Hoe... bereid ik me voor op een beoordelings- en functioneringsgesprek

Inleiding

Hoe... bereid ik me voor op een beoordelings- en functioneringsgesprek

Stappen

Voorbereiden loont:

 • Zorg ervoor dat je ruim van tevoren de criteria waarop de beaas beoordeelt kent en werk daar naartoe.
 • Kennis is macht. Houd een dossier bij met complimenten van de leidinggevende of collega's en noteer prestaties waar je trots op bent.
 • Vraag het hele jaar door om feedback: 'wat gaat goed, wat kan beter'. Zo voorkom je onaangename verrassingen tijdens het evaluatiegesprek.
 • Kies bij kritiek niet meteen voor de verdediging maar laat de leidinggevende uitleggen waaróm hij of zij vindt dat je op bepaalde punten tekort schiet.
 • Laat alle opmerkingen over prestaties en afspraken over doelen, beloning en carrièrepad schriftelijk vastleggen.

Waar gaat het over: functioneringsgesprek

 • Het doel van een functioneringsgesprek is om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Het gesprek moet ook bijdragen in het oplossen van knelpunten.
 • In een functioneringsgesprek gaat het om de volgende punten: wat gaat goed, wat kan beter, hoe kan het beter en het vaststellen van doelen.
 • Het functioneringsgesprek in tweerichtingverkeer. De werknemer kan ook zijn zegje doen over de chef en over hoe hij zich zakelijk of privé voelt.

Waar gaat het over: beoordelingsgesprek

 • Het beoordelingsgesprek is geen tweerichtingverkeer. Het is de leidinggevende die zijn oordeel geeft over de ondergeschikte.
 • In een beoordelingsgesprek komen kwaliteit en kwantiteit van het werk en het sociaal functioneren op de werkvloer aan de orde.
 • Ook eventuele salarisverhogingen en promoties kunnen ter sprake komen.

Risico's en Tips

In steeds meer organisaties wordt onderscheid gemaakt tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. Een beoordelingsgesprek is eenrichtingsverkeer, een zakelijk onderhoud over het functioneren van de werknemer en de bijbehorende salaris- en carrièreperspectieven. Een functioneringsgesprek is een dialoog over de gang van zaken op de werkvloer.