Wat moet je weten over een vakantiebaantje voor kinderen

Inleiding

Veel kinderen vinden het leuk om zelf wat geld te verdienen, maar kunnen geen ‘echt’ werk doen, omdat ze naar school toe moeten. De vakantie biedt daarom een perfecte mogelijkheid om wat bij te verdienen: het zogenaamde vakantiebaantje. Op deze manier kunnen kinderen wat bijverdienen om te sparen voor nieuwe kleding, een mobiele telefoon of andere gadgets. Maar niet zomaar iedereen mag al het vakantiewerk doen. Daar zijn speciale regels voor. Vanaf welke leeftijd mag je bijvoorbeeld vakantiewerk doen? Hoeveel uur per week mag je maximaal werken? Kortom, wat moet je weten over een vakantiebaantje voor kinderen?

Regels met betrekking tot  vakantiewerk

Niet alle kinderen mogen vakantiewerk doen. Ten eerste is er een minimumleeftijd gekoppeld aan vakantiewerk: een kind moet minimaal 13 jaar oud zijn alvorens deze een baantje kan zoeken. Ook mogen kinderen onder geen beding overwerken, nachtwerken of gevaarlijk werk doen. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke machines. De regels voor vakantiewerk zijn ingedeeld in twee leeftijdscategorieën: de categorie 13 en 14 jaar en de categorie 15 tot en met 17 jaar. Vanaf 18 jaar ben je volwassen en mag je in principe al het werk doen. Hieronder zijn een aantal regels met betrekking tot de werktijden en het loon opgesteld per leeftijdsklasse.

Als je 13 of 14 jaar oud bent

Als kind van 13 of 14 jaar oud mag je nog niet zo lang werken. Je mag per dag maximaal zes uur werken, daar moet ook minimaal één pauze, maar het liefst meerdere pauzes tussen zitten. Je mag ook alleen maar werken op de dagen dat je niet naar school toe hoeft, dus in het weekend of in de vakantieweken. Een kind van 13 of 14 jaar heeft nog geen recht op minimumloon, het is dus niet zeker hoeveel het kind verdient. Dit moet goed overlegd worden met de werkgever. Ook mag je maximaal 12 uur per week werken. 

Als je 15, 16 of 17 jaar oud bent

Als je 15, 16 of 17 jaar oud bent, mag je per dag maximaal 8 uur werken. Na uiterlijk iedere 4,5 uur werk heb je een verplichte pauze van een half uur. Dit kunnen er natuurlijk ook meer zijn, afhankelijk van de werkgever. Tussen je werktijden in moet minimaal 12 uur zitten. Dit zijn de uren waarop je rust. In verschillende sectoren mag je verschillende tijden werken, overleg dit met je werkgever. Als 15, 16 of 17-jarige moet je minimaal het minimumloon verdienen. 

Wat verdien je met  de vakantiebaan? 

Tenzij het kind pas 13 of 14 jaar oud is (zie bovenstaande paragraaf over kinderen van 13 en 14 jaar oud), heeft een werkend kind recht op het minimumloon. Je moet echter wel zelf controleren of je kind wel het minimumloon verdient. Sommige werkgevers, tegenwoordig zijn het er gelukkig niet zo veel meer, proberen namelijk een contract af te sluiten waarbij het kind onder het minimumloon verdient, om zo goedkope arbeidskrachten te hebben. Controleer het salaris dus altijd goed. Een kind kan bovendien ook het geld dat hij moet inleveren aan belasting aan het eind van het jaar opvragen bij de overheid. 

De voor- en nadelen van een vakantiebaantje

Kinderen die een vakantiebaantje hebben, ondervinden daaraan meestal veel voordelen. Zo doet een kind alvast werkervaring op, wat later in het leven goed van pas kan komen. Werkgevers kijken bij een sollicitatie namelijk ook naar de ervaring die iemand al heeft gehad op het gebied van werken: welke baantjes hebben de kinderen gedaan, hoe veel werkten ze, wat waren de prestaties? Een ander voordeel van een vakantiebaantje hebben is de sociale interactie met andere mensen en natuurlijk ook het geld dat verdiend wordt.

Echte nadelen zijn er niet, behalve dat het werk dat je moet doen waarschijnlijk niet zo leuk is. Denk aan vakkenvullen bij de supermarkt of een krantenwijk, dat zijn meestal niet de dingen die kinderen écht leuk vinden. Ook heb je door het werken minder vrije tijd over. 

Conclusie

Een vakantiebaan is voor kinderen een goede gelegenheid om extra geld te verdienen en sociale contacten of werkervaring op te doen. Er gelden verschillende regels voor 13- en 14-jarigen en 15- t/m 17-jarigen. De eerste groep mag maximaal zes uur per dag werken en hoeft nog niet per se het minimumloon te verdienen. De tweede groep mag maximaal acht uur per dag werken en verdient wel het minimumloon. Zodra je 18 jaar wordt vervallen deze regels (behalve de minimumloonregel) en mag je in principe al het werk doen dat je aangeboden wordt. 

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden