De redenen van de Irak-oorlog

Het is een publiek geheim dat de koers van de dollar erg afhankelijk is van olie. Rond 1970 is met de OPEC landen (een kartel van olielanden. Voorbeelden van OPEC landen zijn Venezuela, Nigeria, Iran, Irak, Koeweit, Qatar, Angola, Algerije. Indonesië is een ex-lid) afgesproken dat - als een willekeurig land in de wereld - olie wil kopen, het de olie in dollars moet aanschaffen. Dus als bijvoorbeeld Duitsland olie wil kopen in Koeweit, moet het euro's inwisselen voor dollars. Met die dollars kan Duitsland dan olie kopen.

Vraag naar dollars

Door dit systeem ontstaat een grote vraag naar dollars. Bij een vraag naar een bepaalde valuta, stijgt die munt. Dus door de enorme vraag naar dollars die er in de wereld is gekomen, is de prijs van de dollar flink gestegen. Amerika heeft hierop geantwoord door dollars bij te drukken. Deze bijgedrukte dollars werden toch wel weer (buiten Amerika) gebruikt om olie te kopen. Om die dollars naar buiten Amerika te krijgen, moet de Amerikaanse overheid 'iets' kopen in het buitenland. Dit is veelvuldig gebeurt, Amerika heeft dus veel op kosten van de rest van de wereld gekocht. Dit omdat elke dollar buiten de Verenigde Staten als het ware een schuldbewijs is geworden. Met zo'n dollar kan je in de Verenigde Staten 'iets' kopen. Eigenlijk heeft de Verenigde Staten dus een enorme schuld in het buitenland.

Eerste Irakoorlog

Deze slimme manier van leven op kosten van de rest van de wereld ging door tot 1989. Saddam Hoessein was een voormalig bondgenoot van de Verenigde Staten. Hij beschuldigde in 1989 Koeweit ervan de oliemarkt te overspoelen. In 1990 anexeerde Irak Koeweit. Zonder een actie van de VN en de VS zou Irak dan 20% van de wereldwijde oliereserves in handen krijgen. Irak dreigde al de dollar te verbannen voor de Irakese oliehandel. Er moest iets gebeuren. De reactie kwam vrij snel: Koeweit werd dus bevrijd.

Tweede Irakoorlog

In november 2000 stapte Irak over op de euro. Voor olie uit Irak hoefde dus niet meer met dollars meer betaald te worden. De dollar zakte sindsdien steeds verder weg: er was immers minder vraag naar de dollar. De VS kon niet het tegenovergestelde doen als wat ze deden toen er veel vraag was. Ze konden dus geen geld gaan vernietigen. Amerika moest dit probleem aanpakken. Midden 2002 waarschuwde het IMF Amerika. Een maand later beschuldigde Amerika Irak van het in het bezit hebben van massavernietigingswapens. Betrouwbare rapporten zouden dat hebben aangetoond. Irak ontkende natuurlijk. In maart 2003 vielen de VS en een aantal Europese landen Irak binnen. De zoektocht naar de zogenaamde massavernietigingswapens was begonnen. In feite was het dus gewoon zekerheid hebben op de koers van de dollar. 3 maanden na de invasie van Irak draaide de VS de maatregel van Saddam Hoessein uit november 2002 weer terug. Irakese olie moest gewoon weer met dollars betaald worden.

Een samenzweringstheorie?

Je kan je nu afvragen of dit een samenzweringstheorie is. Klopt het bovenstaande wel?

Wat aangenomen kan worden is dat de koers van de dollar tegenover andere valuta na de inval in Irak sterk steeg. De dollar was in maart 2003 nog ongeveer €1 waard. Eind 2003 was 1 dollar €1,28 waard. Dat terwijl de koers van de dollar sinds eind 2000 tot februari 2003 sterk aan het dalen was. De oorlog heeft in dat opzicht wel positief uitgepakt.

Er zijn nooit massavernietigingswapens gevonden. CBS heeft in april 2006 een interview gehouden met voormalig CIA-functionaris: Tyler Drumheller. Hij zei dat de CIA voor de oorlog president Bush had gewaarschuwd dat het land geen massavernietigingswapens bezat. Het witte huis veegde de waarschuwing van tafel en was 'niet langer geïnteresseerd' in informatie van de inlichtingendiensten. De Amerikanen wisten dus van te voren al dat er geen massavernietigingswapens in Irak aanwezig waren.

Er werd ook gesteld dat de regering van Irak banden zou hebben met Al-Qaeda . Er is echter nooit bewijs gevonden voor een mogelijke band tussen Al Qaida en de Irakese regering onder het regime van Saddam Hoessein.

Een ander belangrijk aspect was Saddam Hoessein zelf. Hij onderdrukte de bevolking, vermoordde etnische minderheden in Irak (de Koerden) en negeerde keer op keer resoluties van de VN veiligheidsraad. Hier is genoeg bewijs voor. Wat dat betreft had Amerika genoeg reden om Irak aan te vallen.