Hoe vraag je een VAR verklaring aan

Inleiding

Een VAR verklaring is zowel voor u als voor uw opdrachtgever belangrijk. U dient te weten van welk soort dienstverband er sprake is. U kan uzelf als freelancer of ZZP-er beschouwen, maar de vraag is of de Belastingdienst en de UWV dit ook doen. De arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever kan gevolgen hebben voor:

 • de inhouding en afdracht van de loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 • de premies werknemersverzekeringen.

De Verklaring arbeidsrelatie van de Belastingdienst geeft u en uw opdrachtgever hierover duidelijkheid. Als u een Var verklaring heeft dan garandeert dit de opdrachtgever dat hij geen sociale premies en loonheffing hoeft te betalen voor het werk dat een ZZP-er/freelancer voor hem doet.

Wanneer vraag je een VAR verklaring aan

 • U vraagt de verklaring aan voor werkzaamheden van dezelfde soort, die u bovendien steeds onder ongeveer dezelfde voorwaarden uitvoert (VAR-werkzaamheden). Bijvoorbeeld het ontwikkelen van software voor meerdere opdrachtgevers.

Hoe vraag je de VAR verklaring aan

 • De verklaring is maximaal één kalenderjaar geldig. Als u de VAR-werkzaamheden in de loop van het jaar start, is de verklaring geldig van de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar.

Hoe beoordeelt de fiscus de VAR-werkzaamheden

Vragen die de fiscus stelt

Om de VAR werkzaamheden te beoordelen, hanteert de fiscus diverse vragen. Deze zijn:

 1. Beoordeling inkomsten in de afgelopen 5 jaar door belastingdienst via aanslag of boekenonderzoek?
 2. Hoe beoordeelt uzelf de inkomsten in het jaar waarin u een verklaring aanvraagt?
 3. Hoeveel uur verwacht u de besteden?
 4. Hoeveel opdrachtgevers verwacht u te krijgen?
 5. Hoeveel opdrachtgevers had u in het afgelopen jaar?
 6. Kan u de VAR werkzaamheden zonder toestemming van een opdrachtgever uitvoeren?
 7. Wanneer bent u begonnen?
 8. Is het een risico voor u als de opdrachtgever niet tevreden is
 9. Verwacht u de VAR-werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgevers bij wie u voorheen soortgelijke werkzaamheden in loondienst heeft verricht?
 10. Verwacht u de VAR-werkzaamheden meestal te verrichten voor opdrachtgevers waar dezelfde werkzaamheden ook in loondienst worden verricht?
 11. Verwacht u de VAR-werkzaamheden te verrichten via detachering, uitzending of bemiddeling?

De verschillende soorten inkomsten kunnen zijn:

 • als winst uit onderneming
 • als resultaat uit overige werkzaamheden (geen loon uit dienstbetrekking en geen winst uit onderneming)
 • als inkomsten uit werkzaamheden die ik als directeurgrootaandeelhouder verricht voor rekening en risico van mijn besloten vennootschap

Criteria waarop de fiscus zich focust zijn:

 • geen gezaghouding of dienstbetrekking
 • inkomsten die geen loon zijn
 • zelfstandigheidheid
 • besteding minimaal 1225 uur per jaar
 • besteding minimaal 50% van uw werkbare uren

Beoordeling door fiscus

De Belastingdienst kan u vier verschillende vormen van een Verklaring Arbeidsrelatie toekennen:

 1. VAR-Loon: is er sprake van een dienstbetrekking en u wordt beschouwd als werknemer
 2. VAR-ROW: er is Resultaat uit Overig Werk en uw inkomsten zijn geen loon of winst (u voldoet niet aan bepaalde criteria voor fiscale ondernemerschap
 3. VAR-WUO: er is Winst uit Inkomsten en
 4. VAR-Inkomsten: er zijn inkomsten voor rekening van een vennootschap. (NV of BV)

Voor VAR-loon en VAR-ROW dient de opdrachtgever loonheffing en premies werknemersverzekeringen wel in te houden. Dit geldt niet bij WUO wat betekent dat u dus niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en u geen aanspraak kunt maken op een uitkering. Bij de VAR-inkomsten geldt dat in als werkzaamheden worden verricht voor rekening en risico van uw vennootschap, onder bepaalde voorwaarden geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen ingehouden te worden door de opdrachtgever. U bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt geen aanspraak maken op een uitkering.

werkzaamheden in de loop van het jaar start, is de verklaring geldig vanaf de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar.

 • Let op! Verricht u daarnaast nog andere soorten werkzaamheden, bijvoorbeeld timmer werkzaamheden, en wilt u daarvoor ook een verklaring? Dien dan een tweede aanvraag in. U kunt géén verklaring aanvragen voor handelsactiviteiten, zoals het inkopen en verkopen van producten. Download het formulier: http://www.belastingdienst.nl/download/485.html

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden