Verhalen schrijven

Verhalen zijn zo oud als de mens bestaat. Al eeuwen geleden trokken verhalenvertellers door het land. In de digitale wereld zijn de afstanden verdwenen, maar de verhalen zijn gebleven. Niet alleen gebleven maar ook enorm toegenomen omdat het doorvertellen van verhalen via internet een enorm bereik aan luisteraars / lezers kent. De vraag is: hoe schrijf je een goed verhaal? In dit artikel een aanzet daartoe.

Actief luisteren

De kunst is om met een verhaal mensen in beweging te krijgen. Dat zij op basis van jouw verhaal reageren, het verhaal doorvertellen, meer informatie gaan zoeken, geld doneren, iets gaan kopen, etc. Daarnaast kan een verhaal ook leuk of interessant zijn. Mensen krijgen er een goed gevoel van. Je kunt dan meer spreken van emotionele beweging.

Hoe kun je een goed verhaal schrijven? Allereerst zul je voldoende taalvaardig moeten zijn. Over een enkele taal- of tikfout zal men heen lezen. Een verhaal vol met taalfouten gaat irriteren. Daarnaast moet je over enige fantasie en creativiteit beschikken om verhalen boeiend te maken. Een boeiend onderwerp maakt het een stuk eenvoudiger. Goede schrijvers kunnen van minder boeiende onderwerpen toch een boeiend verhaal maken.

Hoofdmotieven

Een verhaal heeft een motor nodig. Een motief dat herkenbaar is. Hieronder een aantal van die motieven. Combinaties van motieven kunnen het verhaal nog boeiender maken.

  • De speurtocht: een verhaal over een zoektocht met hindernissen.
  • De opdracht: een verhaal, zoals "In de bang van de ring", om een opdracht te vervullen.
  • Het onbereikbare: het eindeloos zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld over de opwarming van de aarde.
  • Het noodlot: om een doelgroep te beschrijven die ergens slachtoffer van is geworden. Denk aan de slachtoffers van woekerpolissen.
  • De vriendschap tussen prooi en jager: beschrijving van voor- en nadelen of de tweestrijd tussen ideologie en de financiering.
  • Het onrecht: onrechtvaardigheden aan de kaak stellen.
  • Het misverstand: humor, dramatiek, inkeer, oplossing en allerlei complicaties.
  • De list: de wijze waarop je voordeel kunt behalen of vertellen wat de toegevoegde waarde is (verkopen) van een product of dienst.

Vraag je voordat je gaat schrijven af welk hoofdmotief je gaat gebruiken.

Inspiratie

Je schudt niet zo maar even een verhaal uit je mouw. Hoe kom je aan je verhaal? In veel gevallen zal je verhaal gaan over iets wat je hebt meegemaakt, gelezen of gezien. Op met moment dat jij je opwindt over iets, is het moment om een verhaal te gaan schrijven. Je opwinding is je inspiratie. Het kan ook zijn dat je opgetogen bent over een artikel in een magazine. Ook weer zo'n inspiratiebron.

Heb je wel een inspiratiebron, maar lukt het je niet direct om het verhaal naar je zin te schrijven. Leg het dan nog eens een dag of wat weg en begin er dan opnieuw aan. Of zoek naar meer informatie zodat je meer bagage hebt om je verhaal te schrijven.

Nog meer tips

Ja, hoeveel wil je er hebben? Op internet zijn genoeg websites te vinden om leuke en interessante verhalen te schrijven. Ik houd het hier kort. Begin je verhaal direct met het boeien van de lezer. Die zal geneigd zijn dan verder te lezen. Zorg ook voor een goede structuur in je verhaal. Dat leest prettiger. Publiceer je verhaal niet direct. Laat het een dag liggen en kijk er dan nog eens naar. Tot slot: er zijn genoeg cursussen om verhalen te schrijven. Lukt het niet op eigen kracht, maar vind je het wel leuk om te schrijven, volg een cursus!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden