De rechter hand van Hitler: Heinrich Himmler

Inleiding

Heinrich Himmler was in Hitlers derde rijk de hoofdofficier van de SS, Gestapo en verantwoordelijk voor alle concentratie-vernietiging kampen. Van het aansluiten bij het NSDAP(Nationale Socialistische Deutsche arbeiders Partij) tot zijn einde in 1945.

Biografie:

Geboorteplaats: München Geboortedatum: 7 oktober 1900

Zijn vader was leraar van de Beierse prins Heinrich von Wittelsbach, naar wie Himmler ook vernoemd is. Hij had tevens een goede band met zijn ouders en twee broers.Eind 1917 werd Himmler toegelaten tot de officiersopleiding van het beierse 11e regiment infanterie. hij heeft na zijn opleiding helemaal niet aan het front gezeten. Na de eerste wereldoorlog wist zijn vader hem over te halen een andere beroep te gaan zoeken, en in Oktober 1919 liet hij zich inschrijven als landbouwkundige student aan de technische hoge school in München.In 1920 ontmoette Himmler per toeval één van Hitlers aanhangers Ernst Rohm, deze wist Himmler zo te bepraten en bracht hem in contact met Hitler en zijn partij.In 1923 nam Himmler die inmiddels afgestudeerd was deel aan de mislukte putsch van Hitler na de putsch werd hij secretaris van Gregor Strasser, een van Hitlers naaste medewerkers.In 1928 trouwde hij met de 8 jaar oudere Margarethe Boden, dochter van een groot grondbezitter in West Pruisen. Maar door het karrige loon van maar 200 Reichsmark, en zijn jacht op carrierre liep het al snel mis in hun huwelijk, na de geboorte van hun dochter Gudrun leefden ze gescheiden van tafel en bed.

Carriere

Op 6 janiuari 1929 werd Himmler aangesteld tot de hoofd van de SS , een klein groepje binnen de grote SA(sturmabteilung). Het aantal leden was toendertijd nog maar 280. Maar door zijn grootte ijverigheid was het ledenaantal in 1933 al uitgegroeid naar meer dan 50.000.Nadat Rohm en putsch had gehouden in Juni 1934 betekende dat een grootte verandering in Himmler zijn carriere. Door de eeuwige strijd tussen de SA en het leger wist Himmler met de SS als winnaar uit de bus te komen.Binnen een zeer korte tijd groeide deze uit tot de invloedrijkste organisaties van het derde rijk.In 1936 werd Himmler hoofd van de gehele duitse politie en kreeg de titel Reichsfuhrer SS.

Het einde van Himmler

Na de nederlaag van het zesde duitse leger bij Stalingrad tijdens de jaarwisseling van 1942/1943 was het begin van het einde.Doordat er strijd werd gevoerd op twee fronten maakte dat een einde aan de militaire successen van Duitsland. Vanaf 1943 werd het Duitse leger steeds verder naar hun eigen grondgebied terug gedreven. Himmler was intussen tijd naast Reichsfuhrer en hoofd van de Duitse politie ook nog minister van binnenlandse zaken en commandant van de binnenlandse strijdkrachten geworden.Himmler deed in de laatste dagen van het derde Rijk allerlei krampachtige pogingen om via bemiddelaars contacten met de westelijke geallieerden aan te knopen.Een week voor de zelfmoord van Adolf Hitler was Himmler er van overtuigd dat hij door Hitler als opvolger zou worden benoemd en nam contact op met generaal Eisenhower. Op 1 mei 1945 hoorde Himmler dat niet hij, maar Donitz tot Hitlers opvolger was aangewezen. Op 6 mei 1945 werd Himmler door Donitz officieel ontheven van al zijn functies.Tot op 26 mei 1945 wist Himmler onder een valse naam aan de gealieerden te ontkomen,totdat bij een engelse controle post Himmler direkt zijn nieuwe papieren liet zien.Uiteindelijk toen Himmler in de gevangenkamp van Lunenberg voor de 2e keer een medische inspectie kreeg, pleegde hij zelfmoord door middel van in zijn mondholte verborgen gifcapsule.