Wat zijn de tarieven van een freelancer

Tarieven Freelancer

Freelancers worden vaak betaald per opdracht die ze doen. In deze gevallen is er niet echt sprake van een tarief maar gewoon van een bedrag wat de Freelancer krijgt als hij/zij de opdracht heeft uitgevoerd. Echter zijn er ook genoeg freelancers die niet per opdracht worden betaald maar gewoon een uurtarief hanteren. Dit heeft als voordeel voor de freelancers zelf dat ze makkelijk aan kunnen waarom een opdracht soms duur is en soms niet. Immers als een opdracht erg veel werk heeft gekost en dus veel uren, zal de opdrachtgever meer moeten betalen.

Een vaak gehoorde klacht over freelancers is dat ze zo duur zijn. Het probleem is echter dat veel mensen zich niet realiseren dat freelancers heel veel zaken zelf moeten regelen. Veel van deze dingen worden simpelweg doorberekend in het uurtarief waardoor het snel op kan lopen. Uiteindelijk bestaat het uurtarief van een freelancer vaak uit de volgende zaken:

  • Basis uurtarief
  • Bedrijfskosten
  • Verzekeringspremies

Indicatie voor de tarieven van een freelancer

Een normaal bedrag voor een startende freelancer is vaak rond de 30-40 euro per uur. Naarmate een freelancer meer ervaring heeft in zijn werk en hij/zij meer opdrachten heeft uitgevoerd zal dit bedrag stijgen naar zo'n 50-60 euro per uur. Tenslotte zijn er nog de echt ervaren freelancers waarbij de uurtarieven op kunnen lopen tot de 70-80 euro per uur.

Waar echter de laatste tijd rekening mee gehouden moet worden is de afname van de budgetten van bedrijven. Vanwege de tegenvallende economie hebben bedrijven logischerwijs vaak minder te besteden en dan zullen ze moeten bezuinigen op een aantal dingen. Bezuinigen op freelancers is vanzelfsprekend een logisch gevolg en hierdoor zullen ze minder ervaren freelancers aan moeten nemen vanwege hun lagere uurtarief of minder freelancers in het algemeen.

Dit zorgt er weer voor dat de zeer ervaren freelancers hun uurtarief wellicht moeten bijstellen omdat ze anders niet meer aan de bak komen en geen werk is nou eenmaal geen inkomen voor een freelancer. Om dus alsnog de concurrentie aan te kunnen gaan moeten de ervaren freelancers hun tarieven verlagen wat met zich meebrengt dat ook de minder ervaren freelancers dit zullen moeten doen want een bedrijf kiest natuurlijk de beste freelancer bij gelijke tarieven.

Hoe bepaalt u uw eigen freelance tarief

Zoals eerder al gezegd bestaat het tarief van een freelancer uit een gewenst basisinkomen plus de bedrijfskosten plus de verzekeringspremies. Door deze optelsom te delen door het aantal uren dat je verwacht te kunnen werken kom je uit op een goed uurtarief. Het kan natuurlijk best zijn dat je in een vakgebied zit waar opdrachtgevers bereid zijn om meer te betalen voor je diensten dan je eigen uurtarief, hetgeen natuurlijk altijd positief is.

Daarnaast is het een goede controle om eens rond te kijken bij andere bedrijven of concurrenten wat zij voor uurtarief hanteren. Deze methode wordt ook wel benchmarken genoemd. Verder zijn er nog wat factoren die wellicht het uurtarief kunnen beinvloeden, denk hier aan:

  • Genoten opleiding
  • Hoeveelheid ervaring
  • Bepaalde specialisaties
  • Betrouwbaarheid
  • Soort opdrachten


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden