Wie was Plato

Inleiding

De filosofie kent al eeuwenlang tal van belangrijke filosofen. Zij creeërden talloze denkbeelden, denkbeelden waar wij vandaag de dag nog uren, dagen, weken en maanden over kunnen filosoferen.

Een aantal van die bekende filosofen zijn Aristoteles, Karl Marx, Friedrich Nietzsche en natuurlijk Plato, degene waar dit artikel over gaat.

Maar wie was Plato nu eigenlijk?

Wie was Plato

Plato (427-347 v. Chr.) was een Griekse filosoof die in Athene werd geboren. Hij kwam uit een goed milieu. Zijn ouders, Ariston en Pirictione waren vooraanstaande mensen. De echte naam van Plato was eigenlijk Aristocles, maar hij kreeg de bijnaam Platon, omdat hij breedgeschouderd was. Platon betekend breed. Als kind was Plato al zeer begaafd en later werd hij op 20-jarige leeftijd door een andere belangrijke filosoof, Socrates, als leerling aangenomen. Plato werd de belangrijkste uitdrager van de ideeënleer van Socrates, zijn leraar en mentor.

In zijn latere leven maakte Plato reizen naar Egypte en Italië en rond zijn veertigste stichtte hij de Academie. Dit was, zover bekend, één van de eerst georganiseerde scholen in de westerse beschaving. De bekendste leerling van Plato is Aristoteles.

Eén van de belangrijkste kenmerken waarmee Plato zich in zijn geschriften onderscheidde van andere filosofen is dat hij altijd in dialogen schreef. Een ander kenmerk waarmee hij zich van zijn leraar Socrates onderscheidde is dat daar waar Socrates de filosofie bereikbaar maakte voor de 'gewone mens', Plato deze weer naar etherische hoogten deed stijgen.

De belangrijkste filosofische ideeën waar Plato zich mee bezig hield waren 'de vorm' en 'de redelijke mens'. Volgens Plato zijn de mensen, voorwerpen en dergelijke zoals we die zien niet de werkelijke vorm van deze. Wat wij zien is slechts een schaduw van de werkelijke vorm, de werkelijke vorm ligt buiten onze waarneming. Kort gezegd wat we zien bestaat niet, maar kunnen we wel door onze redenatie bevatten.

Denkbeelden van Plato

Het doen van onrecht is onwaardiger dan het ontvangen daarvan.

Het begin is het belangrijkste deel van het werk.

Het begin der wijsbegeerte is verwondering.

Denken, is de ziel die met zichzelf praat.

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.

Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.

Noodzaak is de moeder van vele uitvindingen.

De richting die de opvoeding geeft aan een mens, zal diens toekomstige leven bepalen.

De grootste straf van kwaad doen bestaat hieruit dat men meer en meer gaat lijken op slechte mensen.

Men ontdekt meer over een persoon door een uur met hem te spelen dan door een jaar lang met hem te converseren.

Zonder het ene laat het vele zich niet begrijpen.

De dialogen van Plato

 • Euthyphro
 • Apologie van Socrates
 • Crito
 • Phaedo
 • Cratylus
 • Theaetetus
 • Sofist
 • Staatsman
 • Parmenides
 • Philebus
 • Symposium
 • Phaedrus
 • Alcibiades
 • Tweede Alcibiades
 • Hipparchus
 • Minnaars
 • Theages
 • Charmides
 • Laches
 • Lysis
 • Euthydemus
 • Protagoras
 • Gorgias
 • Meno
 • Hippias Major
 • Hippias Minor
 • Ion
 • Menexenus
 • Clitophon
 • Staat
 • Timaeus
 • Critias
 • Minos
 • Wetten
 • Epinomis
 • Brieven

Andere bekende en belangrijke filosofen zijn

 • Socrates (469-400 v. Chr.)
 • Aristoteles (384-322 v. Chr.)
 • Thomas van Aquino (1225-1274)
 • René Descartes (1596-1650)
 • Benedictus de Spinoza (1632-1677)
 • David Hume (1711-1776)
 • Immanuel Kant (1724-1804)
 • Karl Marx (1818-1883)
 • Soren Kierkegaard (1813-1855)
 • Friedrich Nietzsche (1844-1900)
 • Jean-Paul Sartre (1905-1980)


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden