Feedback geven

Feedback geven

Feedback is een boodschap die gaat over prestaties of gedrag van een ander. Dit is heel belangrijk bij samenwerking met anderen. Af en toe moet je kunnen zeggen dat de ander echt werk heeft geleverd dat beneden de maat is of dat het juist heel goed is en je diegene een complimentje wilt geven. Elkaar bijsturen gaat dus door het geven van commentaar. Iemand die zelf feedback geeft, kan ook feedback terug verwachten. Soms kan dit onprettig overkomen, maar hier leer je mee leven als iedereen zich netjes aan de regels houdt en rekening houdt met hoe de boodschap overkomt op de ander. Voor leidinggevenden is het extra belangrijk om feedback te leren geven omdat dit bij iedere stijl van leidinggeven vaak terugkomt.

Positieve en negatieve feedback

Feedback wordt vaak geassocieerd met een negatief iets, maar oprechte complimenten over iemands prestaties behoren ook tot feedback. Van duidelijke commentaar leer je meer over het werk dat je hebt gedaan dan van kritiek op de fouten die je hebt gemaakt. Positieve feedback werkt heel motiverend. Je kunt aan iemand vragen of je in de toekomst nog meer van dat soort goede werk zult zien. Met feedback kun je dus heel goed anderen beïnvloeden op hun gedrag.

Negatieve feedback geven is moeilijk

Soms loop je je weken te ergeren aan iemands gedrag, terwijl hij zich er niet van bewust is. Diegene wil vast ophouden met het gedrag waar je je aan ergert, maar dit gaat niet als hij er nog niet van bewust is dat zijn gedrag irritaties oplevert bij een ander! Met goede feedback op het juiste moment kun je veel misverstanden uit de weg ruimen. Maar vaak wordt het geven van feedback als moeilijk beschouwd, en dit heeft meerdere redenen:

Onzekerheid

Iemand die feedback moet geven is vaak onzeker. Diegene vraagt zich dan af:

 • Of hij het wel goed heeft gezien
 • Of het wel normaal is om je hieraan te ergeren
 • Wat hem nu precies stoort
 • Wat er precies verkeerd is
 • Of je er wel iets van mág zeggen
 • Waarom diegene er iets van wil zeggen
 • Wat diegene wil bereiken
 • Hoe breng je de boodschap zonder woede op te wekken bij de ander?
 • Is het mogelijk om na dat gesprek nog wel leuk samen te werken?

Dit zijn allemaal vragen die men zichzelf hoort te stellen voordat er feedback wordt gegeven. Goede feedback heeft tijd nodig en vindt niet zomaar even tussendoor plaats. Als je antwoord hebt kunnen geven op bovenstaande vragen, is het tijd om de kritiek zó te brengen dat de gesprekspartner het ook begrijpt. Goede feedback hoort duidelijk geformuleerd en neutraal te zijn, zonder persoonlijke beschuldigingen.

Formule voor het geven van feedback

Er is een formule die helpt bij het geven van feedback. Deze bestaat uit 7 stappen en als je deze allemaal af gaat, is het voor de ander veel gemakkelijk om rustig de feedback te ontvangen.

 1. Beschrijf veranderbaar gedrag van de ander 2.Beschrijf specifiek en concreet gedrag dat je zelf hebt vernomen 3.Gebruik altijd de ik-boodschap 4.Geef aan welk effect het betreffende gedrag op je geeft 5.Laat de gesprekspartner reageren 6.Vraag om gewenst gedrag 7.Verken samen de oplossingen en/of achtergronden

Nog enkele tips bij het geven van feedback

 • Wacht eerst tot de ergste woede of schrik gedaald is en begin daarna pas een feedbackgesprek. Op deze manier kan je het gesprek met minder emoties en meer neutraal ingaan.
 • Wacht echter niet te lang want anders kan de ander inmiddels vergeten zijn waar je het over hebt, of zijn de zaken niet meer van belang.
 • Ga de bovenstaande vragen af en schrijf antwoorden op als voorbereiding.
 • Neem de ander even apart en zorg voor een rustige ruimte en een rustig tijdstip waarop je niet gestoord kunt worden.

Ook online geld verdienen met artikelen schrijven?

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden