Wat is een CV

Inleiding

Als je ergens wilt gaan werken, moet je een sollicitatiebrief schrijven. Om de werkgever te laten zien wat je allemaal in huis hebt en allemaal kan, is het verstandig om een CV toe te voegen aan de sollicitatiebrief. Een CV, curriculum vitae, is een korte levensbeschrijving waarin je relevante feiten vermeldt waaruit lijkt dat jij een geschikte kandidaat bent voor een bepaalde baan. Een CV opstellen is niet moeilijk, maar de CV moet wel aan een paar eisen voldoen. Maar wat is een CV eigenllijk Wat zijn de eisen waaraan een CV moet voldoen? Waarom is een CV zo belangrijk?

Een curriculum vitae

CV is de afkorting van de Latijnse term curriculum vitae. Dit betekent letterlijk ‘korte levensbeschrijving’. In een CV neem je alle feiten op die relevant zijn om een bepaalde baan te krijgen. De feiten die je in een CV stopt zijn afhankelijk van de baan waar je naar solliciteert. Wanneer je naar een functie als directeur solliciteert, is een lijst van vroegere bijbaantjes minder relevant dan wanneer je bijvoorbeeld naar een vakantiebaan bij een pretpark solliciteert.

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat je bij het zoeken naar werk je CV online kan zetten. Er zijn bepaalde online databases waaraan je je eigen CV toe kan voegen. Op deze site kan een werkgever dan op zoek gaan naar een juiste werknemer. Dit soort sites worden vacaturesites genoemd. Een bekende vacaturesite in Nederland is de site 'Monsterboard'. Maar je kunt je CV tegenwoordig ook online zetten op Social Media. Een bekend voorbeeld om je eigen werkzaamheden en kunnen te promoten is de site 'LinkedIn'.

De lengte van een CV is afhankelijk van de functie, maar meestal is 1,5 tot 2 A4-tjes het gebruikelijke en het wenselijke. Toch moet een CV er netjes verzorgd uit zien, want het is een afspiegeling van jouw persoon. Een rommelig CV zal minder serieus genomen worden dan een CV waar alles keurig geordend is. Een CV moet er dus uit zien als een overzichtelijk schema en bevat in ieder geval persoonlijke gegevens en gegevens over je opleiding(en) en je werkervaring. Hieronder zijn de zes punten uitgewerkt die meestal op een CV staan. 

Welke punten zijn er te vinden in een CV

  • Persoonlijke gegevens. Je begint je curriculum vitae altijd met persoonlijke gegevens. Deze gegevens betreffen onder andere achtereenvolgens je naam, eventuele voornamen, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geboorteplaats en je burgerlijke staat. Als uit je voornamen niet duidelijk wordt of je een man of vrouw bent, is het verstandig dit er ook nog bij te melden. Dit kopje vermeld je onder het kopje ‘burgerlijke staat’. Wanneer je een buitenlandse nationaliteit hebt, is het verstandig om deze ook in je CV te zetten. Dit doe je onder het kopje ‘nationaliteit’.
  • Opleidingen en diploma's.  Het tweede hoofdstukje in je CV zijn de opleidingen die je voltooid hebt. Je zet aan de linkerkant van de pagina de jaren waarin je de studie verricht hebt, bijvoorbeeld: 2008-2012. Aan de rechterkant zet je vervolgens welke opleiding je genoten hebt en waar je deze opleiding genoten hebt. Mochten er bijzonderheden zijn bij deze opleidingen, dan is het goed om deze ook onder dit kopje te melden. Geef de opleidingen in chronologische volgorde weer. Begin met de meest recente opleiding en eindig met de opleiding die het langst geleden is. Niet iedere opleiding is relevant. Een basisschoolopleiding neem je bijvoorbeeld alleen op als deze afwijkt van normaal, bijvoorbeeld omdat je de basisschoolopleiding in het buitenland gevolgd hebt of in een andere taal.
  • Werkervaring. In het derde kopje vertel je iets over de werkzaamheden die je al hebt gedaan. De werkzaamheden verwerk je op dezelfde manier als de opleidingen. Aan de linkerkant van de pagina staan de jaartallen in chronologische volgorde. Aan de rechterkant staan je werkzaamheden kort omschreven. Geef bij deze omschrijving kort aan wat je belangrijkste taken binnen het werk waren. Geef ook alleen maar relevante werkervaring, ook eventuele vakantie- of weekendbaantjes. 
  • Vrijetijdsbesteding. Sommige hobby’s of activiteiten die je in je vrije tijd beoefent, kunnen relevant zijn voor de baan waarvoor je wilt solliciteren. Je kunt bijvoorbeeld bestuurslid zijn bij een bepaalde sportvereniging of jongerenclub of je bent lid van een medezeggenschapsraad op school. Ook vrijwilligerswerk valt onder vrijetijdsbesteding. Vrijetijdsbestedingen geven een beeld van de kwaliteiten of interesses die je hebt. Vermeld ook bij het vernoemen van vrijetijdsactiviteiten in welke jaren je dit gedaan hebt.
  • Referenties. Tot slot is het verstandig om enkele referenties toe te voegen aan je CV. Een referentie is een persoon die bereid is vragen te beantwoorden over jouw functioneren. Je mag geen familieleden of vrienden opgeven. Ook mag je niemand op de lijst zetten, zonder dat je eerst om toestemming gevraagd hebt. Noteer altijd de naam, functie, het telefoonadres en het emailadres van de referentie. Het is verstandig om je referenties op alfabetische volgorde te zetten.

Het belang van een goed CV

Een solicitatiebrief is niet compleet zonder een CV. Meestal worden er voor een vacture erg veel aanmeldingen opgestuurd.Je moet je maar eens voorstellen dat er ongeveer 100 aanmeldingen zijn voor een vacature. Als de werkgever iedere CV apart zou moeten bekijken en iedere persoon apart zou moeten uitnodigen voor een sollicitatiegesprek, zou het een tijdrovende en dure klus worden. Voor een werkgever is het daarom makkelijk om snel door de CV's heen te bladeren op zoek naar een goed CV. Niet iedereen die zich aanmeldt is namelijk geschikt  voor de baan. Een zorgvuldig opgesteld curriculum vitae vergroot je kansen tot succes en tot een baan aanzienlijk. Een eerste indruk maak je immers maar één keer! De werkgever krijgt op deze manier, door een goed CV, een zeer goed beeld van de persoon die gesoliciteerd heeft. Het is belangrijk dat je alleen waarheidsgetrouwe informatie in de CV zet, de werkgever merkt het namelijk zo wanneer de CV niet naar waarheid ingevuld is, en dat kan je je baan kosten. 

Conclusie

Een CV, curriculum vitae, is een informatiebron waarin je alle feiten qua werk opneemt die relevant zijn om een baan te krijgen. Tegenwoordig kun je op verschillende sites je CV voor iedereen beschikbaar stellen. Vaste punten die terug te vinden zijn in een CV zijn persoonlijke gegevens, opleidingen en diploma’s, werkervaring, vaardigheden, vrijetijdsbesteding en eventuele referenties. Een zorgvuldig opgestelde CV draagt veel bij aan een sollicitatiebrief en is daarom zeer belangrijk. Een solicitatiebrief kan eigenlijk niet zonder CV verstuurd worden. 

Bron afbeelding: Wikimedia Commons, Gunjitsquad