Welke 4 uitkeringsfraudes bestaan er

Inleiding

Als het om geld gaat wordt er ook fraude gepleegd. Gelukkig doen niet alle mensen dit want fraude is strafbaar. Een uitkering is een sociale zekerheid die mensen kunnen aanvragen als ze het niet redden om uit te komen met hun eigen geld. Mensen die een uitkering ontvangen, krijgen dit van de gemeente, die het geld weer krijgt van de overheid en de overheid haalt het geld weer bij zijn belastingbetalers. Om die reden wordt uitkeringsfraude dan ook goed in de gaten gehouden om dit te voorkomen. 

Welke uitkeringen zijn er

Mensen kunnen verschillen uitkeringen aanvragen bij de gemeente waar ze wonen. De overkoepelende organisatie is de overheid. Het gaat om de volgende uitkeringen: bijstand, WW, WAO, WIA, ANW, AKW en AOW. Mensen plegen de fraude om er zelf beter van te worden. Zo geven te bijvoorbeeld niet op dat ze werk hebben of dat ze zwartwerken. Zij krijgen dus ten onrechte een te hoge uitkering of hebben eigenlijk helemaal geen recht op een uitkering. Dit komt omdat ze dus wel inkomen hebben en de bijstand geeft mensen geld om van te kunnen leven. Mensen die alleen een uitkering van de bijstand ontvangen worden dus benadeeld, omdat zij zich netjes aan de regels houden en alles netjes op tijd aan- en opgeven. Dit komt voor bij alle uitkeringen dat er zaken door de uitkeringskrijger niet of maar deels wordt opgegeven, zaken worden verzwegen of over bepaalde zaken gelogen wordt. In de volgende paragraaf kan je zien in welke categorieën deze fraudes kunnen worden ingedeeld.

De vier soorten fraude in Nederland

In Nederland komen vier soorten fraude voor. Bij de hier bovengenoemde uitkeringen komen deze alle 4 voor. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderscheidt de volgende 4 soorten fraude die mensen plegen om er zelf beter van te worden: identiteitsfraude, inkomstenfraude, vermogensfraude en leefvormfraude.

Identiteitsfraude

Met identiteitsfraude wordt bedoelt dat iemand zich uitgeeft voor een ander persoon om zo aanspraak te kunnen maken op een uitkering. Dit hebben we bijvoorbeeld veel gezien met de Roemenen en de Bulgaren de afgelopen jaren hier in Nederland. Zij deden zich voor als inwoner van Nederland en soms gaven ze zich wel meerdere keren uit voor dezelfde persoon en ontvangen dan meerdere keren een uitkering.

Inkomstenfraude

Ik denk dat dit door de meeste mensen gedaan wordt samen met de vermogensfraude. De schadepost voor het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid ligt dan misschien wel iets lager, omdat ze niet goed kunnen inschatten of ze nu wel of niet ten onrechte een uitkering uitbetalen aan de mensen. Deze mensen hebben er wel recht op alleen ontvangen zij wellicht te veel. Alleen de controle om dit uit te zoeken blijft lastig, dus de schade is ook lastig in te schatten.

Bij deze fraude geven de mensen de inkomsten niet goed of helemaal niet op. Bij de AOW gaat het om het eigen inkomen van een partner niet wordt opgegeven. Bij de AKW worden de inkomsten van de kinderen niet opgegeven.

Vermogensfraude

Hier wordt het vermogen niet of een deel hiervan niet opgegeven. Vermogensfraude geldt alleen voor het recht op bijstand. De andere uitkering zijn niet afhankelijk van het vermogen. Iemand kan ook een deel van zijn vermogen bij iemand anders stallen en zo doen dat die geen vermogen heeft of onder de grens blijft van de 5.000 Euro.

Leefvormfraude

Hier wordt niet gemeld dat iemand een gezamenlijke huishouding deelt met een partner. Diegene staat dus ingeschreven als alleenstaande. Het gaat hier om de volgende uitkeringen waar dit een rol speelt: bijstand, ANW, AOW.

Onder uitkeringsfraude wordt ook verstaan het verwijtbaar niet doorgeven van wijzingen in de omstandigheden die de hoogte van de uitkering kunnen beïnvloeden. Belangrijke gebeurtenissen die je moet melden zijn: trouwen of samenwonen, meer gaan werken of weer beginnen met werken, een schenking of erfenis te hebben ontvangen.

Conclusie

Fraude komt overal voor in de wereld en waar dan ook als mensen er beter van kunnen worden. De uitkeringen worden betaald door middel van geheven belastinggeld. Daarbij is het ook zo dat er wel mensen zijn die zich netjes aan de regels houden en die hiervoor in feite benadeeld worden. Iemand die fraude pleegt houdt er in feite meer aan over en de belasting gaat omhoog. In een volgend artikel ga ik verder in op dat onderwerp en wordt er gekeken naar de straffen en hoe je zelf fraude kunt melden. 

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden