Wanneer krijg je studiefinanciering

Inleiding

Studeren is in de regel niet goedkoop. Alleen het lesgeld al is voor veel (ouders van) studenten een flinke post. Om nog maar te zwijgen over de kosten voor de aanschaf van boeken, lesmateriaal, cursussen, administratieve handelingen op de onderwijsinstelling, enzovoorts.

Wat en waarom?

 • Omdat de overheid studeren toejuicht, komt zij studenten en ouders tegemoet met de studiefinanciering.
 • Je hebt recht op deze studiefinanciering wanneer je aan het (middelbaar) beroepsonderwijs of het hoger onderwijs (hbo of universiteit) studeert.
 • Via de IB-Groep krijgen studenten maandelijks een toelage, bestaande uit een basisbeurs die, eventueel, is aangevuld met een aanvullende beurs en/of een rentedragende lening.

Uitbetalingsdata

In het collegejaar 2008/2009 wordt de studiefinanciering op de volgende data uitgekeerd. Bij de meeste banken vinden studenten de tegemoetkoming direct op hun rekening, bij andere banken duurt de verwerking 1 tot 2 dagen.

 • woensdag 24 september 2008
 • vrijdag 24 oktober 2008
 • maandag 24 november 2008
 • maandag 22 december 2008
 • vrijdag 23 januari 2009
 • dinsdag 24 februari 2009
 • dinsdag 24 maart 2009
 • vrijdag 24 april 2009
 • vrijdag 22 mei 2009
 • woensdag 24 juni 2009
 • vrijdag 24 juli 2009
 • maandag 24 augustus 2009


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden