Wat is een assessment

Inleiding

Tegenwoordig nemen veel grote bedrijven en de overheid een assessment op in hun sollicitatieprocedure. Doorgaans vind het assessment na de tweede gespreksronde plaats. De toekomstige werkgever huurt voor het assessment een gespecialiseerd bedrijf in en stuurt meestal alle kandidaten op hetzelfde moment. Vanwege de hoge kosten voor de toekomstige werkgever, vind een assessment doorgaans alleen bij de hogere functies plaats.

Wat is een assessment?

Een assessment is een programma waarin wordt gekeken of de sollicitant geschikt is voor de functie waarvoor hij solliciteert. Een assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 1 à 2 IQ-testen;
  • Rollenspelen;
  • 1 à 2 interviews;
  • Persoonlijkheidstest.

Het verschilt per werkgever waar de zwaarte komt te liggen van de beoordeling. De ene werkgever vindt een hoog IQ het belangrijkst, een ander kan een ander onderdeel zwaarder laten wegen. Ook kan een werkgever er voor kiezen het advies wat uit het assessment voortkomt naast zich neer te leggen. Bijvoorbeeld wanneer hij denkt dat de sollicitant minder sterke kanten nog kan ontwikkelen.

De uitslag van de test komt ongeveer een week na het assessment en de sollicitant krijgt de uitslag als eerste te zien.

Tips

  • Voor het assessment kun je alvast oefenen met IQ-tests, deze zijn volop op het internet te vinden.
  • Zorg dat je er tijdens het assessment representatief uit ziet. 
  • Bereid je ruim van tevoren voor door na te gaan wat een assessment precies inhoudt en wat er van je verwacht wordt. Zet ook voor jezelf je loopbaan en C.V. op een rijtje. Hier zullen ze vragen over gaan stellen. Zorg dat je deze uit je hoofd weet, zodat je niet elke keer op je eigen C.V. hoeft te kijken hoe het ook al weer zat.
  • Zorg dat je niet te laat op het assessment komt, dat maakt gelijk al geen goede indruk.
  • Zorg dat je uitgerust bent.
  • Zet je mobiel uit.

Links