Welke verschillende groepen migranten kent Nederland door kolonisatie

Inleiding

Nederland is altijd erg tolerant geweest in het opvangen van mensen in nood uit het buitenland. Hierdoor is Nederland een mengeling geworden van allerlei verschillende bevolkingsgroepen. Vier van deze bevolkingsgroepen zijn in Nederland terecht gekomen vanwege een koloniaal verleden. Welke bevolkingsgroepen zijn dat? Waarom zijn ze terecht gekomen in Nederland?

Indische Nederlanders

Nederlands-Indië was een kolonie van Nederland tot in 1949. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er ongeveer 300.000 Indonesiërs naar Nederland. Dit deden ze vanwege de politieke situatie die op dat moment in Indonesië heerste.  In Indonesië werd een onafhankelijkheidsstrijd gestreden. Deze strijd werd gevoerd door de troepen van Soekarno. Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd voerde Nederland twee politionele acties uit: Nederland liet tussen 1947 en 1949 twee keer het Nederlandse leger strijden om de opstandelingen te onderwerpen.

Uiteindelijk werd de Republiek Indonesia uitgeroepen in 1949. Veel Indische Nederlanders waren bang voor de macht van Soekarno en ze migreerden naar Nederland. In Indonesië voelden de Indische Nederlanders zich steeds meer onder druk gezet. De anti-Nederlandse stemming groeide namelijk enorm na de onafhankelijkheid.

De opvang van de Indische Nederlanders wordt vaak gezien als een geslaagde integratie. De hoog opgeleide Indiërs vonden gemakkelijk werk en ook op de scholen en opleidingen deden de Nederlandse Indiërs het goed.

Molukkers

De komst van de Molukkers in Nederland heeft een beetje te maken met de komt van de Indische Nederlanders. Molukse mannen waren namelijk in dienst geweest voor het KNIL: Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Ze hadden zich ingezet tegenover de Indonesische strijd voor de onafhankelijkheid.  Na de opheffing van het KNIL moesten de Molukkers kiezen: of ze moesten lid worden van het leger van de Republiek Indonesië of ze werden ontslagen uit het leger.

De Molukkers wilden toen graag een Republiek van de Vrije Zuid-Molukkers (RMS). Nederland beloofde de Molukkers dat ze zouden helpen bij het oprichten van deze Republiek. Dit pakte echter anders uit: de Molukken werden deel van de Indonesische Republiek. De Molukkers waren hier niet gelukkig mee en Nederland besloot dat de Molukkers een tijdje bij de Nederlandse Landmacht konden werken. Toen de Molukkers eenmaal in Nederland waren, werden ze niet toegelaten tot de Landmacht.

In de jaren 70 kwamen de Molukkers in opstand. Dit zorgde ervoor dat de regering eindelijk meer aandacht ging besteden aan de Molukkers. Nu werd er opeens veel aandacht besteed aan de integratie van de Molukkers. Uiteindelijk zijn er veel van de Molukkers in Nederland gebleven. 

Surinamers

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd in 1954 van kracht. Dit Statuut hield in dat Surinamers, Antillianen en Nederland landgenoten. De inwoners van het Caribische deel van Nederland mochten vrij naar Nederland komen. De Surinamers kwamen in 3 stromen naar Nederland toe.

  • Tussen 1950 en 1960 In deze periode kwamen Surinamers vooral naar Nederland toe voor studie.
  • Tussen 1974 en 1975  In deze periode, vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname, kwam een tweede groep Surinamers naar Nederland. Dit deden ze omdat ze bang waren dat ze Nederland niet meer in mochten na de onafhankelijkheid.
  • Tussen 1980 en 1985 Door politieke staatsgreen en opstanden in Suriname, waaronder de decembermoorden van 1982, trokken veel Surinamers naar Nederland. Ze werden daar opgevangen als politiek vluchteling.

Antillianen en Arubanen

Tot in de jaren 70 vestigden zich bijna geen Antillianen of Arubanen in Nederland. Degenen die al in Nederland waren, kwamen hier voor studie en gingen daarna weer terug naar hun moederland. Tegenwoordig wonen er redelijk veel Antilianen en Arubanen in Nederland. Dit heeft alles te maken met de economische crisis die in de jaren 60 in het Caribisch gebied uitbrak. Hierdoor kwamen namelijk ongeveer 2500 Antillianen naar Nederland. Ook komt het omdat Nederland en samenwerkingsverband heeft met Aruba en de Antillen. Dit samenwerkingsverband houdt in dat er geen onafhankelijkheid komt, de Antillianen blijven onderdeel van het Koninkrijk van Nederland. Hierdoor kunnen ze ook naar Nederland komen wanneer ze willen.  Door dit verband zijn er tussen 1980 en 2007 erg veel Antillianen en Arubanen naar Nederland gekomen. 

Conclusie

Er zijn vier groepen migranten naar Nederland gekomen waarbij de kolonisatie een grote rol speelt. De eerste hiervan zijn de Indische Nederlanders, zij zin naar Nederland getrokken nadat Indonesië een onafhankelijke Republiek werd. Door het onafhankelijk worden van Indonesië vind je ook de Molukkers terug in Nederland. Zij waren eerst in dienst van het KNIL, Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, maar zijn na het ontslag hieruit terecht gekomen in de Nederlandse Landmacht. Een derde groep migranten die Nederland kent zijn de Surinamers. Suriname is een lange tijd een kolonie van Nederland geweest. Door het Statuur oor het Koninkrijk der Nederlanden, kregen Surinamers vrij toegang tot Nederland. De laatste groep migranten die in Nederland wonen zijn de Antillianen en Arubanen. Zij zijn hierheen gekomen vanwege een samenwerkingsverband, waardoor ze deel uit blijven maken van het Koninkrijk der Nederland. Zo zie je maar dat Nederland een multiculturele samenleving is! 

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden