Waarom willen mensen migreren

Inleiding

Vrijwel dagelijks zijn er berichten in het nieuws die gaan over emigranten en immigranten. Uit tientallenlanden komen mensen naar Nederland toegetrokken in de hoop op een beter leven. Maar ook duizenden mensen vertrekken jaarlijks uit Nederland. Waarom migreren mensen dan eigenlijk? Waarom trekken ze weg uit hun eigen land en willen ze een nieuwe toekomst in een ander land?

Push- en pullfactoren

Mensen emigreren en immigreren tegelijkertijd. Het ligt er maar net aan vanuit welk standpunt je de situatie bekijkt. Als personen bijvoorbeeld van Nederland naar Canada verhuizen, gaan ze uit het oogpunt van een Nederlander emigreren. Ze trekken namelijk uit hun eigen land weg. Wanneer je echter kijkt uit het oogpunt van een Canadees, zal er gezegd worden dat de personen immigreren. Ze komen namelijk vanuit een ander land in Canada aan.

Mensen trekken weg uit Nederland omdat ze bepaalde factoren in het land niet op prijs stellen. Dit soort ‘’afstotende’’ factoren worden push-factoren genoemd. Ze duwen je als het ware het land uit. De mensen trekken naar Canada toe, omdat ze het daar prettiger wonen vinden. De factoren die het aantrekkelijk maken om in Canada te wonen worden pull-factoren genoemd. Ze trekken je naar een bepaald land toe.

Migratiemotieven

Migreren heeft dus alles te maken met push- en pullfactoren. Dit zijn de redenen om je eigen land te verruilen voor een ander land. De redenen waarom mensen willen migreren, kunnen erg variëren. Daarom worden ze vaak beperkt tot vier grote groepen.  

Economie

Het belangrijkste economische motief om te migreren heeft te maken met arbeidsplaatsen. Wanneer in het eigen land te weinig werk beschikbaar is, kunnen mensen hun geluk over de grenzen gaan zoeken. In Nederland komen de meeste arbeidsmigranten uit de Verenigde Staten en uit andere landen van de Europese Unie. Nederland geeft relatief weinig paspoorten aan de zogenaamde economische vluchtelingen. Reden hiervoor is dat de levens van deze vluchtelingen niet worden bedreigd. Vaak moet aan dit argument worden voldaan voordat een persoon de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Natuurlijke en fysische omstandigheden

Deze omstandigheden hebben te maken met de natuur. De woonsituatie in een bepaald gebied of land kan onhoudbaar worden wanneer het door bijvoorbeeld enorme droogte, hongersnoden of natuurrampen als aardbevingen en overstromingen wordt geteisterd. Mensen kunnen deze omstandigheden vaak niet aan zien komen. Ook zijn ze heel lastig en vaak helemaal niet op te lossen. Mensen worden gedwongen om naar een ander gebied te trekken wanneer ze willen overleven.

Sociale factoren

De sociale factoren hebben vaak te maken met gezinsvorming en gezinshereniging. Gezinsvorming is het over laten komen van een bruid (of bruidegom) uit het land van herkomst. Gezinshereniging ligt net iets anders. Hierbij laat de immigrant één of meerdere familieleden (bijvoorbeeld kinderen) overkomen. Bijna 50% van alle immigranten die zich in Nederland vestigt, is door deze twee redenen overgekomen.

Politiek

Een andere grote groep migreert wegens politieke redenen. Ze worden dan politieke vluchtelingen genoemd. In veel derdewereldlanden mogen mensen niet voor hun eigen mening opkomen. Wanneer ze een andere mening hebben dan de leiders van het land, kunnen ze met de dood bedreigd worden. Dit soort bedreigingen zijn politieke redenen om te immigreren. Ook vluchten omdat je niet je eigen godsdienst of seksuele voorkeuren mag uiten vallen onder politieke vluchtredenen. Verder kan ook nog vluchten voor oorlogen aan deze rij toegevoegd worden.

Migratiecijfers

● Tijdens de Gouden Eeuw vestigde zich een opmerkelijk grote groep Joden in Nederland.

● In 1947 had 1% van de Nederlandse bevolking een niet-Nederlandse afkomst. In 2009 was dat 4%.

● In 2010 kwamen 150.000 mensen naar Nederland toe als immigranten, een recordaantal.

● In 2010 vertrokken er 118.000 mensen uit Nederland als emigrant.

Conclusie

Mensen trekken weg uit een land wegens push-factoren. Deze factoren zijn afstonden. Pull-factoren zijn de aantrekkelijke factoren van het ‘’nieuwe’’ land. Deze factoren hebben te maken met economie, natuur, sociale factoren en politiek. Jaarlijks wagen tienduizenden mensen de gok om hun geluk in een ander land te vinden.

Bronnen afbeeldingen: Wikimedia Commons, Bo yaser

Reacties (1)

Reageer
ETEN reageerde 5 jaar geleden
13 Oct 12:47
hoi