Wat was de Mars naar Washington

Inleiding

Dagelijks vinden er tientallen betogingen en demonstraties plaats in de wereld. Er worden daarbij onder andere hogere lonen of betere werkomstandigheden geëist. Aan de meeste demonstraties doen maar enkele tientallen mensen mee en blijven daardoor niet in ons geheugen hangen. Er zijn echter een paar demonstraties die zo groots waren en zoveel indruk op ons hebben gemaakt, dat ze tot op de dag van vandaag herinnerd worden. Eén van die demonstraties vond op 28 augustus 1963 plaats: de Mars naar Washington. Maar waarom was deze demonstratie zo indrukwekkend? Wat gebeurde er die dag?

Achtergrond

Tijdens de Mars naar Washington werd er betoogd voor gelijke rechten voor zwarten in Amerika. De Mars werd georganiseerd door A. Philip Randolph. Hij was directeur van de eerste werkorganisatie voor zwarten. Twaalf jaar eerder had hij ook al eens een dergelijke mars georganiseerd. Die mars leidde er onder andere tot dat toenmalige president Roosevelt de positie van zwarten op de arbeidsmarkt verbeterde. Randolph was echter nog niet tevreden. Er was nog te veel rassendiscriminatie in de VS. Daarom besloot hij nogmaals een grote mars naar de hoofdstad Washington D.C. te organiseren. Randolph koos niet voor niks 1963 als jaar voor zijn nieuwe mars. Het was nu namelijk precies 100 jaar geleden dat president Abraham Lincoln de Emancipatieproclamatie tekende waardoor de slaven in het zuiden van de VS vrije mensen werden.

Philip Randolph kon niet in zijn eentje een gigantische mars opzetten. Hij had hulp van vijf anderen die allen leiders waren van goede doelen. Samen werden zij de ‘’Big 6’’ genoemd. De andere leiders waren James Farmer, John Lewis, Martin Luther King Jr., Roy Wilkins en Whitney Young. Zij waren respectievelijk leiders van het Congress of Racial Equality, Nonviolent Coordinating Committee, Southern Christian Leadership Conference, NAACP en de National Urban League.

Deze zes mannen hebben de betogers enthousiast gemaakt om mee te doen met de mars. Uiteindelijk kwamen er vele tienduizenden opdagen en hebben zij hun taak dus met succes volbracht. Verder heeft Bayard Rustin ook nog een belangrijke rol gespeeld in de organisatie. Hij heeft alles op logistiek gebied geregeld: speciale bussen, treinen, de route veilig gemaakt, de menigte geleid op de dag zelf en dergelijke.

Voorafgaand werd er zowel positief als negatief gereageerd op de plannen van de Mars naar de hoofdstad van de VS. Onder andere Malcolm X was tegen de mars. Dit was opvallend, aangezien hij leider was van een Islamitische organisatie die strijd voor suprematie (opperheerschappij) van zwarten. Zijn ideeën zouden in theorie dus goed aansluiten bij de Mars. Malcolm X gaf echter aan bang te zijn voor een gewelddadig verloop van de mars en voor imagoschade van de zwarte strijders voor gelijke rechten. De Big 6 zag de mars echter als de perfecte manier om meer aandacht te vragen voor de sociale ongelijkheid in Amerika. Volgens hen werd er vanuit de regering namelijk veel te weinig gedaan om de positie van zwarten te verbeteren.

De Mars

De Mars naar Washington werd een enorm succes. Op 28 augustus kwamen meer dan 2000 bussen, 21 treinen, 10 vliegtuigen en duizenden auto’s naar Washington D.C. toe. Naar schatting deden er zo’n 200.000 tot 300.000 mensen mee aan deze gigantische betoging. Het grootste deel hiervan was zwart, maar ongeveer een kwart van de mensen was blank. De Mars begon bij het Washington Monument, een grote naald, en eindigde een stukje verderop bij het Lincoln Memorial. Dit laatste monument is gemaakt voor Abraham Lincoln, die veel gedaan heeft om de positie van zwarten te verbeteren. De mars kon niet op de geplande tijd beginnen, aangezien de zes leiders nog in het Congres aan het praten waren met politici. Zonder leiding begonnen de duizenden mensen toch al aan hun tocht naar het Lincoln Memorial.

Veel mensen hebben tijdens de mars een muziekoptreden of een speech verzorgd. Voorafgaand aan de mars zong Camilla Williams het volkslied van Amerika, daarna sprak aartsbisschop Patrick O’Boyle. Toen was het tijd voor Philip Randolph om de officiële startseinen van de mars te geven. Ook alle leden van de Big 6 gaven een toespraak, op James Farmer na. Hij was namelijk gearresteerd tijdens een betoging in Louisiana. Floyd McKissick las in naam van Farmer zijn speech voor.

Verschillende bekende artiesten zoals Bob Dylan gaven optredens. In een later stadium van de mars zong Mahalia Jackson verschillende anti-racistische liedjes. De menigte was toen inmiddels al bij het Lincoln Memorial aangekomen. Ten slotte gaf Bejamin Mays nog een toespraak. Hij was één van de meest invloedrijke anti-racistische betogers van die tijd. De Mars van Washington was succesvol. De Mars heeft volgens velen ervoor gezorgd dat één en twee jaar later de Civil Rights Act en de Voting Rights Act werden ingevoerd. Hierdoor werden zwarten en blanken gelijkwaardiger.

Martin Luther King

Het meest opvallende en memorabele moment van 28 augustus 1963 was ongetwijfeld de toespraak die Martin Luther King Jr. hield bij het Lincoln Memorial. De toespraak, die begint met de woorden ‘’I Have a Dream’’, wordt tot op de dag van vandaag geprezen. Deze toespraak werd live op de televisie uitgezonden waardoor vele honderdduizenden mensen geïnspireerd raakten door de woorden van King. Deze toespraak zou de gebeurtenis met de meeste media-aandacht zijn geweest sinds de inauguratie van president Kennedy zo’n drie jaar eerder. De eerste woorden van deze rede luidden:

’I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal."

Met als Nederlandse vertaling:

‘’Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn.’’

Conclusie

De Mars naar Washington was een massale betoging die plaatsvond in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. op 28 augustus 1963. Meer dan 200.000 mensen eisten op die dag gelijke rechten voor zwarten en blanken. Onder andere Martin Luther King hield zijn wereldberoemde toespraak ‘’I Have a Dream’’. Uiteindelijk heeft de Mars ervoor gezorgd dat twee wetten, die voor meer rechten voor zwarten zorgen, versneld zijn ingevoerd.

Bronnen afbeeldingen: Wikimedia Commons, U.S. Government