Hoe wijs je een sollicitatiebrief af

Inleiding

Wanneer u als (HR) manager iemand moet afwijzen op basis van zijn of haar sollicitatie brief zijn er vele mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor:

  • verschillende media (email, telefoon etc)
  • verschillend gebruik van de media (formeel/inhoudelijk etc)

Gezien de fase in het sollicitatie proces kan hierbij prima gekozen worden voor een email. Dit in tegenstelling tot afwijzing na een sollicitatie gesprek; persoonlijke interactie is al geweest zodat telefonische afwijzing meer geschikt is.

Hoe wijs je een persoon correct in een brief/email af?

Stappen

Afhankelijk van de stijl (cultuur) van uw bedrijf kiest u voor een bepaalde aanpak. Het is daarbij van belang dat beide partijen ook na de afwijzing, goed met elkaar overweg kunnen blijven gaan. Argument hiervoor kan zijn dat de persoon in kwestie negatieve publiteit kan gaan creeren waardoor klantverlies optreedt.

Een afwijzing is voor de sollicitant nooit leuk. Hij of zij heeft moeite gedaan voor de aanmelding en heeft belang bij het resultaat. U doet er daarom ook goed aan de afwijzingen op een eerlijke niet al te hard manier te presenteren. Het niet voldoen van het profiel van de sollicitant aan de functie eisen is noodzakelijk voor een goede, eerlijke beoordeling. Softe nevenargumenten kunnen geopperd worden om de pijn wat te verzachten: 'er waren heel veel aanmeldingen'

De afsluiting van de afwijzing dient te geschieden met een dank woord en succes wens voor de sollicitatie activiteiten van de sollicitant!

Een voorbeeld hiervan kan zijn:

Afwijzing sollicatiebrief

Geachte heer, mevrouw <naam>,

Onlangs heeft u bij ons bedrijf gesolliciteerd naar de functie van <functienaam>. Wij hebben op deze vacature een groot aantal reacties ontvangen.

Deze week hebben wij een brievenselectie gedaan. Onze keus is hierbij niet op u gevallen omdat uw opleiding en ervaring onvoldoende aansluiten bij de functie-eisen.

Wij danken u voor de genomen moeite en wij wensen u veel succes bij eventuele verdere sollicitaties. 

Met vriendelijke groet,

<naam>
<functie>

Tips

Wanneer sollicitatie brieven dusdanige elementen bevatten, die het kans van slagen van het eerste deel van de sollicitatie ook bij andere bedrijven, sterk verkleinen! kan een inhoudelijke reactie zeer w(m)enselijk zijn. Dit hoeft geen afbreuk te doen aan professionaliteit van uw bedrijf. En weet, wie goed doet....

Handige links