Wie was Ceasar

Inleiding

Julius Ceasar is geboren op 12 juli in het jaar 100 voor Christus te Rome. Hij overleed in Rome op 15 maart in het jaar 44 voor Christus. Hij was de zoon van Gaius Julius Caesar Strabo en Aurelia Cotta. Julius Ceasar is bekend geworden als Romeins staatsman, veldheer en schrijver.

Functies in het Romeinse rijk 100 jaren voor Christus

De Romeinen kenden net als de Grieken verschillende goden. Hun godsdienst was een staatsgodsdienst. Priesters gingen voor wanneer volgens de traditie offers gebracht moesten worden of wanneer religieuze formules moesten worden uitgesproken. Pontifex Maximus was de hoogste priesterlijke functie. De Pontifex Maximus had ook veel macht in staatkundig opzicht; godsdienst was een middel voor veel bestuurlijke macht.

Een praetor (zoals de vader van Julius Ceasar) bekleedde een openbaar bestuursambt.

Consul was de hoogste bestuurlijke functie in het Romeinse Rijk.

Het milieu waarin Julius Ceasar opgroeide

Julius Caesar werd geboren in één van de dichtstbevolkte wijken van Rome. Niet bepaald een wijk waar een oude voorname patricische familie wenste te wonen. Dit kwam doordat de Caesar familie door de eeuwen heen was verpauperd. De vader van Julius Caesar verdiende zijn sporen in de Romeinse politiek als praetor. Een praetor was een belangrijk magistraat in het Romeinse koninkrijk. In de familie zowel van zijn vaders als zijn moeders kant bekleedden verschillende mannen de functie van consul in het Romeinse rijk. De jonge Julius Caesar werd vooral door zijn moeder; Aurelia Cotta opgevoed.

De jeugd van Julius Ceasar

Julius Caesar kreeg toen hij ongeveer tien jaar was onderwijs van Marcus Antonius Gnipho. Marcus Antonius Gnipho was een specialist in Griekse en Latijnse letteren. Julius Ceasar las bij hem de werken van Homeros in het Grieks en vertalingen van Lucius Livius Andronicus in het Latijns. Julius Ceasar kreeg ook les in paardrijden, zwemmen en zwaardvechten. De jonge Julius had aanleg voor de redenaarskunst en hij bezocht vaak het Forum Romanum, waar redenaars hun redevoeringen hielden.

Uit handen van zijn vader ontving Julius Ceasar op 15 maart 85 v.Chr. de toga virilis. De toga virilis was het teken van volwassenheid. De vader van Julius Ceasar overleed plotseling, nog voordat Julius de leeftijd van 16 jaar had bereikt. Hierdoor werd Julius Caesar pater familias en kreeg hij het absolute gezag over alle leden van zijn familie. In de praktijk liet zijn moeder, Aurelia Cotta, haar invloed gelden op Caesar.

De huwelijken van Julius Ceasar

Julius verbrak zijn verloving met Cossutia, dochter van een rijke equitesfamilie (een familie van gladiatoren), om op zestien jarige leeftijd te huwen met Cornelia Cinna minor, dochter van consul Lucius Cornelius Cinna. Dit huwelijk was in 84 of 85 voor Christus. In 68 voor Christus overlijdt Cornelia bij de geboorte van dochter Julia.

Eén jaar na de dood van Cornelia, huwt Caesar met Pompeia Sulla, kleindochter van Quintus Pompeius Rufus maior en Lucius Cornelius Sulla. In 62 voor Christus gaat hij van haar scheiden, omdat zij in opspraak zou zijn gekomen. Het was niet haar schuld, maar Julius Ceasar, die inmiddels Pontifex Maximus was geworden, vond dat dergelijke roddels over zijn echtgenote niet konden. De Pontifex Maximus was de belangrijkste priester van de Romeinse godsdienst.

Na zijn scheiding huwt Julius Ceasar in 59 voor Christus met Calpurnia Pisonis, dochter van Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, die in 58 voor Christus tot consul was gekozen.

Julius Ceasar kwam door middel van zijn huwelijken steeds in de juiste kringen om zijn macht te vergroten.

Julius Ceasar als staatsman

In 84 voor Christus krijgt Julius Ceasar een functie als priester van Jupiter. De Romeinse godsdienst was een staats­zaak die niets met geloven te maken had. De traditie was belangrijk. Op juiste momenten moest een offer worden gebracht of een formule worden uitgesproken.

Bij Julius staan macht en eigenbelang voorop, de goden komen daarna. Hij staat bekend om zijn doortastendheid, militaire daadkracht, bestuurlijk inzicht en ongebreidelde eerzucht, niet om zijn vroomheid.

Julius Ceasar heeft binnen Rome veel hervormingen doorgevoerd.

 • Hij bracht op sociaal gebied een aantal fundamentele veranderingen aan, zoals;
  • verbetering van de werkgelegenheid
  • een eerlijke korenvoorziening.
  • hij probeerde de bevolking van de landprovincies voor zich te winnen door hun het burgerrecht te verlenen. Tot dan was het namelijk hùn land dat werd ingenomen om Romeinse kolonisten te vestigen.
 • Hij voerde vanaf 1 januari 45 voor Christus de nieuwe kalender in. Tot dat moment was de kalender gebaseerd op de cyclus van de maan. De nieuwe kalender was een bedenksel van de sterrenkundige Sosigenes en volgde het zonnejaar.
 • Hij regelde de schulden.
 • Hij reorganiseerde het verkeer.
 • Hij zorgde voor vermaak van het volk met publieke spelen.

Julius Ceasar was een absoluut heerser, maar hij zag geen kans zijn positie legitiem te maken.

Julius Ceasar als veldheer

Julius Caesar presteerde het om succesvol campagne te voeren op elk terrein en onder alle weersomstandigheden. Dit kwam door de discipline van zijn soldaten, die hem bewonderden en vertrouwden. Dit was te danken aan het feit dat hij soldaten promoveerde op basis van bekwaamheid en niet op basis van geboorte. Caesars infanterie en cavalerie waren eersteklas. Ook bezat het leger voortreffelijke ingenieurskwaliteiten. Hij zag kans zijn troepen met legendarische snelheid te verplaatsen, soms met 40 mijl per dag. Het tactische talent van Julius Ceasar wordt bijvoorbeeld aangetoond door;

 • De omwalling van Alesia gedurende de Gallische Oorlog.
 • Het verslaan van de strijdkrachten van Pompeius tijdens de Burgeroorlog.
 • De totale vernietiging van het leger van Pharnaces tijdens de Slag bij Zela.

Hij heeft ook verschillende nederlagen geleden, zoals bij;

 • De slag bij Gergovia en
 • De Slag bij Dyrrhachium.

Geschiedkundigen beschrijven Julius Caesar als een veldheer van hetzelfde niveau als militaire genieën zoals Alexander de Grote, Hannibal, Genghis Khan, Napoleon Bonaparte en Saladin.

Julius Ceasar als schrijver

Verschillende redevoeringen en geschriften van Julius Ceasar zijn verloren gegaan, zoals;

 • zijn poëzie en epigrammen,
 • een pamflet Anticato, tegen de nagedachtenis van Cato,
 • een grammaticale verhandeling, de analogia.

Bewaard gebleven zijn;

 • De bello civili, drie boeken waarin de eerste twee jaren van de burgeroorlog tussen Caesar en Pompejus worden beschreven.
 • De Commentarii de bello Gallico, bestaande uit zeven boeken. Hierin beschrijft Caesar de gebeurtenissen die leidden tot de algehele bezetting van Gallia;

De Commentarii de bello Gallico zijn geschreven in de vorm van ambtelijke rapporten, door de auteur niet zonder politieke oogmerken opgesteld. Ze zijn geschreven in een sobere stijl, vrij van pathos en retoriek.

De dood van Julius Ceasar

Niet iedereen in Rome was gelukkig met het succes van Julius Ceasar. De leden van de senaatspartij waren het niet eens met de reorganisatie van het staatsbestel. Zij wilden het Republikeinse staatsbestel behouden, ondanks dat het oude systeem slecht berekend was op de gigantische omvang die het Rijk had gekregen.

Op 15 maart in het jaar 44 voor Christus werd de vergadering van de senaat gehouden in de curia van het Theater van Pompeius. Caesar kwam binnen en alle senatoren stonden op als teken van respect. Er gingen een paar mannen achter de stoel van Caesar staan. De rest liep naar hem toe. Met beide handen trok Cimber de mantel van Caesars rug. Caesar riep uit: "vanwaar dit geweld". Casca trok zijn dolk en probeerde Caesar in de nek te steken. Caesar kon zich nog net omdraaien, waardoor hij alleen een ondiepe snee opliep. Caesar stak Casca met zijn griffel door diens arm. Geen van de senatoren en toeschouwers die dit zagen durfde iets te doen. Ze durfden niet weg te rennen en probeerden ook niet Caesar te helpen. De samenzweerders trokkenn hun wapens en verwonden Caesar met messen en zwaarden. Julius Caesar werd vermoord door 23 dolksteken.

Wie was Julius Ceasar

Julius Ceasar was een begaafd man met groot inzicht. Enkele van zijn uitspraken zijn wereldbekend:

 • Ik kwam, ik zag, ik overwon.
 • De teerling is geworpen.
 • Ook gij Brutus?
 • Verdeel en heers.

Uiteindelijk werd zijn macht de oorzaak van zijn dood.

Bron; Wikipedia en andere vermeldingen op internet.

foto skynet.be


Reacties (4)

Reageer
Ceasar loverrrr reageerde 7 jaar geleden
28 Sep 15:00
indeed
Anan reageerde 7 jaar geleden
11 Jun 19:34
Hij is geboren op 13 juli niet op 13 juni of op 12 juli
Henri reageerde 8 jaar geleden
29 May 22:33
CEAsar? Alsjeblieft zeg ...
Anoniem reageerde 8 jaar geleden
20 May 20:22
Hij is geboren op 13 juni niet op 12 juni