten’’ Christenen. Denk aan de Protestanten en de Rooms-Katholieken. Verschillende groepen interpreteren de Geboden op verschillende manieren. Hieronder zijn de Tien Geboden (versimpeld) te vinden volgens Joden, Orthodoxen, Rooms-katholieken/Lutheraans en Protestanten. De hoofdpunten zijn grotendeels hetzelfde, alleen de indeling van de Tien Geboden kan veel verschillen per geloofstak.

Joden

1. Ik ben jouw Heer

2. Je zal naast de Heer niemand of niks anders vereren.

3. Je zal de naam van de Heer niet misbruiken.

4. Op de 7e dag van de week houdt alles en iedereen rust.

5. Je hebt respect voor je moeder en vader.

6. Je doodt niemand (beter bekend als ’gij zult niet doden’).

7. Je bent trouw aan je partner voor het leven.

8. Je zal nooit stelen.

9. Je zal niet liegen.

10. Ben niet jaloers op anderen.

Rooms-katholiek en Lutheraans

1. Je gelooft en leeft maar voor één God: de Heer.

2. Je zal de naam van de Heer niet misbruiken.

3. Op de 7e dag van de week houdt alles en iedereen rust

4. Je hebt respect voor je moeder en vader.

5. Je doodt niemand.

6. Je bent trouw aan je partner voor het leven.

7. Je zal nooit stelen.

8. Je zal niet liegen.

9. Ben niet jaloers op de vrouw van iemand in je omgeving.

10. Ben niet jaloers op de bezittingen van iemand anders.

Orthodox

1. Je gelooft maar in één God: de Heer.

2. Je zal geen andere goden naast de Heer vereren.

3. Je zal de naam van de Heer niet misbruiken.

4. Op de 7e dag van de week houdt alles en iedereen rust.

5. Je hebt respect voor je moeder en vader.

6. Je doodt niemand.

7. Je bent trouw aan je partner voor het leven.

8. Je zal nooit stelen.

9. Je zal niet liegen.

10. Ben niet jaloers op anderen.

Protestants, Hervormd, Anglicaans

1. Je zal in geen andere Goden dan de Heer geloven

2. Je zal geen andere goden naast de Heer vereren

3. Je zal de naam van de Heer niet misbruiken.

4. Op de 7e dag van de week houdt alles en iedereen rust.

5. Je hebt respect voor je moeder en vader.

6. Je doodt niemand.

7. Je bent trouw aan je partner voor het leven.

8. Je zal nooit stelen.

9. Je zal niet liegen.

10. Ben niet jaloers op anderen.

De Islamitische versie

Volgens de officiële ‘’regels’’ behoren de Thora en de Bijbel ook tot de Heilige Boeken van de Islam. De Tien Geboden zijn uit deze twee boeken genomen, anders geformuleerd en verspreid over de Koran komen ze voor. Waar Christenen zich tegenwoordig vaak minder streng aan de Tien Geboden houden, worden in Islamitische landen de volgende leefregels vaak nog streng(er) nageleefd.

Noot: in de vorige alinea werd met God de Heer bedoeld. Aangezien het bij het volgende stukje over de Islam gaat, wordt met God Allah bedoeld.

1. Je gelooft alleen in God.

2. Niets is zo groots als God.

3. Gebruik God nooit als excuus voor je eigen fouten of daden.

4. Op vrijdag wordt je opgeroepen tot gebed en samenkomst. Geef hier snel gehoor aan.

5. Heb veel respect en ontzag voor je ouders. Blijf je hele leven voor hen zorgen.

6. Als je iets steelt, moet je hand van je arm worden gehakt.

7. Het is niet toegestaan om te liegen, anders zal je worden vervloekt door God.

8. Het is verboden om een medemens te doden.

9. Doe niet aan ontucht.

10. Wees vriendelijk tegen iedereen om je heen.

Overeenkomsten tussen de verschillende versies

Tussen de Christelijke en Joodse versies zijn zeer veel overeenkomsten te ontdekken. De Christenen hebben het verhaal in de Bijbel namelijk vrijwel letterlijk uit de Thora overgenomen. Christenen hebben de Geboden echter anders geïnterpreteerd waardoor verschillende versies zijn ontstaan. Veel Geboden komen nog wel op hetzelfde neer.

Soms worden verschillende geboden samengevoegd (bijvoorbeeld ‘’geloof alleen in de Heer’’ en ‘’vereer geen andere goden’’ tot ‘’er is maar één God’’. Andere geloofsstromingen diepen Geboden juist meer uit: ‘’ben niet jaloers op anderen’’ tot ‘’ben niet jaloers op de vrouw van een ander’’ en ‘’ben niet jaloers op de bezittingen van een ander’’. Overeenkomsten in de inhoud zijn nog wel duidelijk aanwezig.

Het verschil tussen de geboden van de Joden & Christenen en Moslims zijn wel wat groter. Dit komt doordat de Koran pas veel later geschreven is dan de Thora en de Bijbel. In de tussenliggende jaren zijn de versies van de Tien Geboden van mond op mond redelijk veel veranderd. Toch is redelijk duidelijk te zien dat ook de Islamitische geboden van de Joodse afkomen. Gebod 6 komt vrijwel overeen met ‘’steel niet’’ en onder gebod 9 valt ook ‘’ga niet vreemd’’.

Conclusie

De Tien Geboden zijn tien leefregels die God aan Mozes heeft gegeven. Onder deze leefregels vallen zaken als: steel niet, moord niet en heb zorg voor je ouders. De Tien Geboden zijn te lezen in de Thora, de Bijbel (Exodus 20:1) en in de Koran. Doordat de Geboden zo vaak zijn doorverteld en opgeschreven zijn er verschillende versies in omloop. Wel duidelijk is dat de Geboden allemaal dezelfde oorsprong hebben.

Bronnen afbeeldingen: Wikimedia Commons, El7bara

Reacties (2)

Reageer
Herma reageerde 7 jaar geleden
06 Jul 17:20
Ik zie telkens 'ben' staan als gebiedende wijs van het werkwoord zijn.
Maar dit zou 'wees' moeten zijn:
ben niet jaloers is in goed Nederlands wees niet jaloers

met hartelijke groet, Herma
Romy40 reageerde 10 jaar geleden
24 Jul 22:50
1. Ik ben jouw Heer

2. Je zal naast de Heer niemand of niks anders vereren.

3. Je zal de naam van de Heer niet misbruiken.

4. Op de 7e dag van de week houdt alles en iedereen rust.

5. Je hebt respect voor je moeder en vader.

6. Je doodt niemand (beter bekend als ’gij zult niet doden’).

7. Je bent trouw aan je partner voor het leven.

8. Je zal nooit stelen.

9. Je zal niet liegen.

10. Ben niet jaloers op anderen.

Dat zijn de 10 geboden! AMEN...