Blinde ambitie is slecht

Blinde ambitie

Man reikend naar de zonAls mensen ergens een hekel aan hebben dan is dat blinde ambitie. Nu vinden mensen ambitie al niet je van het. Maar blinde ambitie is voor de meeste mensen een grote misdaad tegen de menselijkheid. Ze vinden het zelfs zo erg, dat ze alle ambitie meteen maar afkeuren, want stel je voor dat iemands ambitie verandert in blinde ambitie. Maar wat is blinde ambitie eigenlijk.

Blinde ambitie wat is het

Als het om ambitie gaat dan is de simpelste definitie:

 • een doel in de toekomst dat motiverend werkt.

Sommige mensen zouden dit ook de definitie vinden voor een utopie. Maar een utopie is een droomwereld, gebaseerd om een theoretisch model. Het communisme zoals door Marx en Engels voorgesteld zou je een utopie kunnen noemen. De volledige vrije markt is een utopie van de kapitalist of een neo-liberaal. Wat dat betreft lijken linkse en rechtse partijen op elkaar, ze streven beide een utopie na.

Een doel

Een ambitie is dus een doel dat in de toekomst ligt. Zo is astronaut worden een ambitie van veel kinderen. Je eigen bedrijf hebben is een ambitie van veel werknemers. Hoewel je het ook een utopie zou kunnen noemen. Verder is als bedrijf overal ter wereld je product verkopen, ook een ambitie. Hoewel sommige mensen het een visie zouden kunnen noemen. Een ambitie is dus een doel dat te realiseren is en dat aanzet tot werken aan het bereiken van dat doel. Dus wat is er dan zo slecht aan. Aan ambitie is niets slechts te vinden, het wordt wat anders als ambitie verandert in blinde ambitie.

Blinde ambitie

Het verschil tussen ambitie en blinde ambitie is eigenlijk meteen duidelijk. Ambitie is een realistisch doel in de toekomst, dat omringd wordt door andere doelen en dat zich voortdurend aanpast aan de mogelijkheden en onmogelijkheden die het leven presenteert.

Ruïne van toren in graanveldBlinde ambitie is ambitie die gek geworden is. Blinde ambitie is ambitie die nergens meer rekening mee houdt, zelfs niet met de persoon die de ambitie heeft, maar al helemaal niet met de mogelijkheden en onmogelijkheden die het leven biedt.

Blinde ambitie is dus ambitie die ten koste van alles gerealiseerd moet worden. Er zijn in de geschiedenis wel een paar voorbeelden van blinde ambitie te geven.

       • Het duizend jarige rijk van Adolf Hitler
       • Eugenetica, het zuiver houden van het arische ras
       • Een verenigd Europa onder Napoleon Bonaparte
       • De vernietiging van het ketterse Engelse koninkrijk met een Armada
       • De vernietiging van de protestantse ketters met behulp van de inquisitie
 • De zelf verrijking van de directeuren van Enron
 • De vernietiging van de as van het kwaad, zoals benoemd door George W. Bush
 • De vernietiging van het kapitalisme door de Sovjet Unie

Dit zijn overigens wel extreme voorbeelden van blinde ambitie, waarbij je zelfs kunt stellen dat het niet gaat om blinde ambitie, maar om jezelf blind staren op je utopie.

Ethisch handelen

Bij blinde ambitie gaat het dus om een ambitie die ten koste van alles en iedereen gerealiseerd moet worden. Misschien maakt een voorbeeld het iets duidelijker.

Ik wil de beste schaatser ter wereld worden, maar omdat ik zie dat er tien schaatsers beter zijn dan ik ooit zal worden moet ik dus keuzes maken. Maar aangezien mijn blinde ambitie is om de beste schaatser ter wereld te worden kom ik op het plan om de tien betere schaatsers te blesseren. Of misschien wel een manier te vinden om ze voor eeuwig het schaatsen onmogelijk te maken.

Waar het bij blinde ambitie dus verkeerd gaat is de uitvoering. Op weg naar het ambitieuze doel ben ik bereid om allerlei regels over de omgang met anderen, zoals anderen geen pijn doen, buiten spel te zetten. Wat ik in zekere zin zeg is dat het doel de middelen heiligt, daarbij vergetend dat het hoogste doel is:

 • Anderen zo behandelen dat zij als kwetsbare wezens niet opzettelijk en onnodig gekwetst worden en hun het leven niet onmogelijk gemaakt wordt.

In zekere zin is blinde ambitie een uitwas van teleologische filosofie. Het doel is zo heilig geworden, dat het niet uitmaakt welke middelen gebruikt worden.

Begrijpelijk dat mensen een hekel hebben gekregen aan ambitie. Veel ambitieuze mensen raken op een bepaald moment namelijk het spoor bijster en gaan onethisch gedrag vertonen om hun ambitie te realiseren. Ambitie die verwordt tot blinde ambitie. Maar kun je dan eigenlijk wel van ambitie spreken.

Wanneer is iets ambitie

Als blinde ambitie ambitie is zonder ethische grenzen, dan moet eigenlijk de definitie van ambitie aangepast worden, zodat blinde ambitie er buiten valt. Dan zou ambitie bijvoorbeeld kunnen beschreven worden als:

 • Het stellen van doelen voor de toekomst die gerealiseerd worden binnen de grenzen van wat mensen bedoelen met ethisch handelen.

Met deze definitie wordt duidelijk dat blinde ambitie iets anders is dan ambitie, dat het ook niet iets is wat je goed kunt noemen, omdat het zoveel positiefs brengt voor een bepaalde groep mensen. Het maakt ook duidelijk dat ambitie goed is, maar alleen als het binnen bepaalde grenzen van medemenselijkheid gehanteerd wordt. Ambitie die buiten die grenzen gaat is geen ambitie, maar een vorm van gecontroleerde waanzin, omdat het de ander en jezelf vermindert tot een instrument dat in dienst staat van het te realiseren doel. In zekere zin zoals mensen tegenwoordig ondergeschikt zijn aan de economie.

Ambitie is dus goed zolang het de eigenaar en anderen niet vermindert tot instrumenten voor het realiseren dan de ambitie. Waarmee ook duidelijk wordt waarom het blinde ambitie heet als ambitie leidt tot gedrag waarbij de mens en zijn omgeving niet meer gezien wordt.

Conclusie

Plant groeiend uit houten plankenBlinde ambitie is slecht menselijk gedrag, het is een uitwas van iets goeds, namelijk de wens om een doel dat in de toekomst ligt te realiseren. Hoe slecht blinde ambitie is, is te vinden in allerlei voorbeelden uit het verleden, maar iedereen kent wel voorbeelden in zijn eigen leven of in zijn omgeving.

In zekere zin kun je dan ook stellen dat blinde ambitie is heel anders is dan ambitie. Want ambitie is het stellen van doelen die in de toekomst liggen en die binnen ethische grenzen gerealiseerd worden. Terwijl blinde ambitie misschien wel net als ambitie doelen kent die in de toekomst liggen, maar bij het realiseren van die doelen vindt dat het doel de middelen heiligt. Daarbij gaat het heiligen van de middelen zelfs zover, dat de uitvoerders ondergeschikt gemaakt worden aan het doel.

Om dus onderscheidt te maken tussen ambitie en blinde ambitie is het goed om ambitie te definieëren als:

 • Het stellen van doelen voor de toekomst, die gerealiseerd worden binnen de grenzen van wat mensen ethisch handelen noemen.

Afbeeldingen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden