Hoe bereken je de BTW

Inleiding

Over uw omzet moet u omzetbelasting berekenen. In Nederland (en andere EU-landen) wordt omzetbelasting geheven volgens het btw-systeem. Omzetbelasting wordt daarom vaak btw genoemd. Maar waarover moet u btw berekenen en hoe doet u dat? En welke goederen en diensten zijn eigenlijk vrijgesteld van btw?

Stappen

Waarover bereken je BTW

U berekent btw over het totaalbedrag dat u aan uw klanten in rekening brengt of dat u van uw klanten ontvangt. De btw heeft verschillende tarieven. Welk tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten. Voor de btw levert u onder andere goederen als u:

 • producten verkoopt;
 • goederen in huurkoop afgeeft aan uw klanten;
 • onroerende zaken bouwt, zoals woningen of bedrijfspanden en deze aan uw klanten oplevert;
 • producten installeert of monteert, bijvoorbeeld een zonnescherm of een dakkapel.

Voor de btw verleent u diensten als u:

 • werkzaamheden verricht en daarvoor een vergoeding krijgt.
 • kappers verlenen diensten maar ook bijvoorbeeld boekhouders, adviseurs, verhuurders, bioscoopexploitanten en bemiddelaars.

U moet btw betalen over de zogenoemde

 • interne leveringen en diensten.

Hiervan is sprake als u goederen aan uw bedrijf onttrekt voor andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld voor privégebruik. U haalt bijvoorbeeld goederen voor privégebruik uit uw winkel. Na beëindiging van uw bedrijf houdt u de goederen voor privégebruik. U hoeft alleen een interne levering aan te geven als u voor de aanschaf van de goederen volledig of gedeeltelijk omzetbelasting heeft afgetrokken.

Hoe bepaal je het BTW tarief dat betaald moet worden

De btw heeft verschillende tarieven: 19%, 6% en 0%. Welk tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten. Bepaalde leveringen van goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw.

 • Het algemene btw-tarief is 19%. Dit tarief geldt in principe voor alle goederen en diensten.
 • Het 6%-tarief geldt in het algemeen voor:
  • levering van eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken;
  • levering van agrarische producten en diensten;
  • levering van geneesmiddelen;
  • verkoop en verhuur van boeken, dagbladen en tijdschriften;
  • levering van braille-artikelen voor persoonlijk gebruik door blinden;
  • personenvervoer;
  • verhuur van vakantiewoningen en kampeerplaatsen;
  • toegang tot culturele en sportieve evenementen (musea, concerten, sportwedstrijden);
  • optredens door uitvoerende kunstenaars;
  • diensten door kappers;
  • herstellen van kleding, schoenen en fietsen;
  • schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar;
  • gebruikmaken van een zwembad of badhuis, inclusief sauna;
  • geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccomodatie.
 • Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland. Als u levert aan buitenlandse ondernemers, dan past u dit tarief toe op uw leveringen. Ook over de verkoop van tabaksproducten hoeft u geen btw te berekenen. De fabrikant of de importeur heeft de btw namelijk al afgedragen, tegelijk met de accijns.

Verkoopt u goederen of diensten waarvoor verschillende btw-tarieven gelden? Dan moet u in uw boekhouding rekening houden met de verschillende tarieven. U kunt bijvoorbeeld de ontvangsten voor goederen en diensten die onder het 6%-tarief vallen, apart registreren. Als het erg lastig is om de ontvangsten apart te registreren, mag u uw omzet over de verschillende tarieven verdelen op basis van de inkopen. Informeer in dat geval bij de Belastingdienst.

Aftrekken van (Verrekenen van) voorbelasting

U bent vermoedelijk al met de btw in aanraking gekomen: op de rekeningen van uw leveranciers staat een btw-bedrag. Deze btw mag u meestal aftrekken van de btw die u berekent over uw omzet. Dit is het verrekenen van voorbelasting. Het verschil betaalt u uiteindelijk aan de Belastingdienst.

Vrijstelling van BTW

De levering van goederen en diensten die zijn vrijgesteld van btw, zijn te verdelen in een aantal categorieën. Globaal genomen zijn de volgende prestaties vrijgesteld van btw:

 • de levering van onroerende zaken, ouder dan 2 jaar (zie ook: de folders 'Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen' en 'Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren'. U kunt deze folders downloaden);
 • onderwijs;
 • diensten in de medische sector (alleen erkende medici, dus geen alternatieve geneeskunde);
 • diensten door sportverenigingen aan hun leden;
 • sociaal-culturele diensten en producten;
 • financiële diensten;
 • kinderopvang;
 • zorgdiensten en huishoudelijke verzorging;
 • diensten door componisten, schrijvers en journalisten;
 • fondswerving door vrijgestelde organisaties.
 • Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers geldt de zogenoemde landbouwregeling. De leveringen van goederen en diensten door ondernemers die van deze regeling gebruikmaken, zijn ook vrijgesteld van btw.

Als u vrijgestelde goederen levert of vrijgestelde diensten verricht, dan heeft dat 2 gevolgen:

 1. Over de vergoeding voor vrijgestelde goederen en diensten mag u uw klanten geen btw in rekening brengen. Als u toch btw op de factuur zet, moet u die betalen aan de Belastingdienst.
 2. U heeft geen recht op aftrek van voorbelasting. De btw die uw leveranciers u in rekening brengen voor uw inkopen, investeringen en kosten, kunt u niet aftrekken als voorbelasting.

Tips

De btw berekent u over het totale bedrag van de geleverde goederen of diensten, inclusief de bijkomende kosten. Als uw klant meer betaalt dan u in rekening heeft gebracht, dan bent u ook daarover btw verschuldigd.

Voorbeelden van de belastingdienst:

Voorbeeld 1: Hoe berekent u de verkoopprijs inclusief btw?

U koopt producten in voor € 50 per stuk, exclusief btw. U wilt een winstmarge van 100%. De producten moeten dus € 100 per stuk opbrengen, exclusief btw. De verkoopprijs van uw producten is dan € 100 + 19% = € 119.

Voorbeeld 2: Hoe berekent u de btw als de verkoopprijs vaststaat?

U wilt artikelen verkopen voor € 99,95 inclusief 19% btw. U berekent de btw als volgt:
€ 99,95 x 19/119 = € 15,96.
 • Het verschil tussen het 0%-tarief en de vrijstelling van btw is de aftrek van voorbelasting. Als uw producten of diensten onder het 0%-tarief vallen, heeft u recht op aftrek van voorbelasting. Als uw producten of diensten zijn vrijgesteld, is dat niet het geval.

Handige links

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_btw/


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden