De kwaliteit van informatieve en filosofische artikelen

Kwaliteit

Onlangs ontving ik een persoonlijk bericht waarin een auteur mij duidelijk maakte dat je ook te kritisch kunt zijn naar beginnende schrijvers toe. Iets waar die auteur natuurlijk volkomen gelijk in heeft. Een beginnende schrijver moet tenslotte nog leren wat nu eigenlijk zijn schrijfstijl is, maar vooral wat nu eigenlijk een goed artikel maakt. Kwalitatief is er echter geen verschil tussen een goed filosofisch of informatief artikel.

Informatieve en filosofische artikelen

Als ik eerlijk toegeef, dan is er eigenlijk geen verschil tussen filosofische of theoretische en informatieve of feitelijke artikelen. In beide soorten artikelen gaat het om de overdracht van informatie tussen een kennisbezitter en een kennisvergaarder. Waarbij de kennisvergaarder bepaalt hoe hij de beide soorten artikelen benadert. Zo is een filosofisch artikel voor iemand die wil leren filosoferen een informatief artikel. Terwijl een informatief artikel voor iemand die filosofeert een filosofisch artikel is.

Toch maak ik hier een onderscheid tussen informatieve en filosofische artikelen. Niet op basis van de kennisvergaarder, maar op basis van de kennisbezitter, de schrijver of schrijfster van het artikel.

Informatief

Een informatief artikel bevat vooral informatie of feiten over een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld wat moet je doen om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen en welke soorten verblijfsvergunningen zijn er. Dit noem je een informatief artikel, omdat het een beschrijving geeft van de structuur die de Nederlandse wetgever heeft gecreëerd als het gaat om een verblijfsvergunning. Het doel van het artikel is duidelijk voor de lezer die informatie zoekt over dit onderwerp. Ik moet aan bepaalde eisen voldoen en bepaalde verplichtingen nakomen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.

Filosofisch

Een filosofisch artikel geeft ook informatie, maar dan vanuit een bepaalde achterliggende gedachtengang. Zo kun je dus ook een filosofisch artikel schrijven over de Nederlandse verblijfsvergunningsstructuur, bijvoorbeeld vanuit het idee dat er verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Omdat de structuur leidt tot wachttijden en geldverspilling door de overheid. Het onderwerp de Nederlandse verblijfsvergunning wordt dan benaderd vanuit een utiliteitsbeginsel.

Informatief en filosofisch

Ik kan als schrijver hetzelfde onderwerp dus informatief en filosofisch benaderen en afhankelijk van de houding van de lezer wordt het vervolgens informatief of filosofisch.

Maar de soort benadering zegt niets over de kwaliteit van een artikel.

Kwaliteitsverschil

Als het gaat om kwaliteitsverschillen tussen artikelen, dan gaat het daarbij niet om het soort artikel. Het maakt voor kwaliteit niet uit of een artikel filosofisch of informatief is.

Kwaliteitsdefinitie

Kwaliteit wordt namelijk niet bepaald door de benadering van een onderwerp, maar door taal en structuur en hoe goed de auteur daar gebruik van maakt. Waarbij structuur belangrijker is dan taal.

Vandaar dat kwaliteit vaak wordt gedefinieerd als iets wat deugdelijk of goed is. Ook al is nog steeds niet duidelijk wat dan bedoeld wordt met goed en deugdelijk.

Taalfouten

Over taalfouten kan ik namelijk als lezer nog wel heen lezen. Ons brein heeft namelijk maar een beperkte hoeveelheid informatie nodig om een stuk tekst te begrijpen. Kijk maar eens naar de volgende voorbeelden:

  • Ons brn hft nmlk mr een bprkt hvlhd infrmt ndg om een stk tkst te bgrpn.

Of dit voorbeeld:

  • Ons biren hfeet nimjlaek maar een bpetkre heileoheved iinofmrtae ndoig.

Structuur

Ons probleem met teksten begrijpen ontstaat echter zodra de structuur verkeerd loopt. Als iemand bijvoorbeeld eerst vertelt over wat je allemaal moet doen om een verblijfsvergunning te krijgen. Terwijl je nog helemaal niet weet wat een verblijfsvergunning is of waarom je die moet hebben of wat je er mee kunt. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een filosofisch artikel of een informatief. Als de structuur niet is zoals we gewend zijn, dan komen we in de problemen met begrijpen. Lees het volgende voorbeeld maar eens:

  • Ons heeft brein beperkte namelijk informatie maar nodig.

Met enige nalezen en herschikken is bovenstaande zin wel begrijpelijk te maken, maar dat kost wel tijd en willen wij die tijd wel besteden aan zo’n afwijkende structuur. We hebben tenslotte wel meer te doen op een dag, dan stukken tekst begrijpelijk maken.

Kwaliteit van teksten

Kwaliteit van informatieve en filosofische artikelen zit dus vooral in de structuur die gehanteerd wordt. Is het artikel logisch opgebouwd, bijvoorbeeld een informatief artikel dat begint met voorbeelden, via redenen naar regels. Of bij een filosofisch artikel kan de opbouw zijn van een voorbeeld, via een uitleg van eisen naar een Kwaliteitscontrolekritische beschouwing van het voorbeeld en mogelijke oplossingen gebaseerd op de eisen.

Zeker bij artikelen voor leken is het vaak noodzakelijk om een relatie te leggen tussen de praktijk van alle dag en de inhoud van het artikel. De leek moet in zekere zin de kans krijgen om zich in te stellen op de informatie van het artikel, door met behulp van een voorbeeld een koppeling te kunnen maken met een herkenbare situatie. Dat kan soms met een simpele zin:

Wat gaan we doen deze herfstvakantie, als de scholen vrij zijn en onze kinderen zich thuis zitten te vervelen? Heeft u wel eens gedacht aan een bezoekje aan een stad met geschiedenis en een museum gericht op kinderen. In het volgende artikel beschrijven we ons bezoek aan Maastricht en het Natuur Historisch Museum.

Of zoals ik dit artikel begon, met mijn uitspraak over het bericht dat ik had ontvangen van een andere auteur op LeerWiki.

Natuurlijk is de hiervoor gegeven opbouw niet de enige mogelijkheid. Veel informatieve artikelen beginnen vaak met een beschrijving van een probleem uit de praktijk, waarna de theorie en mogelijke oplossingen opgesomd worden en een oplossing gekozen wordt die het beste het probleem oplost. Zeker als het gaat om een artikel voor deskundigen, wordt er vaak gekozen voor de opbouw:

  • probleem,
  • theorie,
  • oplossingen,
  • keuze.

Logische opbouw

Maar uiteindelijk maakt het niet veel uit als het gaat om de kwaliteit van artikel welke opbouw wordt gekozen voor welk soort artikel. Wat het belangrijkste is is dat de lezer het gevoel krijgt dat het artikel logisch is opgebouwd. Dus de lezer moet het gevoel krijgen dat het artikel hem duidelijk maakt waar het over gaat en dat er geen sprongen in zitten.

Het moet dus niet zo zijn dat er een keuze wordt gemaakt voor een oplossing, waarna er oplossingen worden aangeboden, waarna het probleem beschreven wordt en dan de theorie. Want waarom zou het nog interessant zijn om de theorie te lezen als je de oplossing al weet. Dan is het logischer om de oplossing te presenteren gevolgd door de theorie en dan het probleem, zodat de lezer kan controleren en begrijpen waarom een bepaalde oplossing is gekozen.

Wat dat betreft hoeft een artikel dus niet de werkelijkheid van alledag te volgen. Waarin het vaak voorkomt dat er al een oplossing is gevonden voor een probleem, voordat duidelijk is welke theorie er achter ligt en welke andere oplossingen er zijn.

Conclusie

Ingebonden boekAls het gaat om de kwaliteit van een artikel maakt het vaak niet uit of het een informatief of filosofisch artikel is. Kwaliteit van een artikel wordt namelijk niet bepaald door de soort, maar door de opbouw en het taalgebruik en de auteur. Daarbij maakt het niet uit of er veel of weinig taalfouten in een artikel zitten, als de grammatica maar klopt. In die zin kun je stellen dat vanaf het laatste niveau tot het hoogste niveau van een artikel de structuur het belangrijkste is. Dus vanaf de enkele zin tot het hele artikel is het belangrijk dat de opbouw klopt, als het gaat om de kwaliteit van een artikel.

De meest eenvoudige structuur voor een artikel is vergelijkbaar met die van een zin. Wie of wat doet of overkomt wat? In iets mooiere woorden:

  • Wat is het probleem of wie heeft een probleem?
  • Welke theorie of oplossingen zijn er bekend?
  • Welke oplossing wordt gekozen?

Eigenlijk lijkt een goed artikel dus op een goede roman. Je introduceert het probleem, de hoofdrolspelers en hun situatie. Je geeft een theorie of oplossingen, het verhaal werkt toe naar de climax rond de hoofdrolspelers. Je biedt een oplossing aan, je veroorzaakt een climax.

Afbeeldingen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden