Hoe werkt de rente van een lening

Inleiding

Bij het afsluiten van een lening is er sprake van een rente. Deze rente slaat op de vergoeding die de kredietverstrekker krijgt voor het verstrekken van het krediet. Hoe werkt nu zo'n rente?

Stappen

De rente bij een lening is gebaseerd op een aantal factoren:

 • het risico dat de krediet verstrekker loopt
 • de inflatie
 • gemiste investeringskansen
 • marktbewegingen

Risico bij krediet verstrekking

Wanneer de kredietverstrekker zijn kapitaal afstaat loopt hij het risico dat de kredietafnemer niet aan zijn schuld voldoet. Een paar simpele voorbeelden kunnen zijn:

 • de afnemer gaat failliet
 • de afnemer overlijdt
 • de afnemer terugbetaling weigert

Om dit risico af te dekken kan de kredietverstrekker ervoor kiezen een hogere rentepercentage te hanteren. Een hoger risico bestaat voor iemand die:

 • onbetrouwbare krediethistorie heeft
 • ziek is (kans op overlijden)
 • niet (meer) werkt (nauwlijks inkomsten heeft)

Wanneer iemand kapitaal heeft wat tegenover de lening gezet kan worden bestaat er een lager risico. Een huis is hiervan het perfect voorbeeld. Het is waardevast en kan geexecuteerd worden om schulden te compenseren.

Inflatie

Inflatie slaat op het minder waard worden van geld over tijd. Dit is het tegenover gestelde van deflatie, daar waar geld over tijd meer waard wordt (komt zeer zelden voor).

Omdat geld op den duur minder waard wordt, moet de kredietverstrekker gecompenseerd worden. Anders zou dit betekenen dat de kredietverstrekker uiteindelijke minder koopkracht heeft wanneer zijn verstrekte lening terugbetaald zou worden.

Investeringskansen (opportunity costs)

Omdat in de markt op verschillende tijdstippen vele interessante investeringskansen zich kunnen aanbieden , kan een kapitaal reserve zeer waardevol zijn. Dit betekent dat de kredietverstrekker er altijd baat bij kan zijn om zijn geld in eigen beheer te hebben.

Voor deze gemist investeringskansen kan een kredietverstrekker een extra hoge rente te hanteren. Binnen het bedrijfsleven worden deze gemiste investeringskosten soms ook wel extra op de balans aangegeven als opportunity costs: de kosten die gerekend moeten worden omdat een lucratieve investering wordt gemist.

Marktbeweging: geld/kapitaal markt

De geld en kapitaalmarkt zijn markten waarop krediet wordt gevraagd en aanboden. Op basis van vraag en aanbod worden rente percentages gebaseerd. Je kan je voorstellen dat wanneer er veel vraag is naar geld/kapitaal omdat investeringen zich aanbieden, de prijs van geld omhoog gaat: de rente stijgt. Andersom geldt hetzelfde.

Bij een lening bestaat een relatie met de rente percentages die worden gehanteerd door grote banken acterend op de geld en kapitaal markt. Omdat deze rente percentages nog wel eens varieren, kan er gekozen worden bij een lening voor:

 • een variabele rente: het rentepercentage staat niet vast en kan varieren per maand, per kwartaal of per jaar. Deze variabele rente heeft als voordeel dat u profiteert bij renteverlagingen en pech heeft als de rente stijgt.
 • een vaste rente: het rentepercentage staat vast. Afhankelijk van de marktrente kan u hierbij juist voordeel of nadeel behalen.

Tips


Handige links


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden