Wie is Adolf Hitler

Inleiding

Adolf Hitler (welke geboren is in Braunau am Inn op 20-04-1889) is bepalend geweest in de geschiedenis, zowel de wereld, Europese en Nederlandse geschiedenis. Vanaf 1933 kwam Hitler aan de macht en werd hij, na Paul von Hindenburg, rijkskanselier van Duitsland tot hij stierf in 1945. Zijn moeder was Klara Polzl en zijn vader heette oorspronkelijk Alois Schicklgruber hetgeen hij in 1876 veranderde in Hitler (Heil Hitler klonk veel beter dan Heil Schicklgruber).

Levensweg

Op 24-jarige leeftijd vertrok Hitler vanuit Oostenrijk naar de Duitse stad Munchen aangezien hij gecharmeerd was van de Duitse mentaliteit en denkwijze. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 meldde hij zich aan als vrijwilliger waar hij 4 jaar en raakte meerdere keren gewond. Nadat hij gewond was geraakt aan zijn voorhoofd (waarvoor hij één van de twee IJzeren Kruizen had verdiend) besloot Hitler in 1918 de politiek in te gaan en sloot zich aan bij de DAP waar hij langzaam de treden van de politieke ladder beklom. Na de Eerste Wereldoorlog, toen het Duitse volk leed onder armoede en werkeloosheid door de oorlogsschade en financiële lasten welke waren opgelegd, kwam Hitler aan de macht. Toen de Duitse economie eind oktober 1929 instortte, greep Hitler en zijn partij ( dien nu NSDAP werd genoemd in plaats van de DAP) zijn kans door via slimme propaganda zich populair te maken en zo ook zetels in het parlement te bemachtigen. Hitler gebruikte de brand van Rijksdaggebouw, nadat hij in januari 1933 was benoemd tot rijkskanselier, om zijn macht te uit te breidden. Om alle macht naar zich toe te kunnen trekken voerde Hitler in 1933 een grondwetswijziging door met behulp van twee andere politieke partijen (Zentrumpartei en DNVP). Deze wetswijziging was het begin van het Derde Rijk, ook mede omdat president von Hindenburg de politie meer bevoegdheid had gegeven zodat tegenstanders van het naziregime opgepakt konden worden. Eenmaal aan de macht kon Hitler zijn plannen doorvoeren en zich voorbereidden op zijn grootste plan: het veroveren van Europa.

Onder dreiging van Hitler sloot Oostenrijk zich in 1938 aan bij het Duitse Rijk. Om een oorlog te voorkomen nam Mussolini het initiatief om Sudetenland (Tsjecho-Slowakije) af te staan aan Duitsland hetgeen gebeurde op 30 september van datzelfde jaar wat bekend staat als het “Verdrag van Munchen”. Toen Hitler echter in 1939 Polen binnenviel, verklaarde Engeland en Frankrijk de oorlog met Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was een feit geworden. Na de verovering en bezetting van Nederland, Belgie, Frankrijk en de samenwerking met Mussolini probeerden de Duitsers het grote Rusland te veroveren. Dit bleek echter moeilijker dan gedacht, de nazi’s lukte het echter niet om in 1941 Moskou te bezetten. Eind 1942 / begin 1943 leek het erop dat Duitsland werd teruggedrongen, hetgeen in 1945 duidelijk bleek toen geallieerde troepen aan de grenzen van Berlijn stonden.

Ten einde

Het was Hitler duidelijk geworden dat hij de oorlog verloren had en pleegde daarom, samen met zijn vrouw Eva Braun met wie hij in de bunker was getrouwd, zelfmoord door zichzelf een kogel door het hoofd te schieten. Eva Braun pleegde zelfmoord door een capsule met cyaankali in te nemen. De lichamen van de twee werd na het overlijden buiten de bunker gebracht, overgoten met benzine en in brand gestoken aangezien Hitler niet “tentoongesteld” wilde worden. Tijdens Hitlers bewind stierven 39 miljoen mensen waaronder 6 miljoen joden.