Wat zijn de kenmerken van een maatschap

.//. Er zijn diverse rechtsvormen voor een onderneming. Een maatschap onderscheidt zich bijvoorbeeld van een eenmanszaak, BV of stichting. Waaruit bestaat zo'n maatschap .//.

  • In het geval van een maatschap oefent u een vrij beroep uit in samenwerking met anderen (uw 'maten'), bijvoorbeeld in een artsenpraktijk of een tolkencentrum.
  • U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen.
  • Elke maat van de maatschap die aan de criteria voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting en kan dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers.
  • Voor de btw is de maatschap ondernemer. De btw-regels zijn op de maatschap van toepassing.
  • Als u namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt de maatschap te maken met loonheffingen.

De maatschap is geen rechtspersoon. Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. .//.

.//.

  • http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_ondernemerworden/ondernemen_ondernemerworden-09.html#P99_19875


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden