Drie niveaus van leven

Levens niveau’s

AardeHet leven kent drie niveaus waarop we leven. Het eerste niveau is het fysieke niveau van de wereld, wat we ook wel de werkelijkheid noemen. Het tweede niveaus is het persoonlijke niveau. Het niveau waarop we de werkelijkheid ervaren. Het derde niveau is het goddelijke niveau. Het niveau dat het persoonlijke en het fysieke niveau verbindt en verklaart. Het goddelijke niveau is het niveau dat door christenen bijvoorbeeld wordt aangegeven met het plan van god en dat ondoorgrondelijk wordt genoemd.

Het fysieke niveau

Op fysiek niveau bevindt zich alles wat wij mensen nodig hebben om te kunnen leven en ervaren. Het fysieke niveau gaat dus over het universum, met al haar natuurkundige en scheikundige regels. Het is het niveau waarin wij ervaringen hebben zoals liefde en verdriet. Het is het niveau waarbinnen wij honger en dorst kennen en moeten ademhalen. Het fysieke niveau is ook het niveau dat het ons mogelijk maakt om te denken, te fantaseren, creatief te zijn, dingen te maken.

Je zou het fysieke niveau het beginpunt van leven kunnen noemen. Zonder dit niveau zou er misschien wel leven zijn, maar het zou er heel anders uitzien dan zoals we het nu kennen. Dit is ook het niveau waarop we geboren worden en dood gaan en tussen die twee momenten allerlei andere ervaringen hebben.

Het persoonlijke niveau

Hoewel het fysieke niveau direct verbonden is met het persoonlijke niveau, zijn het toch twee volkomen verschillende entiteiten. Het fysieke niveau bestaat tenslotte altijd ook als ik er niet ben. Mijn aanwezigheid is niet nodig het bestaan van het fysieke niveau mogelijk te maken. Maar ik heb op persoonlijk niveau wel het fysieke niveau nodig om te kunnen bestaan. Zonder het fysieke niveau zou er geen persoonlijk niveau zijn.

In zeker zin zijn het de beperkingen van het fysieke niveau die het mogelijk maken om persoonlijke ervaringen te hebben. Omdat ik maar een beperkt waarnemingsvermogen heb, een beperkt korte termijn geheugen, een beperkt denkvermogen, zijn mijn ervaringen op het fysieke niveau uniek voor mij. Het fysieke niveau zorgt er dus voor dat ik een persoonlijk niveau heb. Het is tenslotte mijn persoonlijke psychische en fysieke samenstelling die ervoor zorgt dat ik de wereld op een bepaalde manier ervaar. Zo zal een gehandicapt persoon de wereld anders ervaren dan iemand die gezond van lijf en leden is. Zo zal iemand die goed kan ruiken en een baan vindt die daar goed bij past een ander leven hebben dan iemand die goed kan ruiken en terecht komt op een stinkende vuilnisbelt. Die verschillende levens leiden tot verschillende ervaringen en verschillende ontwikkelingen van de personen.

Maar op het persoonlijke niveau in combinatie met het fysieke niveau zie je het goddelijke niveau verschijnen.

Het goddelijke niveau

Veel mensen zullen nu beweren dat er geen goddelijk niveau is en daar hebben ze helemaal gelijk in. Het bestaan van het goddelijke niveau is namelijk helemaal niet nodig om te kunnen leven. Om te leven heb je alleen een fysiek en een persoonlijk niveau nodig. Roepen dat er een god is en dat hij of zij of hij/zij of het een plan heeft, is een leuk tijdverdrijf, het leven verandert er namelijk niet door.

Maar dan kom je ook uit op het volgende punt, kun je dan ook spreken van samenzweringstheorieën. Is het dan wel logisch om te stellen dat er groepen mensen zijn die samen werken om hun doelen te realiseren. Is het dan niet gewoon zo dat wat wij zien als een samenzweringstheorie niets meer is dan een persoonlijke verklaring op het persoonlijke niveau om iets te verklaren wat we niet kunnen verklaren. Of is die samenzweringstheorie misschien niet net onze persoonlijke verklaring voor wat ons overkomt op fysiek niveau, terwijl iemand anders een andere persoonlijke verklaring heeft.

Het verschil

Het grote verschil tussen een samenzweringstheorie en een goddelijk niveau is dat het het goddelijke niveau voor ieder mens persoonlijk geldt. Het is dus geen collectief goddelijk niveau, maar een privé niveau, dat voortkomt uit het samenkomen van het persoonlijke en het fysieke niveau. Maar net zoals het kennen van een samenzweringtheorie niets verandert aan het leven, zo verandert weten dat er een goddelijk niveau is ook niets aan het leven.

Voordeel

Het voordeel van een goddelijk niveau is wel, omdat het persoonlijk is, dat het de ruimte laat om op onderzoek te gaan. Een samenzweringstheorie of een andere verklaring voor hoe het leven in elkaar zit, is vaak niets anders dan een poging om de schuld voor het eigen leven buiten jezelf neer te leggen. Zo zijn er wel een paar schuldigen aan te wijzen:

  • Ik ben nu eenmaal zo want mijn genen zitten zo in elkaar. Nu het de schuld van mijn genen is hoef ik niet meer te veranderen. Want ik kan mijn genen niet veranderen.
  • Ik ben nu eenmaal zo want zo hebben mijn ouders me opgevoed. De manier waarop mijn ouders mij hebben opgevoed is weer een gevolg van hun opvoeding. Ik hoef dus niet te veranderen, want anders hadden mijn ouders me wel anders opgevoed.
  • Ik ben nu eenmaal zo want zo zit mijn lichaam in elkaar. Aangezien mijn lichaam ontstaat in de interactie tussen fysieke omgeving en genen, kan ik er niets aan doen dat ik zo ben.
  • Ik ben nu eenmaal zo want na je vierentwintigste verandert je brein van een flexibel systeem in een star systeem. Hierdoor is het heel moeilijk om te veranderen, en eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling want vanuit de evolutie is het logisch dat je na je vierentwintigste langzaam naar je dood toe leeft.

Zo zullen er nog wel heel veel verklaringen te geven zijn. Maar het vreemde is dat al deze verklaringen ook meteen ervaringen veroorzaken op fysiek en persoonlijk niveau. De overeenkomst tussen al deze verklaringen voor ‘hoe het komt dat we zijn wie we zijn en hoe we ons gedragen’, is dat ze ervaringen veroorzaken, die voor ieder mens persoonlijk zijn.

Uniek

Dus ieder mens is uniek en heeft unieke persoonljike ervaringen, maar wel binnen hetzelfde fysieke systeem. Het goddelijke niveau is dan niet het feit dat er een god bestaat, maar dat iedereen unieke persoonlijke ervaringen heeft in een verder identiek systeem. Dit kun je vervolgens verklaren met het bestaan van een god, maar dat verandert niets aan het feit dat het fysieke niveau identiek is voor iedereen. Terwijl het persoonlijke niveau uniek is voor iedereen. Zelfs het bestaan van genen en ouders en een evolutie verandert niets aan het feit dat het fysieke niveau identiek is en het persoonlijke niveau uniek. Waarbij het persoonlijke niveau soms zo uniek is, dat het voor anderen onbegrijpelijk wordt. In zekere zin kun je stellen dat het goddelijke niveau slechts ontstaat in de interactie tussen het fysieke en het persoonlijke niveau. Hoewel je esotherisch ook kunt zeggen dat het fysieke en persoonlijke niveau ontstaat door het goddelijke niveau. Maar om te kunnen leven heb je het goddelijke niveau niet nodig. Het goddelijke is tenslotte niets anders dan de optelsom van het fysieke en persoonlijke niveau. Waar het fysieke niveau het persoonlijke niveau niet nodig heeft om te bestaan.

Het goddelijke plan

Maar stel dat je toch een goddelijk plan zoekt achter dit alles, dan is dat niets anders dan het feit dat de fysieke wereld het ons mensen mogelijk maakt om unieke ervaringen te hebben. Ervaringen die leiden tot overdenkingen. Terwijl die overdenkingen leiden tot nieuwe ideeën die we vervolgens uitproberen in de fysieke wereld. Waardoor we ervaringen hebben die leiden tot overdenkingen, waardoor we nieuwe ideeën krijgen die we uitproberen in de fysieke wereld. Je kunt dan geruststellen dat de fysieke wereld er is voor ons om ons te ontwikkelen tot goddelijke wezens. Vandaar dat wij voortdurend het idee hebben dat er een goddelijke kracht aanwezig is in het universum. We worden er namelijk voortdurend mee geconfronteerd in de vorm van een universum dat constant verandert. Maar we worden er ook mee geconfronteerd in de vorm van de uniekheid van ieder mens en zijn unieke manier van de wereld bekijken. Wat weer leidt tot unieke ideeën over de fysieke wereld die die fysieke wereld veranderen. Het goddelijke aan het fysieke niveau is dat het ons aanzet tot veranderen en het veranderen van het fysieke niveau. Waar wij dus eerst een schepping waren van het fysieke niveau, zijn wij nu medescheppers geworden van het fysieke niveau.

Conclusie

Om te leven heeft de mens twee niveaus nodig een fysiek niveau en een persoonlijk niveau. Het fysieke niveau is hetzelfde voor iedereen. Het persoonlijke niveau is uniek voor ieder mens. De combinatie van het fysieke en persoonlijke niveau leidt tot een goddelijk niveau. Dit is niet het niveau waarop er een god bestaat. Het goddelijke niveau is het niveau waarop de unieke mens medeschepper is geworden van de constante verandering op fysieke niveau.

Afbeeldingen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden