Wat is geheimschrift

Waarom geheimschrift

Eeuwen geleden ontdekte de mens een manier om zijn boodschappen op te schrijven; de ontdekking van het schrift. Het grootste voordeel van geschreven taal is dat deze zonder fouten kan worden bewaard en niet wordt vergeten. Het grootste nadeel is dat iedereen kan lezen wat is opgeschreven.

Mensen willen sommige boodschappen graag geheim houden. Daarom is het geheimschrift ontwikkeld.

Geschiedenis van het geheimschrift

 • De Spartanen ontwikkelden rond 400 voor Christus een geheimschrift. De bewijzen hiervan zijn de oudste bewijzen over het gebruik van geheimschrift.
 • Wat later ontwikkelden de Romeinen een geheimschrift door de letters in een tekst om te wisselen.
 • De Arabieren maakten gebruik van wiskundige begrippen voor hun geheimschrift. In 1412 beschreef de Egyptenaar al-Kalka-shandi uitvoerig verschillende methodes om geheimschriften te ontcijferen.
 • In de middeleewen gebruikten pauselijke onderzoekers geheimschrift waarbij men letters verving door symbolen en hele woorden door twee-letter codes.
 • In 1563 werkte de fransman Blaise de Vignère een tabel uit waarmee men gemakkelijk verschuiving van letters kon uitvoeren.
 • Tijdens de eerste wereldoorlog waren door de ontwikkeling van radiotechnologie en telegrafie de bestaande naïeve systemen van geheimschriften niet meer voldoende. Men bedacht apparaten waarin ronddraaiende schijven telkens wisselende elektrische contacten maakten die ongecodeerde en gecodeerde letters verbonden. De Duitsers ontwikkelden hiervoor het Enigma apparaat, een apparaat dat ook met lichtimpulsen werkte.
 • Door de komst van de digitale computers na de tweede wereldoorlog werden de oude machines overbodig. Men ontwikkelde digitaal geheimschrift.


Soorten geheimschrift

 • Geheimschrift door gebruik van een mechanische truc. Neem een stok en omwikkel deze met een smalle strook papier. Als je dan op hierop schrijft en daarna het papier afwikkelt kan de boodschap alleen worden gelezen door het papier opnieuw om een stok met dezelfde afmeting te wikkelen. De dikte van de stok is de sleutel tot het geheimschrift.
 • Geheimschrift ontstaan door volgens een bepaald systeem de tekst te vercijferen door de letters te vervangen door symbolen.
 • Geheimschrift door de letters in de tekst een aantal posities in het alfabeth te laten verschuiven.
 • Geheimschrift waarbij in de tekst letters door andere tekens worden vervangen en letters volgens een bepaald systeem worden vervangen door andere letters.
 • Geheimschrift waabij in de tekst letters worden vervangen door symbolen maar ook hele woorden door twee-letter codes.
 • Geheimschrift waarbij letters zijn vervangen door punten en streepjes.(Morse)
 • Nieuwe geheimschriften die steeds belangrijker worden doordat men heel vertrouwelijke gegevens digitaal door de lucht, de ruimte en het internet verzendt. Voorbeelden van geheimschriften welke hierbij worden gebruikt;
  • RSA, dit systeem is in 1978 door Rivest, Shimar en Adleman uitgevonden. Het berust op een ingewikkelde berekening met behulp van priemgetallen welke door verschillende personen worden gekozen. Het is een voorbeeld van asymmetrische versleuteling.
  • DES ( Data Encryption Standard) is een voorbeeld van symetrische versleuteling. Zender en ontvanger moeten in bezit zijn van dezelfde sleutel. Voordeel is dat deze methode relatief snel kan worden uitgevoerd. Een nadeel is dat deze sleutel moeilijk op een veilige manier is uit te wisselen.
  • Rijndael. Deze methode is in 1997 bedacht door twee Leuvense onderzoekers; Vincent Rijmen en Johan Daemen. Rijndael is een flexibel algoritme wat betreft keuze van sleutellengte en lengte van datablokken.


Gebruik van geheimschrift

 • In diplomatiek verkeer wordt veel gebruik gemaakt van geheimschrift.
 • In oorlogen en bij spionage is geheimschrift nog altijd erg belangrijk.
 • RSA is de methode die gebruikt wordt om berichten en digitale handtekeningen te versleutelen.

Dus wat is Geheimschrift

Geheimschrift of cryptografie is een manier om een tekst zo te bewerken dat deze niet meer te lezen is zonder dat men de sleutel van het geheimschrift kent.

foto formulier; Wikipedia, auteur onbekend.

foto Enigma machines; Wikipedia, Robert Malmgren


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden