Rol van Marokko tijdens de WO II

Elk jaar op 4 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een dag later, 5 mei, is de dag van de bevrijding. Deze dag wordt terecht uitbundig gevierd. Wat echter weinigen weten, is dat op verschillende plaatsen in Nederland - met name op de militaire begraafplaats van Kapelle in Zeeuws-Vlaanderen een groot aantaal in de oorlog gesneuvelde Marokkaanse militairen ligt begraven.

De de heer Mohammed Achahboun, voorzitter van stichting Al Amal in Den Haag, vertelt een opmerkelijk en verassend verhaal over de Marokkaanse soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het werpt een aander licht op de rol van de Marokkanen in Nederland. Nederland maakte namelijk eind jaren '60 voor het eerst kennis met de Marokkaan als gastarbeider, maar al tijdens de bezetting hadden Marokkannen een aandeel in de bevrijding van Nederland!

Hoe kan het zijn dat de meeste Marokkanen en Nederlanders niet op de hoogte zijn van dit belangrijke gegeven? De volgende vragen zullen je dan ook niet vreemd in de oren klinken. Wat hadden de Marokkanen nou te maken met de oorlog tegen de Nazi's? En hoe kwamen deze soldaten in Nederland terecht? Waarom wordt er in de Nederlandse geschiedenis zo weinig vermeld over het aandeel van de Marokkanen in de Tweede Wereldoorlog? De heer Achahboun stuitte op een aantal verassende feiten uit deze geschiedenis.

De feiten Het is een historisch gegeven dat Marokkanen meegeholpen hebben aan de bevrijding van Nederland in 1945. Daar is een duidelijke verklaring voor te geven. Dit is het gevolg van het feit - ondanks het protectoraatverdrag met Frankrijk en Spanje - de reguliere Marokkaanse strijdkrachten onder het formeel bevel van Sultan Mohammed V waren gebleven en dat de generaalsrangen werden bekleed door officieren met de Franse nationaliteit. Uit krijgsgeschiedkundig onderzoek naar de rol van Marokko, Algerije en Tunesie - landen die in 1943 en 1944 met ruim honderdduizend soldaten samen met de geallieerden streden in Midden-Italie - bleek dat in het bijzonder de spectaculaire doorbraak door de Gustaf Linie op 17 mei 1944 door de tweede Marokkaanse bergdivisie gebeurde. De invasie op 6 juni van dat jaar (D-Day) werd mede daardoor mogelijk gemaakt. Dit was een belangrijke stap op weg naar de bevrijding. De Duitse opperbevelhebber Luchtmaarschalk Kesselring constateerde op 17 juni 1944 bij het Italiaanse Monte Casino dat Gustaf Linie was doorbroken dankzij de inzet van de Marokkaanse bergdivisie. Wat in de vele maanden durende bloedige strijd tussen de geallieerden en de Duitse en Italiaanse troepen met inzet van veel materieel en soldaten niet lukte, lukte de Marokkaanse bergdivisie wel.

Een reden te meer om verbaasd te zijn over het gegeven dat men weinig weet en vertelt over deze succesvolle Marokkaanse actie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op verzoek van Churchill en Rooseveld zette Mohammed V de bergdivisie in om de beruchte Gustaf Linie te doorbreken. In Marokko bestonden speciaal getrainde troepen die ongezien en ongehoord in een vijandelijk gebied konden binnendringen. Nadar de Gustaf Linie was doorbroken, konden vervolgens de Amerikanen en Canadezen Rome bevrijden. De Marokkanen sloten zich toen aan bij de geallieerden en rukten via Frankrijk en Belgie op naar Nederland. In het Zeeuws-Vlaamse Kapelle werd een grote slag geleverd waar duizenden het leven lieten. De Marokkanen die het overleefden, trokken verder West-Europa in met de geallieerden leverden een belangrijke bijdrage aan het bevrijden van de stad Stuttgart in Duitsland.

Waardering Generaal Charles de Gaulle erkende destijds de belangrijke rol van de Marokkanen en liet Mohammed V weten: Majesteit, in u wil ik uw volk danken voor haar loyaliteit en trouw. In het bijzonder uw soldaten die met heldenmoed en doodsverachting het Monte Casino hebben veroverd en hierdoor niet alleen in mijn land, maar geheel West-Europa hebben kunnen laten bevrijden'. Een ander interessant gegeven is het feit dat Marokkaanse Joden en Joodse vluchtelingen, die uit veiligheidsoverwegingen voor Marokko hadden gekozen, als dank voor de bescherming en steun van Mohammed V het initiatief hebben genomen om een bos te planten op de berg Hebron in Israel. Dit bos wordt het Mohammed V-bos genoemd.

70.000 doden Gedurdende de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 70.000 soldaten uit de Maghreb-landen gesneuveld. De stichting Al-Amal herdenkt ieder jaar deze heldhaftige en vergeten soldaten. Deze organisatie is blij met de toenemende belangstelling die de Nederlandse samenleving toont voor de rol die Marokkanen gedurende de Tweede Wereldoorlog heben gespeeld. Men is echter ook teleurgesteld dat de actieve bijdrage die deze Marokkaanse strijders hebben gelverd bij de verdediging en bevrijding van Nederland in herdenkingstoespraken wordt verzwegen danwel wordt verwaarloosd. Helaas hebben wij geen antwoord op deze constatering.

VRIENDEN IN OORLOGSTIJD BEHOREN VRIENDEN TE BLIJVEN IN TIJD VAN VREDE.