Wat is de woekerpolis affaire

Inleiding

In 2008 hebben de kranten er van volgestaan: de woekerpolis affaire. Wat is een woekerpolis en waarom heeft zelfde politiek zich erover gebogen?

Stappen

Wat is de woekerpolis affaire

De Woekerpolis-affaire is de verzamelnaam van de ophef rond Nederlandse beleggingsverzekeringen, ontstaan in 2006. De naam "Woekerpolis-affaire" is eind 2006 geïntroduceerd door het Tros programma Radar. Deze term is vervolgens door de media overgenomen. De woekerpolis-affaire kwam aan het licht in 2006 door een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM ) waarin geconstateerd werd dat er veel mis is met beleggingsverzekeringen.

Waarom is de woekerpolis een probleem

Het grootste probleem van de woekerpolis dat de verzekeringen die consumenten afsloten gedurende de looptijd complex en relatief duur te zijn. Ook worden verzekerden bij veel beleggingsverzekeringen groot financieel benadeeld bij tussentijdse beëindiging, de verzekeraars zouden hierover onvoldoende duidelijkheid geven.

 • Bij meer dan 80% van de consumenten was er sprake van een restschuld
 • De administratieve kosten van groter danc 2,5% lieten weinig over van het rendement door de tegenvallende beleggingsresultaten.

Hoe waren de feiten rondom de woekerpolis affaire

 1. 1995: Hans Hoogervorst, voorzitter van de AFM wijst op het weinig transparante karakter van kosteninhoudingen door verzekeraars is vanaf omstreeks 1995 herhaaldelijk kritiek uitgeoefend
 2. 2003: AFM publiceert een rapport over beleggingshypotheken, uit het rapport bleek een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans te hebben op een restschuld.
 3. 2006 begin: AFM constateert dat beleggingsverzekeringen ondoorzichtig en relatief duur zijn en dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is.
 4. 2006 halverwege: Verbond van Verzekeraars neemt het initiatief om een adviescommissie in te stellen met als opdracht de transparantie voor de consumenten in kaart te brengen. De naam van de commissie was officieel ‘Commissie transparantie beleggingsverzekeringen’, maar stond bekend onder de naam ‘Commissie De Ruiter’.
 5. 2006 november: Tros Radar plaatst een uitzending in november 2006, die de Woekerpolis-Affaire in een stroomversnelling bracht. Op 24 november 2006 werd de website www.polisopheldering.nl opgerichtInitiatiefnemers waren de Vereniging Eigen Huis, de Vereniging van Effectenbezitters en Independer. Deze laatste afficheerde zich hier niet als tussenpersoon maar als belangenbehartiger. Deze belangenbehartigers stelden een onderzoek in naar de premies en kosten die verzekeraars in rekening hebben gebracht.
 6. 2006 december: de Commissie De Ruiter brengt rapport uit over de beleggingsverzekeringen. De commissie adviseerde het Verbond over de informatievoorziening bij toekomstige offertes. Bestaande gevallen liet de Commissie De Ruiter buiten beschouwing. Het Verbond liet weten het rapport te ondersteunen en de aanbevelingen uit te voeren. Daarnaast zullen de verzekeraars de aanbevelingen ook toepassen op bestaande verzekeringen. De verzekeraars hebben beloofd alle offertes van de 6 miljoen uitstaande polissen nog eens door te lopen. Als blijkt dat de kosten in de praktijk hoger zijn uitgepakt dan was voorgespiegeld, komt er in individuele gevallen een regeling
 7. 2007 maart: de belangrijkste betrokkenen, het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Verliespolis, het Ministerie van Financiën en de Ombudsman Financiële Dienstverlening overeenstemming bereikt over de verdere aanpak van de problematiek. De problematiek wordt categoraal onderzocht om te bezien of er sprake is van gegronde klachten teneinde aanpassingen van het product af te dwingen.
 8. 2007 juli: In juli 2007 startten de Stichting Woekerpolis Claim en de Vereniging Consument & Geldzaken een collectieve rechtsprocedure tegen Nationale-Nederlanden. De rechtbank van Rotterdam wordt gevraagd te bevestigen dat de voorlichting van Nationale-Nederlanden over de kosten en risico's van de beleggingsverzekering Flexibel Verzekerd Beleggen onvoldoende is geweest.
 9. 2008 maart: De Ombudsman Financiële Dienstverlening (Wabeke)publiceerde op 4 maart 2008 zijn aanbevelingen. Op verzoek van minister Bos deed Wabeke onderzoek naar de beleggingsverzekeringen. Wabeke concludeert in zijn advies dat *verzekeraars een hogere dan marktconforme premie voor de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking in rekening hebben gebracht
  • onredelijk veel kosten in rekening zijn gebracht.
  • Wabeke gaf aan dat de kosten niet meer dan 2,5% van het belegd vermogen zouden mogen bedragen.
  • de tussenpersonen, de overheid en de consument zijn schuldig aan de ontstane problematiek. (slecht advies door tussenpersonen, rommelige toezicht overheid en slapen consument)
  • gezien de gedeelde schuld adviseert Wabeke de verzekeraars alle kosten die de 3,5% van het belegd vermogen overstijgen met terugwerkende kracht aan de consument terug te betalen. Deze compensatie levert de verzekeraars een kostenpost op van naar schatting 2 miljard euro. De compensatie dient uiterlijk in 2009 aan de consumenten te zijn uitgekeerd.

Rol belangbehartigers en verzekeraars

De Stichting Verliespolis liet in een eerste reactie weten dat zij niets zien in het oordeel van Wabeke. Zij achten de verzekeraars als enige verantwoordelijk voor de ontstane problematiek. De kritiek op de overheid, tussenpersonen en consumenten wordt door Verliespolis weerlegd. De aanbevelingen van Wabeke worden door Verliespolis gezien als een startpunt voor verdere onderhandelingen met de verzekeraars.

De Stichting Woekerpolis Claim liet zich in gelijksoortige bewoordingen uit. Zij achten de voorgestelde compensatie volstrekt onvoldoende. Stichting Woekerpolis Claim ziet het advies van Wabeke dan ook vooral als 'springplank' voor verdere compensatie. [20]

Het Verbond van Verzekeraars liet in een eerste reactie weten dat zij verwachten dat de verzekeraars de aanbeveling van Wabeke uiterst serieus zullen nemen. Een aantal verzekeraars lieten in een eerste reactie weten de aanbevelingen van Wabeke over te nemen:

 • Aegon
 • Delta Lloyd
 • Nationale-Nederlanden
 • Fortis ASR
 • De Amersfoortse,

De Achmea-verzekeraars Interpolis, Avéro, FBTO en Centraal Beheer en Reaal hebben aangegeven niets te doen voordat er in de hele sector afspraken zijn gemaakt.

Namens de overheid reageerd Minister van Financiën Wouter Bos positief. Hij verwacht de regeling heel wat gedupeerden in staat moet stellen geld terug te krijgen. Hij gaf verder aan dat de consumentenorganisaties en verzekeraars er nu onderling uit moeten komen.

Tips


Hoe kunnen mensen met een woekerpolis zich weren?

Na onderzoek van zowel Autoriteit Financiele Markten, Radar en andere overheidsinstellingen hebben 2 instanties de verantwoordelijkheid genomen voor de gedupeerden:

 • de Stichting Verliespolis: 80.000 particulieren (VEB en VEH): deze stichting probeert via overleg met de verzekeraars tot een overeenstemming te komen.
 • de Stichting Woekerpolis Claim: <10.000 particulieren: deze probeert via juridische procedures en schadeclaims bij de rechter compensatie af te dwingen.

Handige links


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden