Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting

.//. Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het doet er namelijk niet toe of u uzelf als ondernemer beschouwt. Hoe werkt deze regelgeving bij de belastingdienst? .//.

Eisen

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding als ondernemer beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van uw feitelijke omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Uw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als u aan de eisen voldoet, mag u gebruikmaken van de speciale regelingen.

Criteria

De Belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:

 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)
 • Hoeveel tijd steekt u in uw onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Is er geen sprake van een hobby?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u 'ondernemersrisico'
 • Bent u aansprakelijk voor schulden van de onderneming?

.//.

 • Als zelfstandig ondernemer bent u niet automatisch verzekerd voor zaken als arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
 • Tevens is het het overwegen waard om u te verzekeren tegen risico's als (beroeps-)aansprakelijkheid en juridische kosten.

.//.

 • http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_ondernemerworden/ondernemen_ondernemerworden-02.html


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden