De controle van het UWV

Door de financiële crisis komen er steeds meer mensen met een uitkering. Echter wanneer u een uitkering ontvangt zal er ook gecontroleerd worden op de rechtmatigheid van deze uitkering. Daarbij wordt vooral gelet op inkomen, woonsituatie en of u de juiste gegevens heeft doorgegeven.

Informatieplicht

De gegevens bij het UWV moeten overeenkomen met de werkelijke gegevens. Als u een uitkering ontvangt zullen alle wijzigingen direct door moeten worden gegeven. Het kan zijn dat u een te hoge of misschien wel een te lage uitkering ontvangt. Het UWV kan u een sanctie of een boete opleggen wanneer u niet tijdig de wijzigingen doorgeeft.

De controle

Controleurs van het UWV controleren iedereen die een uitkering heeft. Zaken waarop u gecontroleerd wordt zijn of uw gegevens nog kloppen, of u geen inkomsten heeft gehad en of u zich aan de regels houd. Sinds 2009 hebben personen die een toeslag ontvangen een grotere kans op een controle. Deze uitkeringsgerechtigden kunnen ook een bezoek aan huis verwachten.

Op welke methode wordt er gecontroleerd

Zowel in het binnenland als in het buitenland voert het UWV controles uit. Hiervoor worden verschillende methodes gebruikt. Zo controleert het UWV schriftelijk, telefonisch of via een huisbezoek waarbij onder andere de bankafschriften worden gecontroleerd. Ook worden de gegevens van de gemeente en de belastingdienst vergeleken met de informatie die u verstrekt.

Controle in het buitenland

Ook in het buitenland controleert het UWV. De gegevens worden vergeleken met de gegevens van lokale autoriteiten en het is zelfs mogelijk dat u een huisbezoek krijgt. U bent niet verplicht aan het onderzoek mee te werken maar dit werkt over het algemeen in uw nadeel. Ook bent u niet verplicht het gesprek aan huis te laten plaatsvinden. Dit mag ook elders.

Controle in Nederland

De controles in Nederland vinden op diverse manieren plaats, schriftelijk, telefonisch, via huisbezoek of bezoek op de werkplek.

Telefonische controle

Tijdens een telefonische controle wordt er nooit gevraagd naar de hoogte of de duur van uw uitkering. Bij een telefonische controle controleert men wel of u werkt of dat u vrijwilligerswerk doet. Daarbij wordt ook gecontroleerd of u zich aan de regels houdt. Er worden ook geen vragen gesteld over eventuele arbeidsongeschiktheid.

Controle middels huisbezoek

Wanneer er een controle bij u thuis plaatsvindt dan zal de controleur vragen naar uw sollicitatieactiviteiten, indien u werkt salarisgegevens en bankafschriften. Ook wordt de thuissituatie gecontroleerd, bijvoorbeeld of de gezinssamenstelling overeenkomt met de gegevens die bij het UWV bekend zijn. Wanneer de controleur ongelegen komt of u bent niet thuis dan komt de controleur op een later tijdstip terug. U kan ervoor kiezen het gesprek op een UWV-kantoor te laten plaatsvinden maar u bent niet verplicht om aan de controle mee te werken.

Controle op de werkplek

De controleur zal zich bij een werkplekcontrole altijd eerst legitimeren. U dient zich ook te kunnen legitimeren. De controle op de werkplek omvat onder andere voor wie men werkt en hoeveel uur men werkt. Dit aantal uur moet overeenkomen met het aantal uur dat u opgeeft op uw inkomstenverklaring.

Na de controle

Wanneer alle gegevens zijn gecontroleerd dan zal het UWV u een brief sturen met de bevindingen. Wanneer het vermoeden bestaat dat er onrechtmatigheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden dan zal het UWV een nader onderzoek starten. Op het moment dat blijkt dat er onrechtmatigheden zijn dan kan het UWV u een boete of een sanctie opleggen. Wanneer u teveel aan uitkering heeft gekregen dan zal u dit bedrag vermeerderd met een boete moeten terugbetalen. Het bedrag dat u moet terugbetalen zal dus altijd hoger zijn dan het bedrag dat u heeft ontvangen.

Als u bewust informatie heeft achtergehouden of het vermoeden bestaat daartoe dan kan het UWV aangifte doen van fraude.

Overigens zijn er wel mogelijkheden om tegen de beslissing van het UWV in beroep te gaan. Wanneer u in beroep gaat tegen een beslissing dan zal het UWV binnen 13 weken reageren of u uitnodigen voor een hoorzitting.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden