Wat betekent de flexwet

Inleiding

Voor mensen die tijdelijke dienstverbanden aangaan is de flexwet van toepassing. Deze wet is ingevoerd om werkgevers mogelijkheden te bieden om flexibele arbeidskrachten aan te trekken aan de ene kant en aan de andere kant ook om meer zekerheden en een beter rechtspositie te creëren voor de flexwerkers.

De flexwet (ook wel Wet Flexibiliteit en Zekerheid) houdt in het kort het volgende in:

Oproepkrachten:

Als een werkgever een oproepkracht inhuurt, moet hij minstens 3 uur uitbetalen per keer, ook als er minder uren zijn gewerkt.

Uitzendwerk:

Betreffende uitzendwerk geldt dat een uitzendovereenkomst wordt vergeleken met een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat zowel het uitzendbureau als de uitzendkracht de vrijheid hebben in het aangaan en verbreken van de arbeidsovereenkomst voor een periode van 26 weken.

Uitzendloon:

De werkgever is verplicht om de uitzendkracht een salaris te verlonen dat gelijk is aan dat van werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies. CAO-afspraken kunnen hiervan afwijken.

Loondoorbetalingsplicht:

Werkgevers hoeven geen loon te betalen voor niet-gewerkte uren bij een werkperiode tot en met 6 maanden. Daarna is dit wel het geval, tenzij dit via CAO-afspraken anders wordt afgesproken.

Tijdelijke contracten:

Wanneer iemand drie achtereenvolgende tijdelijke contracten heeft gehad heeft hij recht op een contract vooronbepaalde tijd. Als de totale duur van achtereenvolgende contracten 3 jaar of langer is, dan geldt hetzelfde. Voorwaarde is wel dat er tussen de opvolgende contracten minder dan 3 maanden zit. Ook hier geldt dat hier middels CAO-afspraken van kan worden afgeweken.

Arbeidsbemiddeling:

Een uitzendvergunning is niet meer verplicht voor uitzendbureaus, maar een arbeidsbemiddeling wel.

Ontslag:

Zowel werkgevers als werknemers hebben een opzegtermijn van een maand. Voor elke 5 jaar dat de werknemer in dienst is, wordt de opzegtermijn voor de werkgever telkens met een maand verlengd tot een maximum van 4 maanden. Werknemers hoeven om in aanmerking te komen voor een WW-uitekering niet meer voor de vorm bezwaar te maken tegen ontslag. Werknemers die in de vakbond van een onderneming actief zijn hebben ontslagbescherming.

De wet flexibiliteit en zekerheid is per 1 januari 1999 tot stand gekomen. Voor nadere informatie verwijs ik naar het Burgerlijk Wetboek.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden