Hoe bereid ik een salarisonderhandeling of salarisverhoging voor

Inleiding

Stel, u verdient jarenlang hetzelfde salaris maar u vindt dat u recht heeft op meer: u wilt een salarisverhoging initieren bij uw werkgever. Maar misschien heeft u hiermee helemaal geen ervaring? U heeft geen idee hoe u dit op de perfect manier zou moeten aanpakken!

Er zijn vele pitfalls en risico's waarop gelet moet worden. Maar gezien de veelal standaard aanpak van werkgevers (ervaring leidt meestal tot standardisatie) kan u zich hierop prima voorbereiden. Zeker met de hulp van kennis en expertise van de experts!

Welke criteria zijn nu belangrijk bij het overwegen van een salarisonderhandeling? Hoe moet je de salarisonderhandeling nu voorbereiden en wat is de guideline en voor de werkelijke onderhandeling?

Stappen

Criteria voor initiatie salaris onderhandeling

Voordat u over wilt gaan tot de initiatie van een salarisverhoging, doe u er goed aan om te kijken of u markttechnisch (benchmark) recht heeft op een correctie. Dit is te benaderen vanuit:

 • het bedrijf: als junior zal je minder verdienen dan een senior op een functie
 • de markt: een senior op dezelfde functie in een ander bedrijf verdient meer?

Deze twee criteria vormen een belangrijke basis voor het doorzetten van een salarisverhoging. Ze vormen als het ware de basis van het 'grondrecht' voor verhoging.

Een andere belangrijk criterium is de policy van bedrijf! Als er een regel bestaat waarin duidelijk is afgesproken dat u geen recht heeft op een verhoging, is het misschien verstandig uzelf hierop aan te passen. Wanneer er beperkte budgetten aanwezig zijn binnen uw afdeling dient u goed rekening te houden met beperkte mogelijkheden van uw baas.

Andere criteria die belangrijk zijn de 'persoonlijke' omstandigheden van u binnen het bedrijf en de functie. Verplaats uzelf in de rol van de werkgever. Waarom zou u uzelf een salarisverhoging geven? Als het louter op een gevoelskwestie is gebaseerd zonder dat er duidelijk argumenten kunnen worden geformuleerd begeeft u uzelf op glad ijs. (en een mond vol tanden. Belangrijke criteria zijn:

 • U heeft jarenlang goed werk geleverd. Het is gebaseerd op passie wat heeft geleidt tot iemand die ook echt goed is in zijn werk.
 • U draait continu overuren, ofwel u heeft het gevoel dat u meer inlevert dan dat het u oplevert
 • Uw aandeel in de organisatie levert naar uw idee veel meer op dan u ervoor terugkrijgt (misschien is provisie een goede oplossing!)

Wanneer u zeker bent over u recht op salarisverhoging kan u zichzelf gaan storten in de voorbereiding.

Voorbereiding

Een salaris onderhandeling te zien als een simpel proces wat oneindig veel keren is uitgevoerd. Dit betekent dat er een structuur en regelmaat in is vastgeroest en dat te voorspellen is hoe de salarisonderhandeling zal verlopen. In een goede voorbereiding zijn de volgende aspecten van wezenlijk belang:

 • Bereid u zelf voor op het onder woorden brengen van waarom u precies die salaris hoogte verdient. Bereid de vele vragen voor die u zou kunnen verwachten als: #Waarom verdient u meer en waarom zou dit te maken hebben met een soortgelijke functie in een andere bedrijf? #Waarom zou u meer moeten verdienen als anderen binnen hetzelfde bedrijf gelijk blijven, bent u meer waard dan de rest? etc....
 • Bereid u zelf voor op de hoogte van een salaris. Probeer uzelf niet vast te pinnen op een salarishoogte. Een onder en een bovengrens stellen is zeer belangrijk. Gezien het feit dat het gaat om onderhandelingen, zullen diverse factoren tegen elkaar afgewogen moet worden. Wanneer u maar één hoogte heeft is er eigenlijk maar weinig sprake van onderhandelingen zodat u afgerekend kan worden op uw beperkte flexibiliteit. Of u in percentages of bedragen rekent hangt precies van de belangrijkheid van argumenten af waarmee u wilt beargumenteren.
 • Bepaal niet financiele alternatieven. Wanneer uw baas beargumenteert dat er te weinig budget is voor salarisverhoging kan u kiezen voor meer vakantiedagen! U zou ook kunnen kiezen voor extra flexibiliteit in uw werkzaamheden.
 • U dient er ook heel goed aan uzelf voor te bereiden op de persoon voor u! U baas kenmerkt zichzelf naast persoonlijke eigenschappen ook door een bepaalde management stijl. Wanneer de baas houdt van bevestiging doet u er verstandig aan niet teveel tegen zijn argumenten in te gaan. Het is belangrijk een positieve sfeer te behouden aangezien het resultaat uiteindelijk moet bestaan uit een beloning! Een andere voorbeeld is dat een zakelijk ingestelde baas (een controller type) niet van praatjes houdt en zich liever door 1 goed argument laat overreden dan door een lang verhaal van een kwartier.
 • Simuleer het salarisgesprek in uw hoofd. Loop voor het slapen gaan het hele gesprek door in uw concentratie. Dit is ook zeer effectief in de voorbereiding van een presentatie, dus waarom niet bij een salarisverhoging? Door de activiteit bekend te maken kan u beter inspringen op bepaalde situaties en zal u merken dat u minder zenuwachtig bent! .

Tijdens de salarisonderhandeling

Als u denk dat u er louter met een goede voorbereiding, de salarisverhoging in de pocket heeft, kan u van een koude kermis thuis komen. Ook in het gesprek zelf kan alles goed gaan maar toch in de laatste minuut nog verloren worden. Een voorbeeld is: 'wanneer u in uw betoog wordt gestoord door iemand die binnen komt, kan dit van grote invloed zijn op uw resultaat!'

 • Probeer tijdens het onderhandeling (cq sollicatitie gesprek) niet direct te beginnen met de kern, de salarishoogte. Ongeduldigheid is zeker niet een basis van een succes vol resultaat.
 • Een ontspannend begin van een salarisonderhandeling is heel normaal en zal u alleen maar ten goede komen als u dit op een relaxte manier kan laten verlopen.
 • Probeer op een rustige en opbouwende manier te beargumenteren waarom u recht heeft op een salarisverhoging. Probeer hierbij uw belangrijkste argumenten naar voren te schuiven en daarbij niet te gaan voor kwantiteit maar voor kwaliteit.
 • Probeer een breed betoog te houden waarin u duidelijk maakt dat u snapt hoe de zaken in elkaar steken, maar daarbij wel te voorkomen dat u de 'baas' ruimte voor argumentatie geeft op uw de salarisverhoging niet te geven.
 • Geef uw baas ruimte voor een voorstel dat naar zijn idee reeel zou zijn om uw salaris mee te verhogen. Door de bal naar hem te kaatsen zal hem de kans ontnomen worden om bijv. 'emotioneel' te reageren op uw eis. Het tweede voordeel is dat het bod van de baas misschien hoger is dan uzelf zou verwachten.
 • Let wel, als u een bod wordt gedaan hoeft u niet direct in te gaan. Echter, als het bod in de marge ligt dat u heeft voorbereid kan het verstandiger zijn het bod te accepteren. U ging er immers in de voorbereiding al akkoord mee en het zou jammer zijn dat dit in 'the heat of the moment' wordt verspeeld!
 • Aan de andere kant is het heel normaal dat uw baas uw bod moet bespreken met zijn superieuren of HR (human resource) managers. In dat geval zal u moeten wachten op de beoordeling van uw bod!

Succes met de onderhandeling!

Tips

Argumenten die bestaan voor het als eerstel een voorstel te opperen zijn:

 • U kan de onderhandelingsmediaan bepalen
 • U kan bij een ontspannen gesprek voordeel halen uit een behoefte van de baas niet hard tegen een eis in te gaan.

Handige links

Salaris negotiation


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden