Hoe verlopen de gemeentelijke processen tav WOZ

.//. Door professionalisering van gemeenten en de gemeentelijke processen, kan de gemeente zich intensiever richten op controles tav wetten, belastingen & heffingen. Een voorbeeld hiervan is het streven om Wet Waardering onroerende zaken jaarlijks te laten plaatsvinden.

Dit betekent dat ieder jaar massaal:

 • WOZ-beschikkingen met een actuele waarde moeten worden verzonden
 • bezwaren afgehandeld
 • mutaties verwerkt
 • taxaties beschikbaar zijn voor het volgend jaar

Met oog op deze werklast is een goede planning, organisatie en een adequate kwaliteitsbeheersing van de activiteiten noodzakelijk. Hoe verlopen de gemeentelijke processen tav. de realisering van de WOZ? .//.

Gemeentelijke processen noodzakelijk voor handhaving WOZ

Om te kunnen voldoen aan de jaarlijkse handhaving van de WOZ zijn diverse gestroomlijnde processen noodzakelijk. Deze zijn anno 2008 bepaald als zijnde:

 • proces beheer objectafbakening
 • proces bijhouding objectkenmerken
 • proces marktanalyse woningen
 • proces marktanalyse niet-woningen
 • proces (modelmatige) waardebepaling
 • proces kwaliteitscontrole (kwaliteitsbewaking)
 • proces waardering van objecten in aanbouw

Data en informatie noodzakelijk voor handhaving WOZ

Om de processen van de handhaving van de WOZ te ondersteunen zijn diverse soorten informatie noodzakelijk:

 • het eigendom en het gebruik van onroerende zaken ten behoeve van de objectafbakening;
 • de fysieke toestand van onroerende zaken
 • de markt.

.//.

.//. WOZ Waarderingskamer


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden